DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 11. února 2024

Home » , , , , , , , , , » Recenze/review - PIKODEATH - Killed by Silence (2023)

Recenze/review - PIKODEATH - Killed by Silence (2023)


PIKODEATH - Killed by Silence
CD 2023, DEFENSE RECORDS

for english please scroll down

Určitě znáte ten pocit, když vás všechno štve, svět je černý a připadá vám, že na vás padá nebe. Úsměvy kolemjdoucích vám připadají jako jedovaté škleby. V práci se uklidíte do kouta a nemluvíte. Uvnitř vašeho srdce tepe vztek, frustrace. Kdybyste měli po ruce kladivo, rozbourali byste nejbližší zeď nebo obličej někoho zlého. Utíkáte domů a v hromadě nahrávek hledáte nějakou, u které byste se mohli pořádně vyřvat. Měl bych pro vás jeden tip. Maniaky PIKODEATH z Liberce, kteří vás svým posledním albem "Killed by Silence" pořádně nakopnou. Vymáchají vám ksicht v kaluži plné krve. 

A vy se budete spokojeně kývat do rytmu a konečně se vám uleví. Zrovna včera mi vytrhli několik silných zubů a můj obličej byl zkřivený bolestí. Nepomáhaly léky, ani rouhání. Když odezněla anestezie, potřeboval jsem do žil pořádnou dávku thrash a death metalu. PIKODEATH byli jasnou volbou. Doporučuji poslouchat pořádně nahlas!

 

Tuhle smečku můžete potkat na malých i větších pódiích nejen na severu Čech a v Německu již dlouhých 25 let. Nebudu vám zde popisovat historii kapely, schválně koukněte na jejich stránky, je rozhodně zajímavá. Jedná se o zkušené, vyzrálé muzikanty, kteří přesně vědí, co chtějí hrát. Nic nepředstírají, nemají fotky v lesklých metalových časopisech, ani s nimi nejsou rozhovory v celostátních rádiích. Jsou ale řádnými členy undergroundu, na které je spolehnutí. Stylově odkazují na staré maniaky z devadesátých let minulého století (napadají mě třeba MALEVOLENT CREATION, DECEASED, VADER). To ale v závěru není vůbec důležité. Hlavní totiž je, že pokaždé, když je někde potkám a pařím pod pódiem nebo doma v pokoji, když sedím u svého přehrávače, tak pokaždé mi jejich hudba připomíná lavinu z kamení, krve a prašivých kostí. Vždy do ní spadnu a jsem rozdrcen na prach. Jasně, pánové nepřinášejí nic nového, ani převratného, ale svůj styl si na posledním albu vybrousili k dokonalosti. Dokáží být rychlí a ostří jako právě nabroušený skalpel, ale i temní, jako čerstvě vykopaný hrob. PIKODEATH jsou smečkou divokých, zuřivých, prašivých psů, které potkáte na periferii vašeho města. Jejich hudba je uvěřitelná, zahraná od srdce a to je pro mě osobně často víc, než satan ví jaká ekvilibristika a složité pasáže. Je pro mě velmi příjemné se nechat roztrhat na kusy. Pokud jste ráno vstali špatnou nohou a štve vás celý svět, tak si pamatujte, že tahle kapela vám vystřelí mozek z hlavy. To vám můžu podepsat vlastní krví. Thrash death metalové tsunami, po kterém zůstává pouze zničená země! 


Asphyx says:

I'm sure you know the feeling when everything is annoying you, the world is black and it feels like the sky is falling on you. The smiles of passers-by seem like poisonous grins. At work, you retreat into a corner and don't speak. Inside your heart beats anger, frustration. If you had a hammer handy, you'd smash the nearest wall or the face of someone evil. You run home and search through the stacks of records for one to scream at. I got a tip for you. The maniacs PIKODEATH from Liberec, who will kick your ass with their latest album "Killed by Silence". They'll wash your face in a pool of blood. 

And you'll be swaying to the rhythm and finally relieved. Just yesterday, I had a couple of strong teeth pulled out and my face was contorted in pain. The medicine didn't help, nor did the blasphemy. When the anesthesia wore off, I needed a good dose of thrash and death metal in my veins. PIKODEATH was the obvious choice. I recommend listening really loud!


You can meet this pack on small and bigger stages not only in North Bohemia and Germany for 25 years. I won't describe the history of the band here, check out their website, it's definitely interesting. They are experienced, mature musicians who know exactly what they want to play. They don't pretend anything, they don't have pictures in glossy metal magazines, nor are they interviewed on national radio. But they're proper members of the underground who can be counted on. Stylistically they refer to the old maniacs from the 90s (MALEVOLENT CREATION, DECEASED, VADER come to mind). But that's not important in the end. The main thing is that every time I meet them somewhere and party under the stage or at home in my room, sitting in front of my player, their music reminds me of an avalanche of stones, blood and scabby bones. I always fall into it and get crushed to dust. Sure, the gentlemen bring nothing new or groundbreaking, but they have honed their style to perfection on their latest album. They can be fast and sharp as a freshly sharpened scalpel, but also dark, like a freshly dug grave. PIKODEATH are a pack of wild, fierce, mangy dogs you'll meet on the outskirts of your city. Their music is believable, played from the heart, and for me personally that's often more than Satan knows what equivalence and intricate passages. I find it very enjoyable to be torn apart. If you've gotten off on the wrong foot in the morning and you're pissed off at the whole world, just remember that this band will blow your brains out. I can sign that in my own blood. A thrash death metal tsunami that leaves nothing but ruined earth!


Tracklist:
01. Meinungsmacher 
02. Evidenz Des Deliriums 
03. Four Aces Shooter 
04. Unknown Victory 
05. Pantheon 
06. Foreboding 
07. Soldier Death 
08. Killed By Silence 
09. PatriarchShare this games :

TWITTER