DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 23. května 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DESECRESY - Unveil in the Abyss (2022)

Recenze/review - DESECRESY - Unveil in the Abyss (2022)


DESECRESY - Unveil in the Abyss
CD 2022, Xtreem Music

for english please scroll down

Ztracena v lesích, bloudí a trápí se. Je rozhodnuta zemřít, ale podvědomě se brání odejít na druhou stranu. Chlad, špína a nekonečná temnota. Pach rozkládajících se těl. Není první, kdo se rozhodl zemřít v bažinách. Kolem se válejí vybělené kosti a lebky hledí do tmy. Máš pocit, že se ti smějí, že tě lákají. Existuje už jen utrpení a nicota. Poslední vydechnutí. Jsi ráda, že tě najdou až za několik dní.

Pokud jste se rozhodli vydat do země nekonečných stínů, mohu vám na cestu doporučit novou desku finských DESECRESY. Ta je doslova nasáklá smutkem, beznadějí a určitě vám bude dobrým průvodcem. Není to moje první setkání s kapelou (odkazy na recenze dole pod článkem). I letos mě při poslechu pálí mozek a začínám hnít zaživa. 


DESCRESY ve své tvorbě kombinují klasický mrtvolný death metal s magickou doomovou atmosférou. Jako bych se toulal v krvavé mlze. Opakování motivů, morbidní vokál, hutný a masivní zvuk, tohle všechno dohromady vytváří dokonalý pocit zmaru a šílenství. Riffy jsou drásavé, démonické, nebál bych se napsat podmanivé. Pod vším je podepsán Tommi Grönqvist, který se volně inspiroval u kapel jako HOODED MENACE, ATARAXY, INCANTATION, SLUGATHOR, SOLOTHUS, KRYPTS, BOLT THROWER, INCANTATION, ROTTREVORE, ABHORRENCE, DEAD CONGREGATION, DEMIGOD. Dveře do záhrobí byly opět otevřeny a je jen na vás, zda vstoupíte. Daleko na severu, v močálech, které znovu vydávají ošklivé svědectví o kruté smrti. DESCRESY jsou pro mě převozníkem přes řeku Styx. Stojím na břehu a neskutečně si užívám pochmurné nálady celé nahrávky. Beru do rukou ostatky svých předků a přemýšlím, kdy mi byla podobná hudba zakódována do genů. Pokud rádi skáčete do hlubiny, pokud se trápíte vlastním stínem, pokud si užíváte smutné procházky šedivým městem, pokud je vám tento styl vlastní - tak neváhejte ani chvilku. Takhle totiž zní reálné, pravé pohřební písně. Děsivá, zahnívající death metalová mantra!


Asphyx says:

Lost in the woods, she wanders and worries. She is determined to die, but unconsciously she resists going to the other side. The cold, the dirt, and the endless darkness. The smell of decomposing bodies. She's not the first person who's decided to die in the swamp. Bleached bones lying around, skulls staring into the darkness. You feel like they're laughing at you, tempting you. There is only misery and nothingness. The last gasp. You're glad they won't find you for days.

If you've decided to venture into the land of endless shadows, I can recommend the new album from Finland's DESECRESY. It is soaked with sadness, and hopelessness and will be a good guide for you. It's not my first encounter with the band (links to reviews down below the article). I'm getting brain burn and starting to rot alive while listening to it this year as well.


DESCRESY combines classic death metal with a magical doom atmosphere. It's like wandering in a bloody fog. Repetition of motifs, morbid vocals, thick and massive sound, all this together creates a perfect feeling of doom and madness. The riffs are harrowing and demonic, I wouldn't be afraid to write captivating. Tommi Grönqvist is behind it all, having been loosely inspired by bands like HOODED MENACE, ATARAXY, INCANTATION, SLUGATHOR, SOLOTHUS, KRYPTS, BOLT THROWER, INCANTATION, ROTTREVORE, ABHORRENCE, DEAD CONGREGATION, DEMIGOD. The door to the afterlife has been reopened and it is up to you to enter. Far to the north, in the swamps that once again bear ugly witness to a cruel death. DESCRESY is my ferryman across the River Styx. I'm standing on the bank, incredibly enjoying the somber mood of the whole record. I pick up the remains of my ancestors and wonder when similar music was coded into my genes. If you like to jump into the deep, if you are troubled by your own shadow, if you enjoy sad walks through a grey city, if this style is your own - then don't hesitate a moment. Because this is what real, true funeral songs sound like. The eerie, decaying death metal mantra!about DESECRESY on DEADLY STORM ZINE:
tracklist:
01. Rivers of the Nether Realm
02. Echo Beyond Time
03. Cult of Troglodytes
04. Staring of the Infinity
05. Cataclysmic Phenomena
06. Necrolevitation
07. Dissolve Through Obscure Worlds

band:
Tommi Grönqvist - Guitars, Bass, Drums, VocalsShare this games :

TWITTER