DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 22. března 2021

Recenze/review - VALDAUDR - Drapsdalen (2021)


VALDAUDR - Drapsdalen
CD 2021, Soulseller Records

for english please scroll down

Všichni prokletí již dávno vědí, že se dobrý black metal musí hledat hluboko pod povrchem, nejlépe ve starých plesnivých sklepeních. V dnešní době nadprodukce to platí ještě víc. Pokaždé, když si mé tělo i mysl žádají chlad a temnotu, pouštím si novou kapelu VALDAUDR. Stojí za ní zkušení muzikanti z BLOOD RED THRONE. Představte si les plný starých stromů. 

Tam, někde na samotě, pořádají VALDAUDR tajemné rituály z devadesátých let. Jejich black metal je tradiční, klasický a nepostrádá v sobě všechny potřebné ingredience jako mráz, nenávist, surovost, pekelnou síru a ostré melodie. Nic pro současné fanoušky napomádovaného black metalu, ale spíše záležitost pro true následovníky opravdové smrti.


Pokud patříte jako já k obdivovatelům staré norské a švédské black metalové školy (MARDUK - "Panzer Division Marduk", MARDUK - Nightwing, DARKTHRONE - "Panzerfaust", MAYHEM - "De Mysteriis Dom Sathanas"), potom neváhejte ani chvilku. VALDAUDR vás vezmou na dlouhý výlet do starých časů, několikrát vás proklejí a pohřbí zaživa. Z jejich nové desky "Drapsdalen" je cítit opravdovost, ryzost, nekonečná oddanost stínům. Oběť je připravena, ohně zase hoří! Kříže jsou obráceny směrem dolů, všechno nasvědčuje tomu, že Satan dnes zavítá mezi nás. Stačí přidat hlasitost, přiložit do kotle a užívat si. Přiznám se bez mučení, už dlouho mi nějaký black metal nepronikl tolik do žil. Myslím si totiž, že se jedná o styl, který musíte hrát srdcem, musí být vaší krví. A VALDAUDR tohle všechno umí na výbornou. Jejich hudba musela vznikat hluboko pod zemí, ve starých plesnivých sklepeních. Rakve jsou připraveny, zvuk je parádně prašivý a rezavý, obal stylový. Posílám do pekla všechny ty dnešní rádoby kapely, které si na zlo jenom hrají a vypadají spíše legračně  a znovu vkládám do přehrávače "Drapsdalen". Tohle jsou totiž uvěřitelné a jedovaté ozvěny z dalekého severu. Black metal se neposlouchá, black metal se žije! Vynikající zásek, pro všechny pravověrné! Peklo zase jednou hoří jasným plamenem!


Asphyx says:

All the curses have long known that good black metal must be sought deep beneath the surface, preferably in old mouldy cellars. In today's world of overproduction, this is even more true. Every time my body and mind demand coldness and darkness, I play a new band VALDAUDR. Experienced musicians from BLOOD RED THRONE stand behind her. Imagine a forest full of old trees.

There, somewhere alone, VALDAUDR performs mysterious rituals from the 1990s. Their black metal is traditional, classic and does not lack all the necessary ingredients such as frost, hatred, cruelty, hellish sulfur and sharp melodies. Nothing for current fans of bullshit black metal, but rather a matter for true followers of true death.


If, like me, you are an admirer of the old Norwegian and Swedish black metal schools (MARDUK - "Panzer Division Marduk", MARDUK - Nightwing, DARKTHRONE - "Panzerfaust", MAYHEM - "De Mysteriis Dom Sathanas"), then do not hesitate for a moment. VALDAUDR will take you on a long trip to the old days, curse you several times and bury you alive. From their new album "Drapsdalen" you can feel authenticity, purity, endless devotion to the shadows. The sacrifice is ready, the fires are burning again! The crosses are turned downwards, all indications that Satan will visit us today. Just add volume, put it in the boiler and enjoy. I confess without torture; some black metal has not penetrated so much into my veins for a long time. I think this is a style that you have to play with your heart, it has to be your blood. And VALDAUDR can do all this very well. Their music had to be created deep underground, in old moldy cellars. The coffins are ready, the sound is really dusty and rusty, the packaging is stylish. I'm sending to hell all those wannabe bands of today that are just playing evil and look rather funny, and I'm putting "Drapsdalen" back in the player. These are believable and poisonous echoes from the far north. Black metal is not listened to, black metal is alive! Excellent jam, for all orthodox! Hell is once again burning with a bright flame!


TRACKLIST
1. Liket Skulle Vaert Brent (6:24)
2. Trass og Vrede (5:04)
3. Evig Langt Inn I Tiden (4:39)
4. Den Evige Ild (5:15)
5. Du Vantro Og Vrange Slekt (3:57)
6. Drapsdalen (5:19)
7. Kom, Bestig Vaare Fjell (7:28)

LINE-UP
Vald - Vocals and Lyrics
Død - Guitar and Bass
Rune Nesse - DrumsShare this games :

TWITTER