DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 21. března 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - MORPHETIK - Proclamation of War (2023)

Recenze/review - MORPHETIK - Proclamation of War (2023)


MORPHETIK - Proclamation of War
CD 2023, Witches Brew

for english please scroll down

Zabouchnu dveře a jdu ven. Jsem raději na ulici, mezi svými, než zavřený doma. V realitě, než ve virtuálním světě plném pokřivených charakterů. Džínová bunda, přehrávač a spousta dobré muziky. Scházíme se za městem, na periférii, kde thrash metal vynikne nejlépe. Ťukneme si lahvovým pivem a přidáme hlasitost. Holky jsou krásný a svět patří nám. Takhle to vypadalo za mého mládí a může vypadat i dnes, pokud si pustíte novou desku švédských thrasherů MORPHETIK.

Je to opět jízda od začátku do konce a neubráním se vzpomínkám na konec osmdesátých let minulého století. Podobných retro smeček je dnes na každém rohu spousta, ale jen některým jejich práci věřím. MORPHETIK si dali pozor na zvuk (recorded by Franco Escalona (NIGHTRAGE; ALWAYS WAR), and mixed and mastered by Jocke Rydbjer (WOLFBRIGADE)) i stylový obal. Je na čase vyrazit na pařbu a kopnout pořádně do vrtule. 


Vždycky jsem měl rád malé, zaplivané kluby, kde má kapela blízko k fanouškům. Líbí se mi, když můžu skladbám věřit, když jsou zajímavé, když se mi zadřou hluboko do mozku. MORPHETIK mi nakopali zadek přesně takovým tím způsobem, který mám tolik rád, od podlahy. Fanoušci starých dobrých SODOM, KREATOR, PROTECTOR, SLAYER, TOXIC HOLOCAUST, MUNICIPAL WASTE, by měli být na pozoru. Hraje se zde hlavně pro ně. Švédi vás vezmou na průlet historií stylu zvaného thrash metal a učiní to velmi elegantně a uvěřitelně. Pro mě je hodně důležité, abych měl chuť si otevřít další pivo, skočit do mosh-pitu. Stačí jen opravit nášivky na džínových bundách a přidat si tam tuhle skupinu. Svět se dneska sice točí nejen v metalu úplně jinak, ale stále si myslím, že mají podobné kapely co říct. Záleží jen, jak skladby uchopí, jak nám je narvou do hlavy. "Proclamation of War" má v sobě potřebný drive i energii. Je sice zcela jasné, že pánové nepřicházejí s ničím novým, ani převratným, ale novinku mě zkrátka baví poslouchat. Koneckonců, jinak bych o ní ani nepsal a nezajímal se o ní. Pokud jste tedy pamětníci zlaté éry thrash metalu  nebo tenhle styl k smrti milujete, doporučuji podávat hodně nahlas. Zabouchnu dveře a jdu ven. Jsem raději na ulici, mezi svými, než zavřený doma. V realitě, než ve virtuálním světě plném pokřivených charakterů. Džínová bunda, přehrávač a spousta dobré muziky. Dnes si pouštíme MORPHETIK a tančíme na vlastních hrobech. Starý, prašivý thrash metal, který vás roztrhá na kusy! 


Asphyx says:

I'm gonna slam the door and get out. I'd rather be out on the street, among my own people, than locked in my house. In reality rather than in a virtual world full of warped characters. A denim jacket, a record player, and a lot of good music. We meet outside the city, on the outskirts, where thrash metal is at its best. We tap a bottle of beer and turn up the volume. The girls are beautiful and the world belongs to us. This is what it looked like in my youth and can look like today if you listen to the new album by Swedish thrashers MORPHETIK.

It's again a ride from start to finish and I can't help but think of the late 1980s. There are plenty of similar retro packs around every corner these days, but I only trust some of their work. MORPHETIK took care with the sound (recorded by Franco Escalona (NIGHTRAGE; ALWAYS WAR), and mixed and mastered by Jocke Rydbjer (WOLFBRIGADE)) and the stylish cover art. It's time to get out there and kick it up a notch.


I've always liked small, seedy clubs where the band is close to the fans. I like it when I can trust the songs, when they're interesting, when they sink deep into my brain. MORPHETIK kicked my ass in exactly the way I like so much, from the floor. Fans of good old SODOM, KREATOR, PROTECTOR, SLAYER, TOXIC HOLOCAUST, MUNICIPAL WASTE, should beware. They are the ones playing here. The Swedes take you on a journey through the history of the style called thrash metal and do it in a very elegant and believable way. For me, it's very important to have the desire to open another beer, to jump into a mosh pit. Just fix the patches on my jean jackets and add this band in. The world may be a very different place these days, not just in metal, but I still think bands like this have something to say. It's just a matter of how they grab the songs, how they put them in our heads. "Proclamation of War" has the necessary drive and energy. While it's quite clear that the gentlemen aren't coming up with anything new or ground-breaking, I simply enjoy listening to the novelty. After all, otherwise, I wouldn't even write about it or care about it. So, if you are a veteran of the golden era of thrash metal or love this style to death, I recommend you serve it very loudly. I'm gonna slam the door and get out. I'd rather be out on the street, among my own people, than locked in my house. In reality rather than in a virtual world full of warped characters. A denim jacket, a record player, and a lot of good music. Today we're playing MORPHETIK and dancing on our own graves. Old, dusty thrash metal that will tear you apart!


Recenze/review - MORPHETIK - Omens of War (2020):


tracklist:
1. March Of The Fallen
2. Death Incarnate
3. World Wide War
4. Domination
5. Death From Above
6. Endless Pain
7. Resist To Exist
8. Acolytes Of Destruction
9. Fatal Incursion
10. Nuclear HomicideShare this games :

TWITTER