Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 3. září 2021

Recenze/review - TERRIBLE CLAW - Disaster Catalyst (2021)


TERRIBLE CLAW - Disaster Catalyst
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Zatímco ve virtuálním světě proti sobě bojovali zástupci různých skupin, ty si trávil svůj život na ulici. Na periférii, na kraji města, kde každý musel patřit do nějaké party. Vybral sis kdysi dobře. Tihle kluci poslouchali death metal a thrash metal. Taky se občas poprali s ostatními. Kazeťák na ramenou, seprané džínové vesty, hektolitry testosteronu a špína ulice. Někam přesně do těchto míst a doby patří i nová kapela TERRIBLE CLAW

Skupina, složená ze samých zkušených muzikantů, kteří přesně vědí, co a jak chtějí hrát. Syrovou, nekompromisní muziku, ohlodanou až na kost. S parádním zvukem (hrozně se mi líbí bicí), tradičním obalem, vám všem nakope zadek. Jsem rád, že v dnešním chaotickém světě existují ještě nějaké jistoty. Tohle je old school metal jak se patří!


Na TERRIBLE CLAW je hodně znát, že jsou dlouhá léta fanoušci klasického prašivého death metalu a thrashe. Návrat do osmdesátých a devadesátých let minulého století se více než vydařil. Cítím, že skladby vznikaly od srdce, upřímně, s pradávnou jiskrou. Jako bych se znovu toulal ulicemi. Sem tam nějaká rvačka, krásný holky, spoustu piva, zkrátka všechno, co k dobré muzice patří. Na Britech se mi líbí, že jim mohu jejich hudbu věřit. Jsou jako smečka hladových pitbulů, kteří se vás rozhodli roztrhat na kusy. Songy jsou chladné, syrové, s kusy nahrubo nasekané tmy. Kamarád vždycky říkával, že u dobrého metalu musejí praskat kosti v těle a mohu vám potvrdit, že u "Disaster Catalyst" se tak děje po celou dobu poslechu. Vše je neurvalé, syrové, mám pocit, že bylo nahráváno opravdu někde v zaplivaném klubu na kraji města. Přidávám volume a podupávám si nohou do rytmu. Ano, tohle je reálná hudba, přesně v podobě, v jaké ji mám tolik rád. Až zase půjdu ráno do práce a kolem budou chrchlat kuřáci, až se budu toulat temnou ulicí, tak si dám album určitě do sluchátek. Budu dávat pozor, aby se od zdi neodlepil stín a já neucítil mezi žebry ledové ostří. A i kdyby, tak pořád tu mám hudbu. Starý, plesnivý death thrash metal, ostrý jako čerstvě nabroušená skalpel! Skvěle!


Asphyx says:

While representatives of various groups fought against each other in the virtual world, they spent their lives on the streets. On the outskirts, on the outskirts of the city, where everyone had to belong to a party. You made a good choice once. These guys listened to death metal and thrash metal. They also fought with others from time to time. A shoulder strap, washed denim vests, hectolitres of testosterone and street dirt. Somewhere exactly in these places and times belongs the new band TERRIBLE CLAW.

A group composed of experienced musicians themselves who know exactly what and how they want to play. Raw, uncompromising music, gnawed to the bone. With a great sound (I really like drums), traditional packaging, it will kick your ass. I am glad that in today's chaotic world there are still some certainties. This is old school metal as it should be!


At TERRIBLE CLAW, it is very well known that they have been fans of classic dusty death metal and thrash for many years. The return to the 1980s and 1990s was more than successful. I feel that the songs were created from the heart, honestly, with an ancient spark. It's like wandering the streets again. Here and there a fight, beautiful girls, a lot of beer, in short, everything that belongs to good music. I like the British that I can trust their music. They are like a pack of hungry pit bulls who have decided to tear you to pieces. The songs are cold, raw, with pieces of roughly chopped darkness. A friend always said that with good metal, the bones in the body have to crack, and I can confirm to you that this is the case with "Disaster Catalyst" throughout the listening time. Everything is erratic, raw, I feel like it was really recorded somewhere in a spit-out club on the outskirts of the city. I add volume and stamp my feet to the beat. Yes, this is real music, exactly as I love it so much. When I go to work again in the morning and the smokers are giggling around, when I'm wandering the dark street, I'll definitely put the album on my headphones. I'll make sure the shadow doesn't come off the wall and I can't feel the ice blade between my ribs. And even if I did, I still have music here. Old, moldy death thrash metal, sharp as a freshly sharpened scalpel! Great!


Tracklist:
01. Self Sabotage Continuum
02. At Any Cost
03. Sleepwalking Into Oblivion
04. Dysfunction And Disillusion
05. Hive Mind
06. Pyrrhic
07. Fear Of Reprisal
08. Arrogance Incarnate
09. The Wilful Ignorant
10. Insufferable Existence


Share this games :

TWITTER