DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 8. června 2022

Recenze/review - RIBSPREADER - Crypt World (2022)


RIBSPREADER - Crypt World
CD 2022, Xtreem Music

for english please scroll down

Konečně se mu splnil jeho sen. Ještě, že máme internet. Tam se ztratí kdejaká ohavnost. Myslel na to už dlouhé roky. Sledoval hororové filmy s podobnou tématikou. Trápil se morbidními sny, probouzel se zpocený uprostřed noci. Modlil se a sliboval, že stačí jen jednou, jen jedinkrát. Monstrum se z něj stalo postupně, pomalu. Teď tu sedí a nemůže si vybrat. Sklep plný obětí, čekajících na jeho nůž. Na jeho čelist. Říkají o něm, že je zrůda, ale tak to není. Měl jenom sny. Krásné a ohavné sny.

Poslouchat novou desku RIBSPREADER je jako sledovat krvavý, syrový film. Krev stříká na kameru, krásná mladá blondýna křičí. Kino je tiché a děj je natolik napínavý, že vtáhl všechny dovnitř. Do nočních můr, které se v jednom případě stanou krutou realitou. Přesně takhle se má hrát old school death metal!


RIBSPREADER i letos odvádějí velmi dobré řemeslo. Mrazivé melodie, smrt a nenávist. Kapela složená z klasiků žánru (Rogga Johansson (PAGANIZER, PUTREVORE, THE GROTESQUERY, REVOLTING...) kytara/ basa/ zpěv, kytarista Taylor Nordberg (DEICIDE, INHUMAN CONDITION, ex-MASSACRE...) a bubeník Jeramie Kling (VENOM INC., INHUMAN CONDITION, ex-MASSACRE...) jsou  zárukou kvality. Tradiční smrtící kov severského střihu, atmosféra plná temnoty a strachu, taková je nová deska "Crypt World". Procházíme se spolu v opuštěných katakombách, které vydaly další ze svých zlých svědectví. Bolest se otiskla do kamenných zdí. Někde ještě zůstaly děsivé kresby vězněných. Ne, tohle není žádný obyčejný film, ale opravdový příběh, vyprávěný pomocí hudby. Riffy se mi postupně zasekávají do hlavy. Jako čerstvě nabroušená sekyra. Jako rezavý nůž, kterým mě jednou náš věznitel nakrájí na malé kousky. Nahrávka, která je opatřena velmi dobrým a masivním zvukem, se pro mě stala doslova prokletím. Stačí se jen podívat na parádní obal (John Quevedo Janssens) a posluchač hned ví, co se zde bude odehrávat. Zlé sny, přetavené v hnusnou realitu. Pokud máte rádi rukopis mistra Johanssona, tentokrát v trošku morbidnějších rytmech, tak neváhejte. Temný, krvavý death metalový horor!


Asphyx says:

His dream had finally come true. Good thing we have the Internet. That's where all kinds of nastiness gets lost. He's been thinking about it for years. He watched horror movies with similar themes. He's had morbid dreams, waking up sweating in the middle of the night. He prayed and vowed that just once, just once, was enough. He became a monster gradually, slowly. Now he sits here, unable to choose. A cellar full of victims waiting for his knife. For his jaw. They say he's a monster, but he's not. He only had dreams. Beautiful and hideous dreams.

Listening to the new RIBSPREADER album is like watching a bloody, raw movie. Blood spurting onto the camera, a beautiful young blonde screaming. The cinema is quiet and the action is so suspenseful that it draws everyone in. Into nightmares that in one case become a harsh reality. This is how old school death metal should be played!


RIBSPREADER are doing a very good job again this year. Chilling melodies, death and hatred. The band consisting of classics of the genre (Rogga Johansson (PAGANIZER, PUTREVORE, THE GROTESQUERY, REVOLTING...) guitar/bass/vocals, guitarist Taylor Nordberg (DEICIDE, INHUMAN CONDITION, ex-MASSACRE...) and drummer Jeramie Kling (VENOM INC., INHUMAN CONDITION, ex-MASSACRE...) are the guarantee of quality. Traditional death metal of the Nordic cut, an atmosphere full of darkness and fear, such is the new album "Crypt World". We walk together in abandoned catacombs that have given another of their evil testimonies. Pain has imprinted itself on the stone walls. Somewhere, eerie drawings of the prisoners still remain. No, this is no ordinary film, but a true story told through music. The riffs are gradually getting stuck in my head. Like a freshly sharpened axe. Like a rusty knife that our captor will one day cut me into small pieces. The recording, which has a very good and massive sound, has literally become a curse for me. One look at the awesome cover art (John Quevedo Janssens) and the listener immediately knows what is going to happen here. Bad dreams turned into ugly reality. If you like the signature of master Johansson, this time in a bit more morbid rhythms, don't hesitate. Dark, bloody death metal horror!

about RIBSPREADER on DEADLY STORM ZINE:tracklist:
01. The Dead and the Rotten
02. Cold Skeletal Grip
03. Plague Apocalypse
04. The Bone Church
05. Slasher's Night Out
06. Into the Morbid Pits
07. Good Hatchet Fun
08. Maggot Storm
09. Nocturnal SanguinatorShare this games :

TWITTER