SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 22. srpna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - GALVANIZER - Prying Sight of Imperception (2021)

Recenze/review - GALVANIZER - Prying Sight of Imperception (2021)


GALVANIZER - Prying Sight of Imperception
CD 2021, Everlasting Spew Records/Me Saco un Ojo Records

for english please scroll down

Dostal jsem jednoduchý příkaz. Zničit jednu starou hrobku, která stojí již dlouhá léta v rohu hřbitova. Vzal jsem do ruky velké kladivo a urazil rezavý zámek. Šílený zápach rozkládajícího se masa, strach a beznaděj. Takto nějak smrdí opravdová smrt, napadlo mě ihned. Zpuchřelá těla, shnilé maso. Kosti zamotané do pavučin. Ano, pravý, ryzí a nefalšovaný death metal. Devastující grindcore. Otevřu první rakev, měl by v ní ležet prokletý mnich. Je tomu tak. Drží v rukou novou desku finských GALVANIZER. Smrt je zase jednou hodně blízko.

O téhle finské smečce jsem již psal. V roce 2018 mě zaujala svoji prvotinou. Recenze i krátký rozhovor lze dohledat dole pod článkem. GALVANIZER se vydali temnou a šílenou cestou. Je lemována lebkami, močály a bílými kostmi. Death metal a grindcore ve staré podobě. Masakr!


Při poslechu "Prying Sight of Imperception" si spolu s kapelou zavzpomínáme nejen na staré opuštěné kobky, ale i na kapely jako CARCASS, ENTOMBED, NIHILIST, GENERAL SURGERY, PUNGENT STENCH případně na jejich kolegy CADAVERIC INCUBATOR. Tlak, temnota, praskající kosti. Tohle všechno na albu naleznete. Zajímavé, propracované a zároveň neurvalé motivy. Smrt v očích, několik kilo shnilého masa. Nic pro zhýčkané fanoušky metalu z lesklých časopisů, ale spíše záležitost pro totální hluboký underground. Užívám si i zvuk, obal, celkové provedení. Vše je v pořádku i po formální stránce. GALVANIZER vás pohřbí zaživa, exhumují a nakonec spálí na popel. Přemýšleli jste někdy, co po nás nakonec zbyde? Jsme opravdu jen kus zbytečného těla, které se pomalu rozloží v zemi? "Prying Sight of Imperception" je albem, které vám rozdrtí všechny kosti v těle. Jedná se o hudbu ze starých katakomb, ze hřbitovů, kam už chodí jen staří fanoušci death metalu a grind core. Troufám si tvrdit, že se Finům nová deska opravdu povedla. Má v sobě pradávnou sílu, černou energii. Zombie zběsile tančí na našich hrobech. Devastující album, u kterého vám vyskočí mozek z hlavy! Excelentní záležitost! 


Asphyx says:

I got a simple order. Destroy one old tomb that has stood in the corner of the cemetery for many years. I picked up a large hammer and struck the rusty lock. Crazy smell of decaying flesh, fear and hopelessness. This is how a real death stinks, I thought immediately. Puffy bodies, rotten flesh. Bones tangled in cobwebs. Yes, real, pure and unadulterated death metal. Devastating grindcore. I open the first casket, a cursed monk should lie in it. That's right. He is holding a new record of Finnish GALVANIZER. Death is once again very close.

I have already written about this Finnish band. In 2018, they fascinated me with their first record. Reviews and a short interview can be found below the article. GALVANIZER set out on a dark and insane journey. It is lined with skulls, swamps and white bones. Death metal and grindcore in the old form. Massacre!


When listening to "Prying Sight of Imperception", together with the band we remember not only the old abandoned dungeons, but also bands like CARCASS, ENTOMBED, NIHILIST, GENERAL SURGERY, PUNGENT STENCH or their colleagues CADAVERIC INCUBATOR. Pressure, darkness, cracking bones. You can find all this on the album. Interesting, elaborate and at the same time erratic motives. Death in the eyes, several kilos of rotten meat. Nothing for spoiled fans of metal from glossy magazines, but rather a matter for the total deep underground. I also enjoy the sound, the cover, the overall design. Everything is fine even in terms of form. GALVANIZER will bury you alive, exhume and eventually burn you to ashes. Have you ever wondered what will be left of us in the end? Are we really just a piece of useless body that is slowly decomposing in the earth? "Prying Sight of Imperception" is an album that will crush all the bones in your body. This is music from old catacombs, from cemeteries, where only old fans of death metal and grind core go. I dare say that the Finns really did the new record. It has an ancient power, black energy. Zombies are dancing furiously on our graves. A devastating album that will make your brain jump! Excellent matter! Reviews and a short interview can be found below the article. GALVANIZER set out on a dark and insane journey. It is lined with skulls, swamps and white bones. Death metal and grindcore in the old form. Massacre!


about GALVANIZER on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - GALVANIZER - Sanguine Vigil (2018)

A few questions - interview with death grind band from Finland - GALVANIZER.

Tracklist:
01. The Sanguine Legacy
02. Servants Of The Scourge
03. The Inexorable
04. Blaze From Within
05. Chthonic Profanation
06. Ground Above
07. Dia De Muertos
08. The Ever-Crescent
09. Grotesque Devotion
10. Of Flesh Unknown

band:
Niko Niemikko - Drums
Vili Mäkinen - Bass & Lead Vocals, Keyboards
Aleksi Vähämäki - Guitars & Backing Vocals
Share this games :

TWITTER