Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 23. května 2021

Recenze/review - GOREGÄNG - Long Live The Grime (2021)


GOREGÄNG - Long Live The Grime
CD 2021, Blood Blast Distribution / Listenable Insanity Records

for english please scroll down

Zvedá se vítr a já slyším podivné cinkání. Sleduji tenhle dům už hodně dlouho, ale zatím jsem nezjistil vůbec nic. Až dnes k večeru, když se začaly prodlužovat stíny. Vstoupím dovnitř a ihned mě uhodí do obličeje krvavá skvrna na zdi. Cítím smrt. Smrdí jako zkažené maso. Prohledám pokoje, kuchyň i ložnici. Nikde nic. Ještě zbývá sklep. Tichý šepot, něco se houpe ve větru. Celý dům skřípe, naříká. Ne, to není dům, ale hlasy ze sklepa. Otevřu kovové dveře a vstoupím do pekla. Na hácích jsou rozvěšena těla. Propadnu temnotě.

Na tuhle scénu ze starého hororu jsem si ihned vzpomněl, když jsem slyšel novinku floridských death metalistů GOREGÄNG. Atmosféra nahrávky je hodně podobná. Šílená, bolestivá, krutá, studená a krvavá. Bestie se znovu probudila.


Kapela je, jak je všeobecně známo, složena ze dvou velmi zkušených muzikantů. Jména Jeramie Kling (INHUMAN CONDITION, VENOM INC, THE ABSENCE) kytara a zpěv a Taylor Nordberg (INHUMAN CONDITION, THE ABSENCE) bicí, kytara, basa, mluví sama za sebe. Hudebně se potom jedná o kombinaci švédského a floridského death metalu velmi vysoké kvality. Pro mě osobně jsou ale nejdůležitější nálady celé desky, které jsou doslova podmanivé. Jsem opravdu účastníkem ve starém hororu z osmdesátých let. "Long Live The Grime" na mě působí stejným způsobem. Někde v okolí řádí šílenec, který si už jako malý oblíbil ostré nástroje. Proříznutá tepna, tlukot srdce pomalu utichá. Lovci a jejich oběti. Death metal býval vždy o ošklivých věcech a tentokrát jsou díky hudbě GOREGÄNG doslova hmatatelné. Líbí se mi i hnusný obal, který přesně znázorňuje to, co se na desce odehrává. Smrtící kov, který nezná slitování. Čtyři nové songy, čtyři živé záznamy a jeden cover od White Zombie. Mám pocit, že nemrtví opravdu přišli pomstít své utrpení. A hrát jim k tomu bude "Long Live The Grime". Cítím smrt. Smrdí jako zkažené maso. Krvavý death metal!


Asphyx says:

The wind is rising and I hear a strange clink. I've been watching this house for a long time, but I haven't found anything at all yet. Until tonight, when the shadows began to lengthen. I step inside and immediately a blood stain on the wall hits me in the face. I feel death. It stinks like rotten meat. I'll search the rooms, the kitchen and the bedroom. Nothing anywhere. There is still a cellar. A quiet whisper, something swaying in the wind. The whole house is creaking, moaning. No, it's not a house, but voices from the basement. I'll open the metal door and go to hell. Bodies are hung on hooks. I will fall into darkness.

I immediately remembered this scene from an old horror movie when I heard a novelty by Florida death metallers GOREGÄNG. The atmosphere of the recording is very similar. Crazy, painful, cruel, cold and bloody. The beast awoke again.


The band is, as is well known, composed of two very experienced musicians. The names Jeramie Kling (INHUMAN CONDITION, VENOM INC, THE ABSENCE) guitar and vocals and Taylor Nordberg (INHUMAN CONDITION, THE ABSENCE) drums, guitar, bass, speak for themselves. Musically, it is a combination of Swedish and Florida death metal of very high quality. For me personally, however, the most important moods are the whole album, which is literally captivating. I'm really a participant in an old horror movie from the eighties. "Long Live The Grime" affects me in the same way. Somewhere in the area there is a madman who, as a child, liked sharp tools. A severed artery, the heartbeat slowly subsides. Hunters and their victims. Death metal has always been about ugly things, and this time they are literally tangible thanks to the music of GOREGÄNG. I also like the disgusting cover, which shows exactly what is happening on the record. A death metal which have no mercy. Four new songs, four live records and one cover by White Zombie. I feel that the undead really came to avenge their suffering. And "Long Live The Grime" will play for them. I feel death. It smells like rotten meat. Bloody death metal!


Tracklist:
01. Born. Slave. Death.
02. Pernicious Thief
03. Long Live The Grime
04. Farm The Mother
05. Electric Head Part I (The Agony) (White Zombie Cover)
06. A Cavity In Reality - Intro (Live)
07. False Flags (Live)
08. Plague Of Hammers (Live)
09. Cathedral Of Chemicals (Live)

band:
Jeramie Kling (INHUMAN CONDITION, VENOM INC, THE ABSENCE)  - kytara a zpěv
Taylor Nordberg (INHUMAN CONDITION, THE ABSENCE) - bicí, kytara, basa


instagram.com/goregangband
https://www.youtube.com/channel/UCBKjsd-kiyjrY2JSSykhyCQ

Share this games :

TWITTER