DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 13. prosince 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - NUCLEAR - Murder of Crows (2020)

Recenze/review - NUCLEAR - Murder of Crows (2020)


NUCLEAR - Murder of Crows
CD 2020, Black Lodge Records

for english please scroll down

Někdy mi připadá celý svět jako jeden velký sociální experiment. Bohatí stále bohatnou a chudí nemají šanci ani na trochu slušného života. Ládujeme se jídlem a u toho si čteme články o hladovějících. V některých zemích se narodíš a kupuješ si ty nejnovější věci podle reklamy a v jiných bojuješ o život každý den. Nůžky se rozevírají a až jednou vyjdeš ven, na periferii města, tak tě roztrhá smečka rozzuřených psů.

NUCLEAR z Chile se tohle všechno povedlo propašovat i na svoji novou desku "Murder of Crows". Novinka je hodně syrovým, surovým thrash metalovým albem, ze kterého je cítit, že je zahraný od srdce. Jakoby do ulic vyšel naštvaný dav.

 

Thrash metal NUCLEAR je inspirovaný SLAYER, KREATOR, EXODUS. Starý dobrý metal z osmdesátých let minulého století, zahraný s nadšením a odhodláním. Bez zbytečností, bez příkras, s tlakem a energií. Mám rád podobné smečky, které dokáží zachovat ducha původních thrash metalových kapel. Umí vytvořit atmosféru, donutí vás přemýšlet. Ve skladbách naleznete spoustu zajímavých nápadů, kousky nahrubo nasekané tmy. Album je plivnutím do ksichtu všem pochybovačům, je mementem o násilí, nenávisti, strachu a beznaději. Ale hlavně je upřímnou a jasnou výpovědí, metalem zahraným přirozeně. Což jsou věci, které nás, staré fanoušky thrash metalu, k tomuto stylu stále přitahují. Schválně, zkuste se někdy projít nočními ulicemi vašeho města a uvidíte sami. Poslední roky si podobné desky neskutečně užívám. Mám pocit, jakoby mi NUCLEAR mluvili z duše, napadají mě často stejná slova i názory. A o tomhle thrash metal kdysi býval. O rebelii, o kritice společnosti, o tom, že jste měli po poslechu chuť rozervat svoji košili a vyjít do ulic. Chilané jsou jako smečka rozzuřených psů, která mi jde po krku. Troufám si už teď tvrdit, že "Murder of Crows" bude trávit ještě dlouhý čas v mém přehrávači! Skvělý zážitek!


Asphyx says:

Sometimes the whole world seems to me like one big social experiment. The rich are still rich and the poor have no chance of a decent life. We enjoy eating and reading articles about the hungry. In some countries, you are born and buy the latest things from advertising, and in others, you fight for your life every day. The scissors open and once you go out, on the outskirts of the city, you are torn apart by a pack of angry dogs. 

NUCLEAR from Chile managed to smuggle all this on their new record "Murder of Crows". The novelty is a very raw, raw thrash metal album, from which you can feel that it is played from the heart. It was as if an angry crowd had taken to the streets.


Thrash metal NUCLEAR is inspired by SLAYER, KREATOR, EXODUS. Good old metal from the eighties of the last century played with enthusiasm and determination. No needless, no embellishments, no pressure and no energy. I like similar packs that can preserve the spirit of the original thrash metal bands. It can create an atmosphere; it will make you think. In the songs, you will find a lot of interesting ideas, pieces of roughly chopped darkness. The album is a spit in the face of all sceptics, a memento of violence, hatred, fear and hopelessness. But most of all, it's an honest and clear statement, metal played naturally. Which are things that still attract us, old fans of thrash metal, to this style. Deliberately, sometimes try to walk through the night streets of your city and see for yourself. I've been really enjoying similar records in recent years. I feel as if NUCLEAR is speaking from my soul, I often have the same words and opinions. And that's what thrash metal used to be about. About the rebellion, about the criticism of society, about the fact that after listening you wanted to tear your shirt and take to the streets. Chileans are like a pack of angry dogs that go down my throat. I dare say that "Murder of Crows" will spend a long time in my player! Great experience!about NUCLEAR on DEADLY STORM ZINE:

Rozhovor - NUCLEAR - Vliv náboženství (konkrétně katolického) je v Jižní Americe něco opravdu rozčilujícíhotracklist:
1. Pitchblack
2. Murder of Crows
3. No Light After All
4. When Water Thickens Blood
5. Friendly Sociopath
6. Abusados
7. Misery Inc.
8. Facing Towards You
9. Hatetrend
10. Blood to Spare
11. Useless to Mankind

band:
Sebastian Puente - Guitars
Francisco Haussmann - Guitars
Punto Sudy - Drums
Roberto Barría - Bass
Matías Leonicio - Vocals


Share this games :

TWITTER