DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 17. května 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - UNDEATH - It's Time​.​.​.​to Rise from the Grave (2022)

Recenze/review - UNDEATH - It's Time​.​.​.​to Rise from the Grave (2022)


UNDEATH - It's Time​.​.​.​to Rise from the Grave
CD 2022, Prosthetic Records

for english please scroll down

Pořád jsem si nezvykl. V některých exhumovaných hrobech totiž leží natolik zohavené mrtvoly, že se mi chce zvracet. Přitom tuhle práci dělám celý život, stejně jako poslouchám death metal. Jsem zvyklý na hromady mrtvol, na chladné márnice, na tichý šepot nemrtvých. Už mě jen tak něco nedokáže překvapit. A pak jsou tu UNDEATH. Americká kapela, o které jsem již několikrát psal (odkazy na recenze a rozhovor jsou dole pod článkem). Podle mého patří k tomu nejlepšímu, co lze v "nové vlně smrtícího kovu" za poslední roky poslouchat.

Novinka moje slova jen potvrzuje. Stačí otevřít první rakev, stačí si poslechnout první skladbu. Ihned se ocitnete v hromadném hrobě. Nechápete, čeho je náš druh schopen. Tolik bolesti, temnoty, hnusu a špíny. Zkažená krev, rozřezaná těla. Ptáte se proč? A pak se sluchátky na uších posloucháte stále dokola "It's Time​.​.​.​to Rise from the Grave". Tady se skládá pocta pravé nefalšované Smrti! Stačí jen přijmout pozvání. 


Zvuk, obal, produkce, všechno bylo stvořeno pro jediné - zabít vás hudbou, zahrabat vás několik metrů pod zem. Už jste se někdy dotýkali mrtvého těla? Ani nemusíte, tenhle pocit vám obstarají UNDEATH za vás. Hudba je napsána tak, aby se vám zadřela pod kůži. Shnijete zaživa, odpadá vám maso od kostí. Letos je kapela jako nějaká zákeřná choroba, která ležela dlouhé roky zavřená ve staré kobce, aby se letos vrátila a vymlátila z vás duši. Jsem fanoušek death metalu přes třicet let a stále mě na tomhle stylu fascinuje energie a síla, kterou dokáží dobré kapely doslova narvat do songů. UNDEATH to umí na výbornou. "It's Time​.​.​.​to Rise from the Grave" je poctou všem dlouhým stínům, mlhavým ránům na hřbitovech, mrtvým i stále ještě trošku živým. V další rakvi leží prokletý mnich, s jasnými známkami nekonečného mučení. Výraz děsu v polorozpadlé tváři to jen dokazuje. Udušen, roztrhán, zničen. Přesto drží v rukou nové album. Ano, hudba amerických démonů UNDEATH je plesnivá, šílená, mokvající a nasáklá shnilou krví. Netřeba vlastně dalších slov. Lepší je přidat volume, otevřít si další pivo i hrob. Kývám se do rytmu, s lopatou v ruce. Moje práce je těžká a nechutná, ale najednou mi to vůbec nevadí. Poslouchám totiž "It's Time​.​.​.​to Rise from the Grave". Jsem také dávno prokletý a postupně se rozpadám v prach. Vynikající zásek přímo do dřevěné rakve! Brutální, prašivá, morbidní death metalová exhumace!


Asphyx says:

I'm still not used to it. In some of the exhumed graves, there are corpses so mutilated that I want to vomit. I've been doing this job all my life, just like I've been listening to death metal. I'm used to piles of corpses, cold morgues, the quiet whispers of the undead. It's the only thing that surprises me anymore. And then there's UNDEATH. An American band I've written about a few times (links to reviews and interviews are at the bottom of the article). In my opinion, they are one of the best things to listen to in the "new wave of death metal" in recent years.

The news only confirms my words. Just open the first coffin, just listen to the first track. You'll immediately find yourself in a mass grave. You don't understand what our species is capable of. So much pain, so much darkness, so much filth, so much filth. Corrupted blood, dismembered bodies. Why do you ask? And then you listen to "It's Time...to Rise from the Grave" over and over again. This is where you pay homage to true, unadulterated Death! All you have to do is accept the invitation.


The sound, the cover, the production, everything was made for one thing - to kill you with music, to bury you a few meters underground. Have you ever touched a dead body? You don't have to, UNDEATH will take care of that feeling for you. The music is written to get under your skin. You're rotting alive, flesh falling off your bones. This year, the band is like some insidious disease that has lain locked in an old dungeon for years, only to return this year and beat the shit out of you. I've been a death metal fan for over thirty years and I'm still fascinated by the energy and power that good bands can literally cram into songs. UNDEATH does it perfectly. "It's Time...to Rise from the Grave" is a tribute to all the long shadows, the misty mornings in the graveyards, the dead, and the still slightly alive. In another coffin lies a cursed monk, with clear signs of endless torture. The look of horror on his half-decayed face only proves it. Strangled, torn, destroyed. Yet he holds a new album in his hands. Yes, the music of American demons UNDEATH is moldy, mad, wet, and soaked in rotten blood. No more words are needed. Better to turn up the volume, open another beer and open your grave. I sway to the beat, shovel in hand. My work is hard and disgusting, but suddenly I don't mind it at all. I'm listening to "It's Time...to Rise from the Grave". I'm also cursed and gradually crumbling into dust. Excellent hit right in the wooden coffin! Brutal, mangy, morbid death metal exhumation!


about UNDEATH on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. Fiend For Corpses
02. Defiled Again
03. Rise From The Grave
04. Necrobionics
05. Enhancing The Dead
06. The Funeral Within
07. Head Splattered In Seven Ways
08. Human Chandelier
09. Bone Wrought
10. Trampled HeadstonesShare this games :

TWITTER