SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 19. listopadu 2021

Home » , , , , , , , , , , » Recenze/review - CONCRETE WINDS - Nerve Butcherer (2021)

Recenze/review - CONCRETE WINDS - Nerve Butcherer (2021)


CONCRETE WINDS - Nerve Butcherer
CD 2021, Sepulchral Voice Records

for english please scroll down

Někdy, když naleznu nové rozkládající se tělo, tak jsem v šoku. Z lidské nenávisti, která se dovede opravdu ošklivě podepsat. Dívám se na červy, kteří se kroutí v šíleném tanci. Na vyklované oči, zmrzlý prázdný pohled. Vždycky si říkám, že přechod na druhou stranu musel být hodně bolestivý. Celá scenérie mi připomíná novou desku "Nerve Butcherer" finských CONCRETE WINDS. Ta také smrdí absolutním zlem a šílenstvím.

My, kteří trávíme v podzemí již dlouhé roky, víme, co od nových nahrávek chceme. Morbidní zvuk, náležitě vyvedený obal a hlavně velké množství temné energie. Svět bývá někdy velmi ošklivé místo k žití. Při poslechu této nahrávky si to alespoň myslím. Pocity jsou srovnatelné s tím, když vás někdo donutí polykat zkaženou krev.


Hnus, špína, řeka pod vaším městem, kam se hází zbytky těl z márnic. Dívám se tuhle hnusnou a ošklivou stoku a přemýšlím, ke komu bych novou desku přirovnal. Napadají mě TERRORIZER, MORBID ANGEL, REPULSION a další kapely, které se s tím moc nepářou a zároveň umí navodit tu správnou negativní náladu. Žádné kompromisy, žádné zbytečnosti. Jenom smrt. Mnohým se sice bude zdát nahrávka monotónní, ale věřte tomu, že když jí dáte čas, tak si budete připadat jako na návštěvě těch nejchladnějších katakomb. V otevřených dřevěných rakvích leží seschlá těla. Každé má probodnuté srdce. Pro jistotu. Vůbec to nepomáhá, prokletí se stejně jako CONCRETE WINDS vrátili, aby nás spálili na popel. Neexistuje nic jiného, než nekonečná tma. "Nerve Butcherer" vás svým tlakem a energií vykostí zaživa, vytahají vám vnitřnosti z dutiny břišní. Vystřelí vám mozek z hlavy a vy za to budete ještě rádi. Riffy jsou jako ostré čepele nožů. Bicí devastující a vokál připomíná řvoucí a naříkající bestii. Jako když odhrneš pavučiny z tváře mumie. Podíváš se na ní a ona tě pokouše. Totální blasfemie, death metal, který smrdí sírou a nenávistí!


Asphyx says:

Sometimes when I find a new decaying body, I'm shocked. From human hatred that can really sign ugly. I look at the worms twirling in a crazy dance. On pecked eyes, frozen blank look. I always think that moving to the other side must have been very painful. The whole scenery reminds me of the new album "Nerve Butcherer" by Finnish CONCRETE WINDS. It also stinks of absolute evil and madness.

We, who have been going underground for many years, know what we want from new recordings. Morbid sound, properly executed cover and especially a large amount of dark energy. The world is sometimes a very ugly place to live. At least I think so when listening to this recording. Feelings are comparable to when someone makes you swallow rotten blood.


Dirt, the river below your city, where the remains of morgue bodies are thrown. I'm looking at this nasty and ugly sewer and wondering who I'd compare the new record to. I think of TERRORIZER, MORBID ANGEL, REPULSION and other bands that don't match much and at the same time can create the right negative mood. No compromises, no unnecessary things. Just death. The recording may seem monotonous to many, but believe me, if you give it time, you will feel like visiting the coldest catacombs. Dried bodies lie in open wooden coffins. Everyone has a pierced heart. For sure. It doesn't help at all, the curse, like CONCRETE WINDS, has returned to burn us to ashes. There is nothing but endless darkness. "Nerve Butcherer" bones you alive with its pressure and energy, they pull your entrails out of your abdomen. They'll blow your brains out and you'll be happy for that. Riffs are like sharp knife blades. The drums are devastating and the vocals are reminiscent of a roaring and wailing beast. Like pulling cobwebs from a mummy's face. You look at her and she tempts you. Total blasphemy, death metal that stinks of sulfur and hatred!


about CONCRETE WINDS on DEADLY STORM ZINE:TRACKLIST
1. Nerve Butcherer
2. Chromium Jaws
3. Demonic Truculence
4. Industrial Mutilation
5. Noise Trepanation
6. Intravenous Doctrine
7. Flaying Internecine
8. Paroxystic Flagellator
9. Dissolvent Baptism
10. Astomatous Vomiting

LINE-UP
Jonatan Johansson – Vocals, Guitars, Bass
Mikko Josefsson – Drums


Share this games :

TWITTER