DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 20. srpna 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - VOLTURYON - Xenogenesis (2020)

Recenze/review - VOLTURYON - Xenogenesis (2020)VOLTURYON - Xenogenesis
CD 2020, ViciSolum Productions

for english please scroll down

Jsem sochař smrti. Umělec, o kterém říkají, že je zvrhlý. Miluji krev a hudební násilí. Tvořím svá díla z částí těl, která získávám tradičním způsobem. Nožem, pilou, skalpelem. Mnozí mě nechápou, ale když potom vidí, co jsem stvořil, tak stojí v úžasu. Dovoluji jim nahlédnout na druhou stranu, do temných zákoutí, do nekonečných bažin lidského zla. Jsem poslem, sochařem smrti a potřebuji stále čerstvé maso.

Se švédskými VOLTURYON jsem se setkal poprvé již v roce 2008, když vydali svoji prvotinu "Blood Cure". Kapelu jsem začal bedlivě sledovat a v mé diskografii mají jejich desky čestné místo. Vždycky se mi na nich líbilo, že dokáží být krutí, nekompromisní, zničující, ale zároveň si zachovávají schopnost vytvořit temnou a chladnou melodii. Letošní novinka "Xenogenesis" je mocným a zkázonosným pokračováním minulých nahrávek. Jako bych před sebou viděl sochu z částí lidských těl, pod kterou jsou podepsáni mistři v oboru.VOLTURYON vám odtrhají maso od kostí podobným způsobem jako kapely typu CANNIBAL CORPSE, DYING FETUS, VOMITORY, INSISION. Žádné kompromisy, žádný zbytečnosti. Kapela útočí přímo, surově a vy doslova při poslechu cítíte ve vzduchu krev. "Xenogenesis" je ale skvělou nahrávkou i po řemeslné stránce. Nezapomnělo se na skvělý, drtivý zvuk, morbidní obal i v podstatě dokonalou produkci. VOLTURYON jsou jako rozjetý vlak, který sjel z kolejí a nelze zastavit. Ničí vše, co mu přijde do cesty a zanechává po sobě jen spoušť, strach a beznaděj. Líbí se mi rukopis kytaristů, užívám si naštvaný vokál. Pánové sice nepřinášejí do death metalu nic nového, ale je cítit, že do desky dali kus sebe samého. Navíc nezapomněli na to, že by se měla hudba také dobře poslouchat. Riffy se mi již po několika setkáních zaryly hluboko do mozku. Je velmi příjemné navštívit galerii smrti a nechat se provést jednotlivými pasážemi. "Xenogenesis" je velmi zdařilým, mokvajícím dílem, které smrdí zkaženým masem. Devastující smrtící kov, který vám vymáchá obličej v kaluži plné krve! Masakr!Asphyx says:

I am a sculptor of death. They say I am perverted. I love blood and musical violence. I create my art from body parts that I obtain in the traditional way. Knife, saw, scalpel. Many don't understand me, but when they see what I have created, they are amazed. I allow them to look the other way, into the dark corners, into the endless swamps of human evil. I am a messenger, a demon of death, and I still need fresh meat.

I first met the Swedish VOLTURYON in 2008, when they released their first album "Blood Cure". I started watching the band closely and their records have a place of honour in my discography. I've always liked that they can be cruel, uncompromising, destructive, but at the same time they retain the ability to create a dark and cool melody. This year's album "Xenogenesis" is a powerful and destructive sequel to past recordings. It's as if I can see in front of me a statue of human body parts, signed by masters.


VOLTURYON will tear meat from your bones in a similar way as bands such as CANNIBAL CORPSE, DYING FETUS, VOMITORY, INSISION. No compromises, no unnecessary things. The band attacks directly, raw and you literally feel blood in the air while listening. "Xenogenesis" is a great recording, even in terms of craft. Great, crushing sound, morbid cover and basically perfect production. VOLTURYON are like a runaway train that has come off track and cannot be stopped. They destroy everything that comes in their way, leaving behind only trigger, fear and despair. I like the signature of guitarists, I enjoy angry vocals. The gentlemen don't bring anything new to death metal, but you can feel that they put a piece of themselves on the record. In addition, they did not forget that the music should also be listenable. After a few meetings, the riffs dug deep into my brain. It's really nice to visit the gallery of death and be guided through the individual passages. "Xenogenesis" is a very successful, soaking work that stinks of rotten meat. A devastating death metal that rinses your face in a pool full of blood! Massacre!


tracklist:
1. Bloodspattered Banner
2. Mother
3. Xenogenesis
4. World Pandemic
5. Catharsis
6. Memoirs from the Morgue
7. Void
8. The Demiurge
9. Invisible Abomination
10. Novichock
11. Rancid Messiah

band:
Mikko Voutilainen - Vocals
Johan Gustafsson - Guitar,
Andreas Olander - Guitar,
Christian Netzell - Drums,
Oskar Pålsson - Bass

https://www.facebook.com/Volturyon
https://volturyon.bigcartel.com/products
https://www.reverbnation.com/volturyon
https://open.spotify.com/artist/3ISwV6HBRalgEQ7BtJ7jBJ
http://www.vicisolum.com/

Share this games :

TWITTER