DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 2. května 2022

Recenze/review - CARNAL SAVAGERY - Scent Of Death (2022)


CARNAL SAVAGERY - Scent Of Death
CD 2022, Moribund Records

for english please scroll down

Proražená lebka, zlomená kost. Rozdrcené klouby, tělo bez masa. Duše se směje dávno na druhé straně, v temných a chladných katakombách. Opustila tě teprve nedávno. Náraz to byl šílený. Tlak a energie, smrt si nevybírá a čeká na nás za rohem. Poslouchám novou desku švédských CARNAL SAVAGERY a neskutečně si ji užívám. Je totiž dokonalou esencí toho, co mám na death metalu rád. Temnota a chlad. Zombie lezou z děr. 

"Scent Of Death" je další povedenou exhumací v řadě. Kapela si na nic nehraje, jde si svoji cestou a zůstává po ní jen spálená země. Chřestí se opět pytlem plným shnilých ostatků a vy si tak můžete užít desku, u které zcela vykrvácíte. Přejdete přirozeně na druhou stranu. Do říše nekonečných stínů. 


"Scent Of Death" je jako výstřel z brokovnice. Mozek se vám promítne na protější zeď. Smrt a zase jenom smrt. CARNAL SAVAGERY na to jdou podobně jako třeba takoví DISMEMBER, ENTRAILS, GRAVE, SORCERY, WOMBBATH, ENTOMBED, INTERMENT. Pohybují se v katakombách, které velmi dobře znají. Jsou klasici a i nové skladby jsou ohlodány až na dřeň. Jako bych prošel velkou drtičkou a pak čekal dlouhé dny ve studené márnici. Ještě se neví, kam bude moje tělo pohřbeno, ale něco jsem zaslechl, že za hřbitovní zeď. Tam leží mí kolegové, všichni prokletí, zavržení, všichni posluchači smrtícího kovu, kteří se neohlížejí zpět. Tančí vždy jen s těmi nejkrásnějšími zombie. Po formální stránce je vše v nejlepším pořádku. Zvuk, obal, celkové provedení, všechno sedí na svých místech. Jako dobře vyrobená rakev. Prosévám mezi prsty prach smíchaný s krví a přemýšlím, jaké budou jednou moje poslední dny na tomto prohnilém světě. Když poslouchám desky jako "Scent Of Death", tak se do záhrobí opravdu těším. Dejte mi někdo pivo a přidejte hlasitost! Tohle album řeže tou správnou stranou nože. Odsekává maso od kostí, proráží lebky a otiskne se do vás jako kus rozžhaveného železa. Zničující death metalový útok ze švédských katakomb! 


Asphyx says:

Fractured skull, broken bone. Crushed knuckles, fleshless body. The soul laughs long ago on the other side, in the dark and cold catacombs. It left you only recently. The impact was crazy. The pressure and the energy, death doesn't choose and waits for us around the corner. I'm listening to the new album from Sweden's CARNAL SAVAGERY and enjoying it immensely. It is the perfect essence of what I love about death metal. Darkness and coldness. Zombies crawling out of holes.

"Scent Of Death" is another successful exhumation in the row. The band doesn't play games, it goes its own way and all that's left is scorched earth. They rummage through a bag full of rotten remains again and you can enjoy a record that makes you bleed out. You'll naturally cross over to the other side. To the realm of endless shadows.


"Scent Of Death" is like a shotgun blast. Your brain is projected on the opposite wall. Death and only death. CARNAL SAVAGERY go for it like DISMEMBER, ENTRAILS, GRAVE, SORCERY, WOMBBATH, ENTOMBED, INTERMENT. They move in catacombs they know very well. They are classics and even the new songs are gnawed to the marrow. It's like going through a big shredder and then waiting long days in a cold morgue. No word yet on where my body will be buried, but I heard something about it being behind a cemetery wall. There lie my colleagues, all cursed, all damned, all listeners of the deadly metal who never look back. They only ever dance with the most beautiful zombies. Formally, everything is in perfect order. The sound, the cover, the overall execution, everything fits in place. Like a well-made coffin. I sift the dust mixed with blood between my fingers and wonder what my last days in this rotten world will be like. When I listen to records like "Scent Of Death", I really look forward to the afterlife. Somebody give me a beer and turn up the volume! This album cuts with the right side of the knife. It cuts flesh from bone, it cuts through skulls and imprints itself on you like a piece of red-hot iron. A devastating death metal assault from the catacombs of Sweden!


about CARNAL SAVAGERY on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Deformed Bodies
02. A Vacant Casket
03. Rotten Immortals
04. Scent Of Death
05. Impaled Tortured And Left For Dead
06. Leeches
07. Writhed In Agony
08. Mortuary Of The Unblessed
09. Cranial Sodomy
10. Tombs Of The Deformed
11. To Moulder In A Grave (CD Bonus Track)Share this games :

TWITTER