DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 15. dubna 2024

Home » , , , , , , , » Recenze/review - NEKROZA - Procesija ucrvanih (2024)

Recenze/review - NEKROZA - Procesija ucrvanih (2024)


NEKROZA - Procesija ucrvanih
CD 2024, InsArt Records

for english please scroll down

Podivných znamení jsem si začal všímat již před nějakou dobou. Obrácené kříže, namalované krví. Hořící pentagramy, jakoby se mnou peklo rozmlouvalo. Začal jsem mít děsivé sny a vyhledával jsem stín. Potom se to stalo. Jedné chladné noci, na začátku března, jsem se probudil. Krve by se ve mě nedořezal. Musel jsem vstát, vlastně ani nevím proč, a vyjít na ulici. Tam už na mě čekali. Démoni ze starých časů. Ihned mě odvedli na staré pohřebiště a tam mě obětovali zlým bohům. 

A to všechno se dělo v divokých rytmech debutové desky chorvatských maniaků NEKROZA. Kapely, která je složena ze samých zkušených muzikantů (BLACK CULT, CZAAR, CASTRUM, SVITOGOR, OVERLORD). Hned od prvních tónů je slyšet, že pánové mají extrémní metal v krvi. Novinka "Procesija ucrvanih" se mi ihned zaryla do mozku a rád jsem se k ní vracel. 


Pokud jste dávno ztratili víru v lidský rod a připadá vám současný svět divné místo k životu, potom by se vám mohla tahle nahrávka líbit. Je po okraj narvaná surovou smrtí, temnými melodiemi, misantropií a morbidními ozvěnami z nekonečného vesmíru. Je opravdu znát, že pod NEKROZOU jsou podepsáni veteráni chorvatské metalové scény. Zvuk, obal, produkce, vše sedí perfektně na svých místech. Fanoušek se tak může soustředit na jednotlivé motivy, na pasáže plné surových melodií. Už jste někdy viděli šíleného člověka, který se kvůli velkým bolestem hlavy rozeběhl proti zdi? Padl potom na zem a z hlavy mu vytekl mozek zasažený snětí. Možná takhle jednou dopadne celý lidský druh. Než se tak ale stane, doporučuji vám, abyste poslouchali tohle album hodně nahlas. Osobně jsem to mnohokrát zkusil, až se stala nahrávka velmi častým hostem v mém přehrávači. Má v sobě totiž úplně vše, co chci a potřebuji. Postupy jsou sice staroškolské, nejedná se o nic nového, ale není to ani jen obyčejné řemeslo. Ze skladeb cítím něco navíc, kus opravdovosti a ryzosti. Možná a nebo právě proto jsem se rozhodl o téhle smečce napsat. Připomíná mi totiž staré, klasické kapely z devadesátých let minulého století. Jejich nadšení a odhodlání. "Procesija ucrvanih" je pro mě zkrátka albem, které mě zasáhlo na těch správných místech. Už teď se těším, až se zase probudím uprostřed noci a půjdu na hřbitov spolu s démony. Nechám se mnohokrát pohřbít zaživa, s chutí opustím náš zkažený svět. Abych se za zvuků téhle desky vrátil silnější, než kdy dřív. Mrtvolný, hnilobný a surový death metal, plný temnoty a morbidních melodií! Totální misantropie! 


Asphyx says:

I started noticing strange signs a while ago. Inverted crosses, painted in blood. Burning pentagrams, as if hell was talking to me. I began to have terrifying dreams and I sought the shadow. Then it happened. One cold night in early March, I woke up. The blood wouldn't finish cutting into me. I had to get up, I don't really know why, and go out into the street. They were waiting for me there. Demons from the old days. They took me immediately to the old burial ground and sacrificed me to the evil gods.

And all this was happening to the wild rhythms of the debut album of Croatian maniacs NEKROZA. The band, which is composed of all experienced musicians (BLACK CULT, CZAAR, CASTRUM, SVITOGOR, OVERLORD). From the very first notes you can hear that the gentlemen have extreme metal in their blood. The new song "Procesija ucrvanih" immediately got stuck in my brain and I liked coming back to it.


If you have long since lost faith in the human race and find the current world a strange place to live, then you might like this record. It's packed to the brim with raw death, dark melodies, misanthropy and morbid echoes from an endless universe. You can really tell that NEKROZA is signed by veterans of the Croatian metal scene. The sound, the cover, the production, everything fits perfectly in place. The fan can concentrate on individual motifs, on passages full of raw melodies. Have you ever seen a crazy person running against the wall because of a big headache? Then he fell to the floor and his brain popped out of his head from the anthrax. Maybe one day the whole human species will end up like that. But before that happens, I suggest you listen to this album very loudly. Personally, I tried it many times until the record became a very frequent guest in my player. It has everything I want and need in it. The procedures are old-school, it's nothing new, but it's not just a simple craft either. I feel something extra, a piece of genuineness and purity from the compositions. Maybe or maybe that's why I decided to write about this pack. It reminds me of the old, classic bands from the 1990s. Their enthusiasm and determination. "Procesija ucrvanih" is simply an album that hit me in the right places. I'm already looking forward to waking up in the middle of the night again and going to the cemetery with the demons. I'll let myself be buried alive many times, eager to leave our corrupt world. To come back stronger than ever to the sound of this record. Dead, rotten and raw death metal, full of darkness and morbid melodies! Total misanthropy!


Tracklist:
01. Meljava Gnjile Ljudetine 
02. Vizije Umiranja 
03. Procesija Ucrvanih 
04. Mucen Pa Zaklan 
05. Kreacije Perverznog Boga 
06. Pogled U Bezdan 
07. Porijeklo Ljudokolje 
08. Crkotine

band:
Josip - vocals
Igor - lead guitar, bass
Rafael - rhythm guitar
Dalibor - drumsShare this games :

TWITTER