DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

sobota 25. června 2022

Recenze/review - MISGIVINGS - Misgivings (2022)


MISGIVINGS - Misgivings
CD 2022, Dolorem Records

for english please scroll down

Tápu ve tmě. Odvezli mě za hluboké noci a hodili do vykopané jámy. Pohřben za živa jsem našel dlouhou chodbu. Do pekla, do záhrobí. Nahmatám první tělo. Zabořím ruku do shnilého masa. Zkažená krev, pach kruté smrti. Obličej bez kůže. Najednou cítím v břiše obrovskou bolest. Jakoby do mě někdo zabodl rezavý nůž. Převést do země stínů mě může už jenom hudba. Ďábelská, šílená muzika.

Zvolil jsem francouzskou kapelu MISGIVINGS. Smečku, která datuje své počátky do devadesátých let minulého století. Do časů, kdy byl styl zvaný death metal na vrcholu. Po několika demonahrávkách a jednom splitku (s DROWNING) se pánové vrátili s prvním stejnojmenným dlouhohrajícím albem. Nezbývá, než vás přivítat v chrámu bolesti. Symfonie smrti začíná. Připravte se na bolest!


Členové MISGIVINGS hrají také v kapelách jako RITUALIZATION, IMPUREZA. Jedná se o zkušené členy podsvětí a jako takoví si dali velmi záležet na povinných věcech jako je zvuk (Mixed by Olivier Jobin at BLR Studio, Mastered by Raphaël Henry at Heldscalla Studio), obalu (Chris Moyen). Po formální stránce je vše v nejlepším pořádku. A hudba? Ta je jasnou a zřetelnou odpovědí samotnému Satanovi. Zazní zde odkazy na smečky jako MORBID ANGEL, ANGEL CORPSE, KRISIUN, IMPIETY, PERDITION TEMPLE, DIABOLIC, DEICIDE. Kříže jsou obráceny směrem dolů a svěcená voda se vaří. Je smíchaná s krví prokletých. Songy jsou napsány hezky postaru, bolí a drásají. Pánové umí skladbami vytvořit potřený a chtěný tlak. Vše je ušpiněné, nahrávané opravdu někde hluboko pod zemí. V zatuchlých katakombách, s jasným rukopisem. Se spoustou zajímavých a neotřelých nápadů. Při poslechu se cítím, jako kdyby mě někdo spoutal řetězy a uvěznil v zatuchlé kobce. Jsou na mě prováděny staré rituály, kůže je dávno spálena na popel. Ano, hudba zní absolutně nehumánně, šíleně, zběsile. Vztek, nakumulovaná nenávist, vypálená na hudební nosič. Se všemi potřebnými atributy pro poctivý pohřeb. Hnijeme zaživa, pomalu se rozkládáme. A stále dokola posloucháme desku "Misgivings". Vzpomněl jsem si často na citát od Friedricha Nietzscheho: „Naděje je nejhorší zlo, protože prodlužuje lidské utrpení.“ Myslím, že album vystihuje nejlépe. Barbarské, divoké, ďábelské death metalové prokletí!


Asphyx says:

I'm drowning in darkness. I was taken away in the dead of night and thrown into a hole they dug. Buried alive, I found a long corridor. To hell, to the beyond. I feel the first body. I dig my hand into the rotten flesh. Rotten blood, the smell of cruel death. A face without skin. Suddenly I feel a great pain in my stomach. It's like someone's stuck a rusty knife in me. Only music can transport me to the land of shadows. Evil, mad music.

I chose the French band MISGIVINGS. A band that dates back to the 1990s. When the style called death metal was at its peak. After a few demos and one split (with DROWNING), the guys came back with their first full-length album of the same name. We can only welcome you to the temple of pain. Symphony of Death begins. Get ready for the pain!


Members of MISGIVINGS also play in bands like RITUALIZATION, IMPUREZA. These are experienced members of the underground and as such they have taken great care in the obligatory things like sound (Mixed by Olivier Jobin at BLR Studio, Mastered by Raphaël Henry at Heldscalla Studio), cover art (Chris Moyen). Formally, everything is in the best order. And the music? It is a clear and distinct answer to Satan himself. There are references to MORBID ANGEL, ANGEL CORPSE, KRISIUN, IMPIETY, PERDITION TEMPLE, DIABOLIC, DEICIDE. The crosses are facing downwards and the holy water is boiling. It is mixed with the blood of the damned. The songs are written in a nice old-fashioned way, they hurt and tear. The gentlemen know how to create a smeared and wanted pressure with their songs. Everything is dirty, recorded really deep underground. In musty catacombs, with a clear signature. With lots of interesting and fresh ideas. Listening to it, I feel as if I've been chained up and trapped in a musty dungeon. Old rituals are being performed on me, skin long since burnt to ashes. Yes, the music sounds absolutely inhuman, insane, frantic. Anger, accumulated hatred, burned onto a music carrier. With all the necessary attributes for an honest burial. We're rotting alive, slowly decomposing. And we listen to "Misgivings" over and over again. I've often thought of a quote from Friedrich Nietzsche: "Hope is the worst evil because it prolongs human suffering." I think the album sums it up best. A barbaric, savage, diabolical death metal curse!


tracklist:
1. Deny The Divine Praise - 04:38
2. Demonically Stigmatized - 05:41
3. Masquerading As God - 03:54
4. Stormblood - 03:53
5. Disgraceful Lust - 03:44
6. The Age of Christic Sorrow - 04:20
7. Serenity In Shades - 03:10
8. Supreme Regression - 02:28
9. Acient Fear – 04:09

band:
Esteban Martin / Vocals and Bass
Infamist / Guitars
David B. / Guitars
Guilhem Auge / DrumsShare this games :

TWITTER