DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 21. srpna 2020

Recenze/review - VALGRIND - Condemnation (2020)VALGRIND - Condemnation
CD 2020, Memento Mori

for english please scroll down

Zvrácená mysl, chorý mozek. Další příkaz, který nikdo nechápe. Odsouzení na smrt, pochodujeme v zástupech s hlavou skloněnou. Do rytmu ostrého, temného a nekompromisního death metalu. Brodíme se špínou, slunce už žije jen v našich představách. Tupý, ovladatelný dav. Jsi jen číslo beze jména. Mrtvolný dech, už to nebude dlouho trvat. Smrt je při poslechu tak blízko! Vítejte v pekle! Hrát nám k tomu budou italští VALGRIND.

Přiznám se, že mám pro tuhle smečku dlouhodobě velkou slabost. Líbí se mi jejich kytarový rukopis, uznávám zvláštně shnilý zvuk a originální výraz. Kapela je sice samozřejmě inspirována slavnými jmény z minulosti, ale do death metalu přináší i kus sebe samého. Navíc se jejich desky velmi dobře poslouchají a člověk u nich má pocit, že se znovu otevřely brány do záhrobí. Novinka není výjimkou.Oheň znovu hoří a plápolá do rytmu třeba takových IMMOLATION, MORBID ANGEL, NILE, zaslechl jsem i několik odkazů třeba na DISMEMBER. Novinka "Condemnation" mi připadá v některých momentech techničtější a propracovanější, než minulé desky, zároveň si ale kapela zachovává živočišnost a neurvalost. Na albu naleznete spoustu zajímavých momentů, každý další poslech se tak stává novým zážitkem. Je hrozně příjemné rozkrývat jednotlivé vrstvy, prohrabávat se hromadou starých kostí, s rukama od krve vzývat další a další riffy. Nahrávka je úderná, syrová, temná. Přesně takový death metal mi koluje v krvi, užívám si jej všemi póry svého těla. Jakoby mi někdo postupně zatloukal ostré hřeby do hlavy. Letos spolu s Italy odkrýváme další hromadný hrob. Jsou v něm pohřbeni všichni odsouzení, všichni prokletí. Hnijeme zaživa, rozpadáme se na kusy, ale hlavně si užíváme perfektně odvedené smrtící řemeslo. VALGRIND nás poctili dalším kouskem mocné smrti, která vás doslova uhrane. Zadřeli se mi pod kůži a ještě dlouho tam zůstanou. Viva la death metal!


Asphyx says:

Perverted mind, sick brain. Another command that no one understands. Sentenced to death, we march in crowds with our heads bowed. To the rhythm of sharp, dark and uncompromising death metal. We wade through dirt, the sun lives only in our imaginations. Numb, controllable crowd. You're just a number without a name. Dead breath, it won't be long. Death is so close when listening! Welcome in hell! The Italian VALGRIND will play for us.

I admit that I have a long-term weakness for this band. I like their guitar craft, I recognize the strangely rotten sound and original expression. Of course, the band is inspired by famous names from the past, but it also brings a piece of itself to death metal. On top, their album are well listenable and one feels that the gates to the grave have reopened. This novelty is no exception.


The fire burns again and flares to the beat of such IMMOLATION, MORBID ANGEL, NILE, I also heard a few references to DISMEMBER, for example. The new "Condemnation" seems to me in some moments more technical and sophisticated than previous records, but at the same time the band retains its animality and rudeness. You will find a lot of interesting moments on the album, so every additional listening becomes a new experience. It is very pleasant to uncover the individual layers, rummage through a pile of old bones, and call more and more riffs with your hands from the blood. The recording is striking, raw, dark. Exactly such death metal circulates in my blood, I enjoy it with all the pores of my body. It was as if someone had gradually hammered sharp nails into my head. This year, together with Italy, we are discovering another mass grave. All the convicts are buried in, all the cursed. We rot alive, we fall apart, but most of all we enjoy a perfectly executed deadly craft. VALGRIND honored us with another piece of powerful death that will literally overwhelm you. They got stuck under my skin and will stay there for a long time. Viva la death metal!
Report, photos, video - ENTER THE ETERNAL FIRE 2017 - ETEF OPEN AIR FEST - areál koupaliště, Volyně , Czech republic - 21. - 22. 7. 2017

tracklist:
1. Intro
2. The Curse of Pegasus Spawn
3. Entangled in a World Below
4. Condemnation
5. Eater of Hearts
6. The Day
7. Furies
8. Storm Birds Descent
9. Divination - Marked by the Unknown
10. Goddess of the Salt Sea

band:
DANIELE LUPIDI - Vocals/bass
MASSIMILIANO ELIA - Guitars/keyboards
GIANMARCO AGOSTI - Drums

Share this games :

TWITTER