Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 23. května 2021

Recenze/review - SNĚŤ - Mokvání v okovech (2021)


SNĚŤ - Mokvání v okovech
CD 2021, Blood Harvest

for english please scroll down

Postava stažená z kůže, nainstalovaná v podivné poloze. Můžete si prohlédnout jednotlivé svaly. Neznalý bude šokován, bude pátrat, jak mohla tahle galerie smrti vůbec vzniknout. Kdyby jako já žili skoro celý život v podzemí, jen by se lehce pousmáli. Smrt dokáže být, stejně jako death metal, o hodně krutější, prašivější, šílenější. U popisků je uvedeno, že se jedná o vězně odsouzené za násilné činy, ale přesto, koupili byste si sochu z mrtvoly?

S prvotinou českých death metalistů SNĚŤ je to hodně podobné. Po zdařilé demonahrávce i koncertě v malém klubu se zdálo, že se v pražských katakombách rodí další bestie. Vlastně je to pravda, ale zatím se jen rozkoukává. Kapela složená z právoplatných členů scény (Bahratal, Kaosquad, Mörkhimmel, Vole) se zhlédla v současném trendu retro death metalu a předhodila nám svoji první desku. A jaká že je? Myslím, že instalace mrtvoly se vcelku povedla.


Když jsem slyšel "Mokvání v okovech" poprvé, tak jsem si říkal, že se jedná přesně o ten druh smrtícího kovu, který se bude hodně líbit lidem, kteří death metal běžně neposlouchají. Všechno je špinavé (chtěl bych o hodně víc), zvuk je ledový a prašivý (ale postrádá temnou energii a tlak) a jako celek je na mě album rozvláčné, lehko se v něm ztrácím. Odkazy na AUTOPSY, CARCASS, INCANTATION, MORBID ANGEL, MORTICIAN, nověji pak třeba UNDERGANG, jsou sice velmi dobře zahrány, ale chybí mi něco navíc. Feeling, drive, energie, chcete-li. Na živém koncertě, po několika pivech jsem se těšil, že se kapele povede vše převést na hudební nosič, ale i když deska obsahuje spoustu zajímavých momentů, tak je jako celek poměrně nevýrazná. Přikládal bych to produkci. Death metal v sobě musí mít ďábla, musí smrdět sírou a toho se SNĚŤI zatím příliš nedostává. Mě nevadí, že takhle dnes hraje spousta kapel, ale příště bych poprosil víc kopnout do vrtule. "Mokvání v okovech" je vlastně dobrým stylovým albem. Jenže já jsem raději v pekle, obdivuji pravé mrtvoly a navštěvuji galerie smrti umístěné v reálných starých katakombách. Je to dobré, ale pánové mají dle mého navíc. Jo a abych nezapomněl, českým textům sice není rozumět, ale pokud ano, volil bych příště raději angličtinu. Verdikt - solidní nahrávka!


Asphyx says:

A figure pulled from the skin, installed in a strange position. You can view individual muscles. The ignorant will be shocked, looking for how this gallery of death could have come into being. If, like me, they had lived underground almost their entire lives, they would have just smiled slightly. Death can be, like death metal, much crueler, dustier, crazier. The labels state that they are prisoners convicted of acts of violence, but still, would you buy a statue from a corpse?

It is very similar to the first of the Czech death metalists SNĚŤ. After a successful demo and a concert in a small club, it seemed that other beasts were being born in the Prague catacombs. It's true, but for now, he's just looking around. The band composed of rightful members of the scene (Bahratal, Kaosquad, Mörkhimmel, Vole) saw the current trend of retro death metal and threw us their first record. And what is it like? I think the installation of the corpse was quite successful.


When I first heard "Mokvání v okovech", I thought it was exactly the kind of death metal that people who don't normally listen to death metal will like a lot. Everything is dirty (I would like a lot more), the sound is icy and dusty (but it lacks dark energy and pressure) and as a whole, the album is tedious to me, I easily get lost in it. Links to AUTOPSY, CARCASS, INCANTATION, MORBID ANGEL, MORTICIAN, more recently, for example, UNDERGANG, are very well played, but I miss something extra. Feeling, drive, energy, if you will. At a live concert, after a few beers, I was looking forward to the band managing to convert everything to a music medium, but even though the record contains a lot of interesting moments, it as a whole is relatively indistinct. I would attach it to production. Death metal must have a devil in it, it must stink of sulfur, and the SNĚŤ isn't getting that much yet. I don't mind that a lot of bands play like this today, but next time I would ask to kick more in the propeller. "Mokvání v okovech" is a good stylish album. But I prefer to be in hell, admire real corpses and visit death galleries located in real old catacombs. It's good, but gentlemen have, in my opinion, an extra. Yes, and let me not forget, Czech texts may not be understood, but if they do, I would prefer English next time. Verdict - a solid pass!


about SNĚŤ on DEADLY STORM  ZINE:
Tracklist:
01. Útes Mrtvol
02. Kůň Kadaver
03. Princip Křížení
04. Demon
05. Zamrzlý Vrch
06. Folivor
07. Sakrofag
08. Vesmírná Saliva

band:
Krütorr - drums
Hnisatel - guitars
Leproduktor - bass/vocals
Ransolič - guitars
Řád Zdechlin - vocalsShare this games :

TWITTER