SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 17. prosince 2020

Recenze/review - GAMA BOMB - Sea Savage (2020)


GAMA BOMB - Sea Savage 
CD 2020, Prosthetic Records

for english please scroll down

Hej námořníku, nemáš nějakej rum? Nebuď lakomej a poděl se taky. Že máš málo, mořskej vlku? Dobře nevadí a co nějakou hudbu? Co jste poslouchali na moři, když jste sbírali tuny odpadků po prasatech, co si říkají lidé? Nové GAMA BOMB? Fakt, ty zrovna jedu taky. Hele a v jaký dimenzi je ostrov, na kterým pořád řádí Bud Spencer a Terence Hill? Cože? Mám jít do pekla a neotravovat? Dobře, tak já jdu radši pryč, abych nedostal do huby. Tady to je dneska samej drsnej chlápek.

Každou chvíli mi chodí na recenze nějaký thrash metal. Všichni pořád proti něčemu bojují. Proti vládě, proti plastům, masu, cukru, mužům i ženám, proti všemu. Často se zapomíná na to, že tenhle styl býval také zábava. Netvrdil bych vám to, kdybych si to nepamatoval. U "Sea Savage" se neskutečně bavím. Nadsázka, vtípky, ale také skvělá svěží a zajímavá muzika. Nevím, jak to pánové dělají, ale již dlouho patří mezi mé nejoblíbenější skupiny žánru.

 

Stopaři a hledači podobností označí "Sea Savage" za hudbu plnou odkazů na kapely jako JUDAS PRIEST, ACCEPT, KING DIAMOND, MOTORHEAD, IRON MAIDEN, OVERKILL a spoustu dalších. Ono je to v závěru tak nějak jedno, hlavní je, že mám chuť tančit. Jasně, já to neumím a tak předvádím jen tanec opilého námořníka, kterej začíná mít celej tenhle zkaženej svět v prdeli a jediné, co často zbývá, tak je si z něj dělat legraci. Líbí se mi zvuk desky (Zack Ohren), miluju ty jedovatý vokály, King Konga z obalu chci mít na tričku, ale hlavně - usmívám se a to i po delší společně strávené době. Na albu je spousta zajímavých momentů a když říkám zajímavých, tak opravdu skvělých. Ona je nahrávka tak trošku i takovým plivnutím do ksichtu všem dnešním pozérům, novodobým google facebook fanouškům, je v ní revolta, rebelie, ale i obrovská porce zábavy. O pokoře, která často mnohým chybí, ani nemluvím. To vše je potom postavené na pevných hudebních základech. GAMA BOMB jsou letos ještě lepší než minule, jsou jako parta zkouřených námořníků, kteří byli dlouho na moři a přijeli se pořádně bavit. Pokud máte fantazii, máte rádi ryzí a opravdový thrash a heavy metal, buďte vítáni. Tady se hraje první liga. Hergot, můžete mi někdo konečně nalít ten rum? Jo a mimochodem, za Buda Spencera a Terence Hilla palec nahoru. Miloval jsem je jako dítě a mám je rád dodnes! Dobře, tak já to řeknu na plnou hubu. Tohle je nejlepší thrash metalová deska roku! A je to!


Asphyx says:

Hey sailor, don't you have some rum? Don't be greedy and share. You don't have not enough, sea wolf? Ok. Have it your way... and what about some music? What did you listen to at sea while collecting tons of garbage from pigs that called themselves people? New GAMA BOMB? No way, I'm getting there to. Hey, what's in the dimension of the island where Bud Spencer and Terence Hill are still doing their things? What? I should go to hell and not bother you? Okay, so I'd better go away otherwise you punch me in the mouth. Everybody is a tough guy today. 

Every single while I receive some trash metal to review. Everyone is still fighting against something. Against the government, against plastics, meat, sugar, men and women, against everything. It is often forgotten that this style used to be fun as well. I wouldn't tell you this if I didn't remember. I'm having a lot of fun with "Sea Savage". Exaggeration, jokes, but also great fresh and interesting music. I don't know how these gentlemen do it, but they long been one of my favourite bands in the genre.


Trackers and simulators will label "Sea Savage" as music full of references to bands such as JUDAS PRIEST, ACCEPT, KING DIAMOND, MOTORHEAD, IRON MAIDEN, OVERKILL and many more. It doesn't matter anyway, the main thing is that I feel like dancing. Okay I don't know how so I try to dance as a drunken sailor only who has only began to disregard this entire and rotten world and the only thing that remains is to make fun of it. Like the sound of the record (Zack Ohren), I love the poisonous vocals and I wish to have King Kong from the cover on my T-shirt, but most importantly - I'm smiling, even after a long time spent together. The album offers a lot of interesting moments and when I say interesting I mean really great ones. The recording is a bit of a spit in the face of all today's posers, modern google facebook fans, there is a revolt, rebellion, but also a huge portion of fun. I am not even talking about being humble, which is a virtue which many of the clowns lack today. All this is built on solid musical foundations. GAMA BOMB is even better this year than last time, they are like a bunch of high sailors who have been at sea for a long time and have come to have a lot of fun. If you have imagination, you like pure and real thrash and heavy metal, you are welcome. The first league is played here. Goddammit, can anyone pour me some rum? Yeah, and by the way, thumbs up for Bud Spencer and Terence Hill. I loved them as a child and I love them to this day! Okay, so I'll put it bluntly. This is the best thrash metal record of the year! There you go I've done it!Recenze/review - GAMA BOMB - Speed Between the Lines (2018):
https://www.deadlystormzine.com/2018/10/recenzereview-gama-bomb-speed-between.html

tracklist:
1. Judo Killer
2. Sea Savage
3. Miami Supercops
4. She’s Not My Mother, Todd
5. Ironblood
6. Lords of the Hellfire Club
7. Sheer Khan
8. Rusty Jaw
9. Monsterizer
10. Ready, Steady, Goat!
11. Electric Pentacle
12. Gone Haywire

band:
Joe McGuigan - Bass, Vocals
Philly Byrne - Vocals
Domo Dixon - Guitars (lead)
John Roche - Guitars (rhythm)


Share this games :

TWITTER