DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 6. srpna 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - EXISTENTIAL EMPTINESS - Nevereinding Pain - Everlasting Sorrow (2020)

Recenze/review - EXISTENTIAL EMPTINESS - Nevereinding Pain - Everlasting Sorrow (2020)


EXISTENTIAL EMPTINESS - Nevereinding Pain - Everlasting Sorrow
CD 2020, Australis records


for english please scroll down

Jen tak se vznášet a nechat vše okolo plynout. Lidé se rodí a umírají, svět se točí stále dokola. Chvílemi vám to připadá jako obyčejné hemžení. Jste v jiné dimenzi, oproštěni od zbytečností, od bolesti, strachu. Na vlnách se pohupuje loďka se vzpomínkami. Mlha a tma, jen občasný záblesk démonického světla. Ne, nerad hudbu popisuji, názor má stejně každý svůj. Pro mě jsou dobré desky hlavně o emocích, o předané energii. O vnímavosti, těžko popsatelných stavech, do kterých mě mnohé přenesou.

Prvotina EXISTENTIAL EMPTINESS z Chile se kolem mě nejdřív jen tak mihla, zcela bez povšimnutí. Jenže pak jsem jednou unavený padal na hubu a potřeboval jsem vypnout. Pánové hrají doom metal, střižený blackem a deathem. Nová deska je jedním, 31 minut a dvacet sedm sekund dlouhým, sněním.  Nálady se kolem mění jako počasí. Od neurvalých, přes smutné, až k drásajícím. Hlavní hrdina nahrávky prochází existenciální krizí a já aniž bych dopředu věděl, o čem kapela zpívá, tak jsem tak nějak vše pochopil. Zajímavé setkání, to vám povím. Muzikanti zde také nejsou nezkušení, již působili a působí v kapelách jako FUNERALIS, PULVERIZED, LUXCAELIS. "Nevereinding Pain - Everlasting Sorrow" je pro mě velmi působivým albem, až po okraj narvaným temnotou, chladem, nářkem. Opravdu před sebou vidím jedince, který v sobě dusí hněv, zároveň prochází několika fázemi smutku, samoty a vnitřního pnutí. Chilané si hrají s melodiemi jako řeka se starou dřevěnou bárkou. Hudba je pro mě natolik zajímavá, zvláštní a povznášející, že jsem ji zcela propadl. Úplně si představuji, jak stojím pod pódiem a nechávám se bičovat do obličeje. EXISTENTIAL EMPTINESS spojili několik extrémních stylů dohromady takovým způsobem, že nelze jinak, než chválit. Navíc nejsou skladby zbytečně komplikované, jak tomu bývá dnes zvykem. Stačí sestoupit dolů do sklepa, nechat se pohltit podzemní řekou a potom už je to jen na živlech a kapele. Doom, black death metal, u kterého se vášeň potkává s chladem a temnotou!


sumarizace:

"Nevereinding Pain - Everlasting Sorrow" zcela naplňuje moje představy o undergroundovém díle plném zkažené krve. Už jenom ten rezavý zvuk, kruté a chladné melodie nebo záhadně mohutný vokál, napovídají, že se mi novinka bude líbit. 

Přeneste se po časové ose prosím o několik dekád zpět. Zavzpomínejte na své nejoblíbenější smrtonosné a doomové kapely. Extrahujte jejich nejlepší desky, opatřete je čitelnějším zvukem, zabalte do zakrvácené deky a hoďte do hlubokého hrobu. Pro tento styl musí mít muzikanti (i fanoušci) cit, musí jim kolovat v žilách a EXISTENTIAL EMPTINESS tohle všechno splňují. Hrají si s temnými náladami jako šelma se svojí kořistí. Z jednotlivých motivů cítím utrpení, jsem znovu ve staré opuštěné kobce, která vypráví dlouhé smutné příběhy o nekonečném umírání. "Nevereinding Pain - Everlasting Sorrow" je pro mě velkým překvapením letošního roku. Výletem bez konce, death/black doom metalovým obřadem, u kterého nakonec všichni zemřou. Znovu usedám k mrtvému tělu, přivázanému ke zdi a za zvuků této desky si přehrávám černo černé příběhy o návštěvě onoho světa. Album muselo vznikat někde hluboko v podzemí. Jinak by nebylo tolik shnilé, chladné, zničující. Doom death/black metalová seance té nejvyšší kvality! 

Asphyx says:

"Nevereinding Pain - Everlasting Sorrow" completely fulfills my vision of an underground work full of spoiled blood. Just the rusty sound, cruel and cold melodies or mysteriously powerful vocal, suggest that I will love their new record.

Go back by the timeline a few decades back. Remember your favorite death and doom bands. Extract their best records, make them with more readable sound, wrap them into a bloody blanket and throw them into the deep grave. For this style of music, the musicians (and fans) must have a passion, it must circulate in their veins and EXISTENTIAL EMPTINESS fulfills all of this. They play with dark moods like a beast with its prey. I feel the suffering from individual motives; I am back in an old abandoned dungeon that tells long sad stories about endless dying. "Nevereinding Pain - Everlasting Sorrow" is a big surprise of this year for me. It is like a trip without end, a death/black doom metal ceremony where everyone will eventually die. Again, I sit down to a dead body chained to the wall and during the listening to this album I think about the black stories talking visit to the other world. This album had to be made somewhere in the deep underground. Otherwise it would not be so rotten, cold, devastating. It is a doom death/black metal seance of the highest quality!tracklist:
1. Underneath Tomb

band:
- Nicolás Robles: Voces
- Rodrigo Peralta: Guitarra
- Daniel Delgado: Guitarra
- Cristóbal Zapata: Bajo
- Claudio Anacona: Bateria

Share this games :

TWITTER