DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 23. června 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - TEMPLE OF DREAD - World Sacrifice (2020)

Recenze/review - TEMPLE OF DREAD - World Sacrifice (2020)


TEMPLE OF DREAD - World Sacrifice
CD 2020, Testimony Records


for english please scroll down


Na starém pergamenu byl sepsán seznam všech, kteří byli v katakombách pohřbeni. Prokletí kněží, jejichž mumie se smějí v otevřených rakvích. Píše se zde, že za svého života napáchali mnoho zlého. Jsou doslova nasáklí nenávistí. Říká se, že se dlouhých nocí probouzejí a poslouchají jenom pravý, ryzí death metal. Dnes se mají v plánu podívat na zkažený zub německým TEPMLE OF DREAD a jejich novému albu.

Němci byli již na své předešlé desce (recenze dole pod článkem) plně oddání prašivému old school death metalu. Ve své cestě pokračují i letos. Novinka "World Sacrifice" je dokonalou esencí temnoty, špíny, rozpadajících se těl a hniloby. Skladby jsou doslova nasáklé zkaženou krví. Po celou dobu poslechu "World Sacrifice" se pohybujeme ve starých opuštěných katakombách, ve kterých se každý den po setmění pořádají okultní seance ve stylu nahrávek PESTILENCE, MORGOTH, MASSACRE, GRAVE, ASPHYX, WINTER, OBITUARY, SLAUGHTERDAY a pradávných PARADISE LOST. Pánové mají velký cit pro záhrobní melodie. Songy jsou drtivé, zničující, ale nezapomíná se ani na melodičtější chladné pasáže. Dohromady pak tvoří morbidní celek, jakousi zohavenou mrtvolu, která se každým tónem mění v šílenou bestii. Toulám se podsvětím již dlouhé roky a v téhle kobce se mi líbí vlastně všechno - zvuk, obal, produkce i nápady. Celkový dojem je zkrátka vynikající. Německý underground opět vydal další nechutnou zpověď. TEPMLE OF DREAD mě stáhli do toho nejhlubšího podsvětí, exhumovali staré postupy způsobem, že jim věřím každý tón, každou notu. Hnilobné procesy právě začaly! Vynikající old school death metal, u kterého se proměníte v prach!Asphyx says:

On the old parchment was written a list of all who were buried in the catacombs. Cursed priests whose mummies laugh in open coffins. Is written here that they did a lot of evil stuffs during their lifetime. They are literally soaked in hatred. It is said that they wake up during long nights and listen only real, pure death metal. Today they have a plan to check German TEMPLE OF DREAD and their new album.

The Germans were already fully committed to dusty old school death metal on their previous record (review below the article). They continue their journey this year as well. The new "World Sacrifice" is the perfect essence of darkness, dirt, crumbling bodies and rot. The songs are literally soaked with rotten blood.


Throughout listening to "World Sacrifice", we are in old abandoned catacombs, where occult sessions are held every day after dark in the style of PESTILENCE, MORGOTH, MASSACRE, GRAVE, ASPHYX, WINTER, OBITUARY, SLAUGHTERDAY and the ancient PARADISE LOST recordings. The gentlemen have a great feeling for funeral melodies. The songs are overwhelming, destructive, but not missing melodic cool passages. Together, they create a morbid whole, a kind of mutilated corpse, which turns into a mad beast in every tone. I have been wandering the underworld for many years and I really like everything in this dungeon - sound, cover, production and ideas. The overall impression is simply excellent. The German underground has again issued another disgusting confession. TEMPLE OF DREAD dragged me into the deepest underworld, exhuming old practices in a way that I trusted every tone, every note. The rotting processes have just begun! Excellent old school death metal!
Recenze/review - TEMPLE OF DREAD - Blood Craving Mantras (2019):
https://deadly-storm.blogspot.com/2019/09/recenzereview-temple-of-dread-blood.htmlTRACKLIST
1. World Sacrifice (4:18)
2. Commands From A Black Soul (4:55)
3. Enforcers Of The Vile (4:51)
4. Symbiotic Delusion (4:12)
5. Machine (2:41)
6. Alive I Rot (4:16)
7. Dedication (4:44)
8. Sold Baptism (Morgoth Cover) (3:37)
9. Blood Craving Mantra (5:55)

LINE-UP
Markus Bünnemeyer - Guitars, Bass
Jens Finger - Vocals
Jörg Uken - Drums


Share this games :

TWITTER