Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 23. května 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MORBIFIC - Ominous Seep Of Putridity (2021)

Recenze/review - MORBIFIC - Ominous Seep Of Putridity (2021)


MORBIFIC - Ominous Seep Of Putridity
CD 2021, Headsplit Records

for english please scroll down

Někdy přemýšlím, jaký je rozdíl mezi naším a oním světem. Kolem je spousta zla už za našeho života. Možná před tím přivíráme oči, ale stejně máme neodbytný pocit, že nás někdo sleduje. Faleš, lži, závist. Prachy a sex. Násilí. Pokání už dávno nikdo nečiní. V záhrobí, mezi nemrtvými, alespoň víte, na čem jste. Zlo i dobro jsou jasněji definovány. Stejně jako hudba. Underground. Tentokrát z Finska. Death metal odněkud z hlubokých močálů.

Shnilé kousky masa, vzpomínky a odkazy na staré smrtící kapely. Riffy smrdí zatuchlinou, nenávistí a smrtí. Jako když otevřete dávno opuštěný hrob. Exhumujete jej a objevíte kdysi zapomenuté důkazy bestiální vraždy. Hnus, špína, beznaděj. Jsem tu správně.


MORBIFIC kráčejí ve stopách smeček jako PURTENANCE, DEMIGOD, FUNEBRE, ABHORRENCE, FESTERDAY, PESTIGORE, UNDERGANG. Jedná se přesně o ten druh ošklivého, mokvajícího death metalu, u kterého vám praskne lebka tlakem. Finové ale nejsou jen obyčejnou kopií věcí minulých, přidávají i kus svého zvráceného vkusu. Jestli jste jako já dávno zanevřeli na náš zkažený svět, vítejte v záhrobí. Hraje se tu poctivě, ryze, opravdově, s nadšením pro poslední věci člověka. Jakoby mě někdo spoutal a hodil do studené kobky. Čeká mě mučení, ale vůbec mi to nevadí. Zatímco mi budou trhat nehty, pálit mě rozžhaveným železem a lámat kosti, budu poslouchat stále dokola "Ominous Seep Of Putridity". Stanu se postupně sám nemrtvým, s chutí znovu a znovu ochutnám zkažené maso, které nám kapela podává na víku od rakve. Skladby asi nejvíc připomínají ozvěny ze záhrobí, vyprávění o zohavených tělech, o mučení, o všech zkaženostech a zlu, kterého je schopen jenom člověk. Pokud jako já trávíte svůj čas převážně několik metrů pod zemí, tak neváhejte ani chvilku. Tady se hraje přesně pro vás! Surový, shnilý, mokvající death metal, který je nasáklý zkaženou krví!


Asphyx says:

Sometimes I wonder what the difference is between our world and the other. There is a lot of evil around in our lifetime. We may close our eyes before that, but we still have an unquenchable feeling that someone is watching us. False, lies, envy. Dust and sex. Violence. No one repents for a long time. In the grave, among the undead, at least you know what you're up to. Evil and good are more clearly defined. Like music. Underground. This time from Finland. Death metal from some deep swamps.

Rotten pieces of meat, memories and references to old deadly bands. Mistily riffs, hatred and death. Like opening a long-abandoned grave. You exhume him and discover the once forgotten evidence of bestial murder. Disgust, dirt, despair. I'm right here.MORBIFIC follow in the footsteps of bands such as PURTENANCE, DEMIGOD, FUNEBRE, ABHORRENCE, FESTERDAY, PESTIGORE, UNDERGANG. This is exactly the kind of ugly, soaking death metal that makes your skull burst with pressure. But Finns are not just an ordinary copy of things of the past, they also add a piece of their perverted taste. If, like me, you have enough of our corrupt world, welcome to the grave. Here is played honestly, purely, truly, with a passion for the last things. It was as if someone had handcuffed me and threw me into a cold dungeon. Torture awaits me, but I don't mind at all. As they tear my nails, burn me with hot iron and break my bones, I will listen to "Ominous Seep Of Putridity" over and over again. I will gradually become undead myself, I will taste the spoiled meat that the band serves us on the lid of the coffin again and again. The songs are probably most reminiscent of echoes from the grave, stories about mutilated bodies, torture, all the corruption and evil that only man is capable of. If, like me, you spend your time mostly a few meters underground, do not hesitate for a moment. This is where it's played for you! Raw, rotten, soaking death metal that is soaked in rotten blood!


Tracklist:
01. Ominous Seep Of Putridity
02. Ravening Slasher Creep
03. Cadaveric Maggot Farm
04. Deformed In Phantasmal Fog
05. Cauldron Of Execution
06. Sulfuric Funeral
07. Sawmill In The Mist
08. Perverted Surgery
09. The Racking Garden

band:
Jusa Janhonen – vocals and bass
Olli Väkeväinen – guitar and backing vocals
Onni Väkeväinen – drums


Share this games :

TWITTER