DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 18. března 2022

Recenze/review - DENOMINATION - They Burn as One (2022)


DENOMINATION - They Burn as One
CD 2022, ADG Promotion

for english please scroll down

Kdo by se nelekl, když se uprostřed noci zřítí celá zeď z kostí. Bílé lebky, hrudní koše, plíseň a zbytky oblečení. Můžu začít znovu. Sám uprostřed temnoty. S velkým kladivem drtím klouby. Hnus a špína, popraskané rakve. To je moje práce. Nekonečné noci na starém hřbitově, kam už nikdo dávno nechodí. Na náhrobcích jsou jména kapel z devadesátých let. Jeden hrob je ještě prázdný. Obloha se zatáhla a mraky jsou nízko. Éterem zní nová deska německých DENOMINATION.

Kapela, která se zhlédla ve starých pořádcích, která s chutí a nahlas cituje z pradávných metalových spisů. Old school death metal, HM2 zvuk, klasické, krvavé postupy. Hrob je exhumován, vše je připraveno na smrt. 


"They Burn as One" je albem, ze kterého je cítit na sto kilometrů inspirace starou švédskou školou (ENTOMBED, DISMEMBER, GRAVE, ENTRAILS) i klasiky žánru jako PESTILENCE, MASSACRE, OBITUARY. DENOMINATION hrají ostře, nekompromisně, bez slitování. Mají skvělý masivní a hutný zvuk s chladným odérem. Svět už dávno obestřela temnota a zlo. Poslední dobou bývá těžké rozlišit, kdo je mrtvý a kdo ještě trochu živý. Rozdíly se stírají a zůstává jen spálená země. Němci nahráli desku, která je velmi dobře napsána a složena. Songy připomínají čerstvě nabroušený skalpel, kterým vám za chvilku vyříznou vnitřnosti z těla. Umíráme a znovu se rodíme a celý život se snažíme nemyslet na smrt. Bojujeme s přízraky, snažíme se přežít. Myslím si, že "They Burn as One" vám tomhle nečestném boji hodně pomůže. Užívám si temnou a zákeřnou atmosféru, znovu a znovu otevírám dveře márnice. Jsem starý hrobník, který zvedne svoji šedivou hlavu jen v případech, že ho nějaká hudba opravdu zaujme. DENOMINATION přesně pochopili ducha dávných časů, inspirovali se s elegancí a velkou chutí. Mám rád, když slyším energii, touhu ničit. Pánové se přesně trefili i do mého vkusu a já vám mohu nahrávku jenom doporučit. Chladný, prašivý death metal, který vás rozdrtí na prach!


Asphyx says:

Who wouldn't be scared when an entire wall of bones collapses in the middle of the night. White skulls, ribs, mould and scraps of clothing. I can start all over again. Alone in the middle of the darkness. With a big hammer, I crush my knuckles. Filth and dirt, cracked coffins. That's my job. Endless nights in an old cemetery where no one goes anymore. The tombstones have the names of bands from the '90s on them. One grave is still empty. The sky has clouded over and the clouds are low. The new album by Germany's DENOMINATION is playing in the ether.

A band that has looked back to the old order, that quotes from ancient metal writings with gusto and loudness. Old school death metal, HM2 sound, classic, bloody methods. The grave is exhumed, everything is ready for death.


"They Burn as One" is an album that reeks of old school Swedish inspiration (ENTOMBED, DISMEMBER, GRAVE, ENTRAILS) and classics of the genre like PESTILENCE, MASSACRE, OBITUARY. DENOMINATION play sharp, uncompromising, without mercy. They have a great massive and dense sound with a cool odour. The world has long been enveloped in darkness and evil. Lately it's hard to tell who's dead and who's still a little bit alive. The distinctions are blurring and all that's left is scorched earth. The Germans have recorded an album that is very well written and composed. The songs are like a freshly sharpened scalpel, which will cut the guts out of your body in a moment. We die and are born again and spend our whole lives trying not to think about death. We fight ghosts, we try to survive. I think "They Burn as One" will help you a lot in this unfair fight. I enjoy the dark and sinister atmosphere, opening the morgue door again and again. I'm an old undertaker who only raises his grey head when some music really catches his attention. DENOMINATION have accurately understood the spirit of the old days, inspired with elegance and great taste. I like to hear the energy, the desire to destroy. Gentlemen have exactly hit my taste as well and I can only recommend the record. Cold, dusty death metal that will crush you to dust!


Tracklist:
01. Intro
02. This Is Resurrection
03. Bugs
04. Left Hand Of God
05. Selfseeker
06. Hydrofluoric Acid
07. Slow Decay
08. Requiem To Harry
09. Cleansing Flames
10. Der Mensch Über Alles
11. Conscious Mind
12. Hate Decade In Review
13. Outro


Share this games :

TWITTER