DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 16. května 2024

Home » , , , , » Recenze/review - SEREMENT - Abhorrent Invocations (2024)

Recenze/review - SEREMENT - Abhorrent Invocations (2024)


SEREMENT - Abhorrent Invocations
CD 2024, Dolorem Records

for english please scroll down

Postava sklánějící se nad nebohým tělem. Krev a utrhané maso. Tichá ulice blízko hřbitova. Vše se opakuje s krutou pravidelností. Je to člověk a nebo zvíře? Lidé se bojí vycházet ven. Nikdy nevíte, kdy přijdete na řadu. Oběti jsou pochovávány v mělkých hrobech. Někdy mám pocit, že nápisy na jejich náhrobcích žhnou, svítí do tmy. Za márnicí jsem zahlédl děsivý stín. Vrčení. Jsem roztrhán na kusy s nelidskou zuřivostí. Stejně jako při poslechu prvního dlouhohrajícího alba black death metalových SEREMENT z Řecka.

Je to jako se procházet po místech, kde se stalo něco zlého. Těžká, mrazivá atmosféra, tolik známá z děsivých snů. Ano, nová deska "Abhorrent Invocations" je takovou šílenou noční můrou, nejen pro všechny fanoušky stylu. Pánové na to jdou ostře, nekompromisně a zároveň jsou temní a suroví, jako noci na hřbitově. 


Určitě znáte ten pocit, že když si nějakou hudbu poslechnete a říkáte si - ano, to je přesně ono. Máte potom na výběr z mnoha dalších nahrávek a stejně si nakonec poslechnete "Abhorrent Invocations". Alespoň u mě to dlouhou dobu takto fungovalo. Skladby jsou totiž napsány velmi naléhavě, uvěřitelně. Morbidnímu zážitku hodně prospívá i masivní, čitelný zvuk (Recorded & Mixed by George Christoforidis at Ignite Music Studios). Líbí se mi i obal od Misanthropic Art, který mě volně inspiroval k napsání dnešního úvodu. Řekové nám umíchali velmi chutný, jedovatý koktejl. Jednotlivé motivy se velmi dobře poslouchají. Pokud máte rádi kapely jako BELPHEGOR, IMMOLATION, MORBID ANGEL, nebo to, co hrávali BEHEMOTH kolem roku 2000, mohlo by se vám líbit i tohle album. Má v sobě něco děsivého, zničujícího. Připomíná mi starodávnou chorobu nebo příběhy, které lze číst ve starých knihách. O inkvizici, o utrpení, o bolesti, o démonech i bestiích, které nejsou z našeho světa. Pánové, nejen že perfektně zvládli své hrobnické řemeslo, ale přidali i něco navíc. Obrovskou porci černé energie, která se dle mého nedá naučit. Musíte ji mít v sobě, musíte věřit tomu, co děláte. Z téhle desky je to cítit na několik kilometrů. Je to stejné, jako když otevřete dveře do pekla a vyvalí se na vás zatuchlý pach smíchaný se sírou. Až jednou půjdete v noci domů, vezměte to kolem hřbitova. Jen si dávejte pozor, kdo stojí ve stínu. Možná to je příšera z vašich snů, možná přízrak temnoty. Nikdy nevíte, kdy přijdete na řadu. Mocný, syrový, chladný black death metal, který probouzí ty nejděsivější démony! Bestie, která vás roztrhá na kusy!


Asphyx says:

A figure bending over the poor body. Blood and torn flesh. Quiet street near the cemetery. Everything repeats itself with cruel regularity. Is it a man or an animal? People are afraid to go outside. You never know when your turn will come. The victims are buried in shallow graves. Sometimes I think the inscriptions on their tombstones glow, glow in the dark. I saw an eerie shadow behind the morgue. A growl. I am torn apart with inhuman fury. Just like listening to the first full-length album of black death metal SEREMENT from Greece.

It's like walking through a place where something bad has happened. The heavy, chilling atmosphere so familiar from scary dreams. Yes, the new album "Abhorrent Invocations" is such a crazy nightmare, not only for all fans of the style. The gents go at it with a sharp, uncompromising edge that is at once dark and raw, like the nights in a graveyard. 


I'm sure you know that feeling you get when you listen to a piece of music and you think - yes, that's it. Then you have many other records to choose from and you still end up listening to "Abhorrent Invocations". At least for me it worked like that for a long time. Because the songs are written in a very urgent, believable way. The morbid experience is greatly helped by the massive, clear sound (Recorded & Mixed by George Christoforidis at Ignite Music Studios). I also like the cover art by Misanthropic Art, which loosely inspired me to write today's introduction. The Greeks have mixed us a very tasty, poisonous cocktail. The individual themes are very easy to listen to. If you like bands like BELPHEGOR, IMMOLATION, MORBID ANGEL, or what BEHEMOTH used to play around 2000, you might like this album too. It has something terrifying, devastating about it. It reminds me of an ancient disease or stories that can be read in old books. of the Inquisition, of suffering, of pain, of demons and beasts not of our world. Not only have the gentlemen mastered their tomb craft perfectly, but they've added a little something extra. A huge dose of black energy that I don't think can be taught. You have to have it in you, you have to believe in what you're doing. You can feel it for miles on this record. It's like when you open the door to hell and a musty smell mixed with sulphur rolls out. When you go home one night, take it past the cemetery. Just be careful who's standing in the shadows. Maybe it's a monster from your dreams, maybe a ghost of darkness. You never know when your turn will come. Powerful, raw, cold black death metal that awakens the most terrifying demons! A beast that will tear you apart!Hereafter the tracklist of "Abhorrent Invocations":
1. Stench of Torment
2. Sworn
3. Frozen Dawn of Death
4. Malevolent Mist Over the Mount of the Deceased
5. Forging the Darkness
6. Honor of the Leech
7. No Reflection for His Shadow
8. Subliminal Enslavement
9. Κατάβαση Ψυχών

band:
Andreas Moschopoulos / Vocals
Manolis Kouelo / Guitars
Vaggelis Nanos / Bass
Vaggelis Vasilopoulos / DrumsShare this games :

TWITTER