DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 8. listopadu 2020

Recenze/review - INTOXICATED - Walled (2020)INTOXICATED - Walled
CD 2020, Immortal Souls Productions

for english please scroll down

Staré krvavé kořeny nelze vytrhnout. Nejde je ani zničit. Když vám jednou thrash metal koluje v krvi, tak je to jako prokletí. Trošku vím, o čem mluvím. K tomuto stylu jsem se dostal kdysi v devadesátých letech a dodnes si rád a s chutí pustím smečky, které do toho jdou po hlavě, na nějakou tu špínu nehledí a umí svoji hudbou znázornit prašivou smrt. INTOXICATED vydali v roce 1997 album "Metal Neck", kolem kterého se motaly osobnosti floridské scény jako Chuck Schuldiner, Trevor Peres, Donald Tardy (ten s kapelou nějakou dobu i hrál).

Letos přichází skupina se zbrusu novou deskou, která zachovává ducha starých časů, s plesnivým zvukem, postupy jak vystřiženými ze pradávných metalových učebnic a atmosférou, která vás přenese přímo na Floridu. Přátelé, tohle je archivní thrash metal, který kope jako splašený kůň.

 

Do ruky se mi dostal krásně vyvedený kousek muziky, která mě ihned přikovala za na zeď. Trojice thrashových psů vás vyplivne na periferii vašeho města. Do špinavých ulic, s partičkami potulujících se existencí. Každé ráno se na rohu najde někdo pobodaný a nikdy nikoho nechytí. Tohle je metal, ryzí jako nejkvalitnější surové železo. Zahraný ještě opravdově, upřímně, rezavě. Je hozeným kusem syrového zahnívajícího masa přímo do obličeje všem těm umělým kapelám, které můžete dnes potkat na každém kroku. Je útokem bez varování, setkáním se smečkou hladových pitbulů. INTOXICATED si na nic nehrají a předkládají absolutně devastující materiál. Riffy řežou, vokál je nasáklý chorobami. Jsem spokojený, podupávám si nohou a po druhé skladbě už mlátím pěstí do stolu. Pusťte mě ven, dejte mi do ruky basebalovou pálku. "Walled" mi dodává potřebnou energii a sílu. Líbí se mi zvuk, obal, ale hlavně atmosféra, která opravdu nejvíc připomíná podchod s grafity na stěnách. Otáčíte se, v předtuše něčeho zlého a ošklivého. Čepel nože, který vám stejně, jako celé album, projede do břicha, má na sobě nápis INTOXICATED. Parádní jsou i výlety k základnímu death metalu. Jako celek je pro mě deska velmi chutným chodem. Dávám všech deset uříznutých prstů z deseti. Thrash metal, zahraný s ocelovým srdcem! 


Asphyx says:

Old bloody roots cannot be uprooted. You can't even destroy them. Once thrash metal circulates in your blood, it's like a curse. I know a little bit what I'm talking about. I got into this style sometime in the nineties, and to this day I like to listen a bands who going to this straight, they don't look at any dirt and they can depict a dusty death by their music. INTOXICATED released the album "Metal Neck" in 1997, where personalities of the Florida scene such as Chuck Schuldiner, Trevor Peres, Donald Tardy (the one who played with the band for some time) were involved. 

This year, the band comes up with a brand new record that preserves the spirit of old times, with a mouldy sound, techniques cut from ancient metal textbooks and an atmosphere that will take you directly to Florida. Friends, this is archival thrash metal kicking like a frightened horse.


I received a beautifully executed piece of music, which immediately pinned me on the wall. A trio of thrash dogs will spit you out on the peripherals of your city. To the dirty streets, with parties wandering around. Every morning, someone is stabbed in the corner and they never catch anyone. This is metal, pure as the highest quality iron. Played still really honestly, rusty. It's a piece of raw rotting meat thrown right in the face of all the artificial bands you can meet at every turn today. It is an attack without warning, an encounter with a pack of hungry pit bulls. INTOXICATED play absolutely devastating material. Cutting riffs, the vocals are soaked with diseases. I'm satisfied, I'm stamping my feet and after the second song I'm punching the table. Let me go out, give me a baseball bat. "Walled" gives me the energy and strength I need. I like the sound, the cover, but especially the atmosphere, which really most closely resembles an underpass with graffiti on the walls. You turn around, in anticipation of something evil and ugly. The blade of the knife, which, like the whole album, passes into your stomach, has the inscription INTOXICATED on it. Trips to basic death metal are also great. As a whole, the album is a very tasty course for me. I give all ten of my ten cut off fingers. Thrash metal, played with a steel heart!
tracklist:
1. Smash the Line 00:00
2. Walled 03:13
3. Grab the Rope 05:59
4. Hell's Reward 09:08
5. Stuck in Mode 12:32
6. Yuck 16:00


INTOXICATED is:
Erik Payne - Guitar | Vocals
Gregg Roberts - Bass
Mike Radford - Drums

order here:

Share this games :

TWITTER