DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 7. prosince 2021

Recenze/review - STORMGREY - DNA of Chaos (2021)


STORMGREY - DNA of Chaos
CD 2021,Great Dane Records

for english please scroll down

Někdy se ke mě dostanou kapely, o jejichž existenci jsem v životě neslyšel. Usedám pak ke své hi-fi věži a připadám si jako za starých časů v devadesátých letech, kdy jsem si přivezl domů plnou tašku kazet a objevoval jsem si pro sebe nové smečky. STORMGREY jsou z Litvy, z Vilniusu a jedná se o skupinu, složenou ze samých zkušených muzikantů. Staří psi, kteří již jednou zaútočili a to albem "Pray.Crawl.Suffer" v roce 2015. Schválně jsem si naposlouchal i předchozí desku a musím na rovinu říct, že se mi hudba těchto šílenců líbí.

Aby bylo od začátku jasné, rozhodně ji nepovažuji za nic převratného nebo zásadního, ale rozhodně se jedná o poctivou práci. Thrash metal, death metal a spousta groove prvků. Upozorňuji, že síla desky vynikne až po nějaké době. Více než kdy jindy platí, že musíte mít dobrou aparaturu a notnou dávku zkušeností. Ostatně jako vždy.


Jsem už starý pes a metal poslouchám napříč styly. Mám nejraději ty extrémnější, ale neuzavírám se jen do jedné rakve. To by byla škoda. STORMGREY jsou na tom podobně. Songy působí jako rozjetý buldozer, který po sobě zanechává jenom spoušť a spálenou zemi. Výrazem připomíná deska kapely typu  JUNGLE ROT, OBITUARY, CASKET. Zvuk je poctivý, hutný a surový. Obal zajímavý, osobně mi připomíná hlavu Medúzy. Přiznám se, že jsem nečekal vůbec nic a nakonec si mě pánové postupně naklonili na svoji stranu. Bylo to ostatně jako vždy. Přidával jsem postupně hlasitost, začal si podupávat nohou do rytmu. Jedná se samozřejmě o underground. Jenže mě jsou podobné smečky sympatické. A je radost o nich psát. Protože v sobě mají nadšení, odhodlání a v případě STORMGREY i zkušenosti. Je jasné a zřetelné, že se nejedná o nahrávku, která bude bourat žebříčky hitparád v lesklých časopisech, ale to ani není účelem. Bylo mi ctí, jen snad ty sóla mi chyběla. Myslím, že by desku obohatila a stala by se pestřejší. Pokud tedy máte rádi kombinaci thrashe, death metalu a groove, tak neváhejte a narvěte si "DNA of Chaos" pod tlakem do hlavy. 


Asphyx says:

Sometimes I get bands that I've never heard of. I then sit down at my hi-fi tower and feel like the old days in the 90s when I would bring home a bag full of cassettes and discover new packs for myself. STORMGREY are from Vilnius, Lithuania and are a band made up of all experienced musicians. Old dogs, who have already attacked once, with the album "Pray.Crawl.Suffer" in 2015. I deliberately listened to the previous album and I have to say straight up that I like the music of these madmen.

To be clear from the outset, I certainly don't consider it anything ground-breaking or ground-breaking, but it is certainly an honest work. Thrash metal, death metal and lots of groove elements. Be warned that the strength of the album will only come out after some time. More than ever it is true that you have to have good equipment and a good amount of experience. As always.


I'm an old dog and I listen to metal across styles. I like the more extreme ones best, but I don't lock myself into one coffin. That would be a shame. STORMGREY are similar. The songs feel like a bulldozer going off, leaving nothing but havoc and scorched earth in its wake. In terms of expression, the record reminds of bands like JUNGLE ROT, OBITUARY, CASKET. The sound is honest, dense and raw. The cover is interesting, personally it reminds me of Medusa's head. I admit that I didn't expect anything at all and in the end the gentlemen gradually swayed me to their side. It was the same as always. I gradually increased the volume, started to stomp my foot to the rhythm. It's underground, of course. I just like these kinds of bands. And it's a pleasure to write about them. Because they have enthusiasm, determination and, in the case of STORMGREY, experience. It's clear and obvious that this is not a record that will smash the charts in glossy magazines, but that's not the point either. I was honoured, except perhaps the solos were lacking. I think they would have enriched the record and made it more varied. So, if you like a combination of thrash, death metal and groove, feel free to cram "DNA of Chaos" under pressure into your head.


Tracklist:
01. When Bood Runs Cold
02. Suicide For Pleasure
03. Happy Easter 666
04. Fuel Named Hate
05. Womb Of Darkness
06. Poisoned Light
07. Grinder For Thy Flesh
08. DNA Of Chaos

band:
Liudas. REMEIKA :BASS
Raimondas KIERAS :GUITAR
Arūnas MIKALOJŪNAS :GUITAR
Andrius ŠAULYS :VOCALS
Arūnas STAUGAITIS :DRUMSShare this games :

TWITTER