DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 4. dubna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - NECRONOMICON - The Final Chapter (2021)

Recenze/review - NECRONOMICON - The Final Chapter (2021)


NECRONOMICON - The Final Chapter
CD 2021, El Puerto Records

for english please scroll down

Člověk vidí v současné době každý den takovou spoustu ošklivých věcí, že už jej máloco šokuje. Na malého kluka, hledícího k nebi a držícího v ruce odjištěný granát, ale do smrti nezapomenu. Reálné záběry z války mě vždy dokáží šokovat. S hudbou to mám podobné. Mám raději reálný thrash metal minulých let, než současné, často umělé kapely. Pořád toužím po dobrém riffu, po oddanosti hudbě, rád si užívám melodie.

Německé NECRONOMICON mám rád od jejich začátků. Znáte to, parta mladých kluků a holek, s kazeťákem na ramenou, se toulá sídlištěm. Thrash metal se mi tenkrát, na přelomu osmdesátých a devadesátých let zakódoval v genech. Krev také nelze vyměnit. Novinka "The Final Chapter" ve mě zjitřila staré vzpomínky. Splňuje totiž všechny mé požadavky na dobrou hudbu. Je odjištěným granátem, který mi každou chvíli bouchne v ruce.


NECRONOMICON se pohybují někde na pomezí thrashe a heavy metalu. Jsou to staří psi, kteří perfektně rozumí svému řemeslu. Samozřejmě se drží v mezích stylu, neobjevují, ani se svojí deskou nikam zásadně neposouvají, ale o to mi nikdy nešlo. Já miluji ten neklid, feeling, schopnost nakopat všechny do zadku. I v nové desce "The Final Chapter" je poctivý kus rebelie, je třeskavou směsí, kolem které se musí chodit opatrně a bedlivě naslouchat. Do mozku se mi zařízl další riff, další bouchnutí bicích, další jedovatý song. Navíc, Freddy je přesně tím druhem vokalisty, který posouvá skladby o další level výše. Mám rád podobné thrash metalové kulty. Líbí se mi, že si kapela na nic nehraje, je naplno oddána hudbě. Poslední roky jsem trošku zklamaný z toho, kam se lidstvo posouvá, je mezi námi až příliš vzteku, závisti a nenávisti. Cítím to ve svých starých kostech, stejně jako poznám dobrou ryzí thrash metalovou desku. Chodím často po ulicích, sleduji zombie s mobily u tváří, poslouchám NECRONOMICON a mám chuť ihned zajít na koncert. "The Final Chapter" je uvěřitelným, opravdovým thrash metalem, zahraným od srdce! Podobná alba mi pomáhají se nezbláznit z okolního světa, jsou pro mě záchytným bodem. Nahrávka, až po okraj narvaná temnými emocemi! 


Asphyx says:

One sees so many ugly things every day today that is hard to be shocked. To a little boy looking up at the sky, holding a detonated grenade in his hand, I won't forget until death. Real shots from the war can always shock me. It's similar with music. I prefer real thrash metal of the past years than current, often artificial bands. I still desire for a good riff, for devotion to music, I like to enjoy melodies.

I like German NECRONOMICON since their beginnings. You know, a bunch of young boys and girls, with a cassette player on their shoulders, roam the housing estate. Thrash metal was encoded in my genes at that time, at the turn of the eighties and nineties. The blood also cannot be replaced. The new album "The Final Chapter" sharpened my old memories. It meets all my requirements for good music. It's a detonated grenade that explodes in my hand at any moment.


NECRONOMICON are somewhere on the border between thrash and heavy metal. They are old dogs who understand their craft perfectly. Of course, they stay within the limits of style, they don't move anywhere with their record, but I never cared about that. I love the restlessness, the feeling, the ability to kick everyone’s ass. Even in the new album "The Final Chapter" there is an honest piece of rebellion, it is a crackling mixture around which one must walk carefully and listen carefully. Another riff, another drum bang, another poisonous song cut into my brain. Plus, Freddy is exactly the kind of vocalist who takes songs to the next level. I like similar thrash metal cults. I like that the band doesn't play anything, they are fully committed to music. In recent years, I have been a little disappointed with where humanity is moving, there is too much anger, envy and hatred among us. I feel it in my old bones, just as I know a good pure thrash metal record. I often walk the streets, watch zombies with cell phones in my face, listen to NECRONOMICON and I feel like going to a concert right away. "The Final Chapter" is a believable, real thrash metal played from the heart! Similar albums help me not to go crazy from the world around me, they are a clue for me. The recording, full of dark emotions to the brim!


TRACKLIST
1. I Am The Violence
2. The Final Chapter
3. Wall of Pain
4. Purgatory
5. Burning The Fury
6. Spilling Blood
7. Selling Nightmares
8. World on Fire
9. The Devil's Tears
10. The Unnamed
11. Me Against You
12. The Stormreaper

LINE-UP
Freddy - Vocals / Guitar
Marco Lohrenz - Bass
Rik Charron - Drums
Glen Shannon - Lead Guitar

Share this games :

TWITTER