DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 17. června 2024

Home » , , , , » Recenze/review - DESOLUS - System Shock (2024)

Recenze/review - DESOLUS - System Shock (2024)


DESOLUS - System Shock
CD, LP, TAPE 2024, Hells Headbangers

for english please scroll down

Včera jsi toho hodně vypil a bolí tě hlava. Vstaneš a napiješ se vody. Vyzvracíš předchozí večer a vzbudíš holku, co jsi s ní spal. Připadala ti o hodně hezčí, co si pamatuješ. V malém baru za městem, ve kterém hráli maniaci DESOLUS. Přemýšlíš, kolikrát si tohle už všechno zažil. Měl by ses uklidnit, najít si dobrou práci a zařadit se do davu. Místo toho piješ levné pivo, balíš všechny ženský a flákáš se. Dnes je ale něco jinak. Koukneš se z okna a vidíš jenom spálenou zemi. Moc vás nepřežilo. 

Hrát thrash metal tak, aby mi vystřelil mozek z hlavy, aby mě přikoval k reproduktorům, je velmi těžké. Poslouchám tenhle styl již dlouhé roky a hodně si vybírám. DESOLUS mě ale ihned přesvědčili na svoji stranu. Nové album je totiž ostré, divoké, šílené, devastující. Přesně takhle to mám rád. Ať klidně kolem mě shoří celý svět, dokud bude někdo hrát tímto způsobem, budu jej podporovat. Amen!

 

O tom, že naše země bude zničena, si už vyprávějí celé galaxie. Kdysi schopný a šikovný druh se vydal na cestu sebedestrukce. Tohle je muzika pro všechny pravověrné, ortodoxní, pro všechny, kteří uctívají staré SODOM, KREATOR, PROTECTOR, DARK ANGEL, MASSACRA. MERCILESS, MORBID SAINT, HYPNOSIA. Zkrátka a dobře, pokud ve vaší krvi koluje thrash metal a přísahali jste kdysi na rychlé riffy, jedovatý vokál a devastující bicí, budete spokojeni jako já. Mám chuť skočit rovnou do mosh-pitu. Ve skladbách je obsaženo velké množství temné energie, touha vás roztrhat na kusy. Nutno rovnou dodat, že se to americkým maniakům daří na výbornou. Zvuk, obal, vše je podřízeno jedinému - zabít vás hudbou. Nikdo by neřekl, že Satan jednou přiletí na vesmírné lodi a začne šířit  zlo mezi námi. Věděli to jen zasvěcení, jenom ti, kteří poslouchali "System Shock". Je to album, které je po okraj narvané temnými myšlenkami, je divoké, neurvalé, hnisající, jako dlouho zanícený vřed. Ulicemi se toulají ještě trošku živí lidé. Mají před sebou obrazovky a jinak nic nevnímají. Netuší, že je ovládá samotný ďábel. Utíkám pryč, daleko od všeho, zavírám se do klubu se stejně prokletými, jako jsem já sám. Čekám na první kapelu. Na pódium vylezou DESOLUS a potom mi je už všechno jedno. Pokládám svoje pivo na víko od rakve, abych obejmul tu nejhezčí holku v baru. Nové album je jako jízda na horské dráze, která končí samozřejmě v pekle. Jinak to ani nejde, jsme totiž s DESOLUS stejné krve. Přemýšlím, kolikrát jsem tohle už všechno zažil. Měl bych ses uklidnit, najít si dobrou práci a zařadit se do davu. Místo toho piju levné pivo, balím všechny ženský a flákám se. Dnes je ale něco jinak. Kouknu se z okna a vidím jenom spálenou zemi. Moc vás nepřežilo. Temný, ďábelský thrash metal ze staré školy, který je ostrý jako břitva! Spalující žár nadcházející apokalypsy!


Asphyx says:

You had a lot to drink last night and your head hurts. You get up and get a drink of water. You throw up the night before and wake up the girl you slept with. She seemed a lot prettier than you remember. In a little bar outside of town where the maniacs played DESOLUS. You wonder how many times you've been through all this. You should calm down, get a good job and join the crowd. Instead, you're drinking cheap beer, hitting on all the women and hanging out. But today is different. You look out the window and all you see is scorched earth. Not many of you survived. 

Playing thrash metal in a way that blows my brains out, that puts me on the speakers, is very hard. I've been listening to this style for many years and I'm very picky. But DESOLUS immediately convinced me to their side. The new album is sharp, wild, crazy, devastating. That's how I like it. Let the whole world burn around me, as long as someone plays this way, I will support them. Amen!


Whole galaxies are already talking about our country being destroyed. A once capable and skilled species has embarked on a path of self-destruction. This is music for all the orthodox, the orthodox, for all who worship the old SODOM, KREATOR, PROTECTOR, DARK ANGEL, MASSACRA. MERCILESS, MORBID SAINT, HYPNOSIA. In short, if thrash metal runs in your blood and you once swore by fast riffs, venomous vocals and devastating drums, you'll be as happy as I am. I feel like jumping straight into a mosh pit. There's a lot of dark energy in the songs, a desire to tear you apart. It must be added that the American maniacs manage to do it perfectly. The sound, the cover, everything is subordinated to one thing - to kill you with music. No one would have guessed that Satan would one day arrive on a spaceship and start spreading evil among us. Only insiders knew, only those who listened to "System Shock". It's an album that's filled to the brim with dark thoughts, it's wild, unrelenting, festering, like a long-inflamed ulcer. There are still people wandering the streets, still a little alive. They have screens in front of them, and otherwise they don't perceive anything. They have no idea that the devil himself is in control. I'm running away, away from everything, locking myself in a club with the same damned as myself. Waiting for the first band. DESOLUS take the stage and then I don't care anymore. I put my beer on the coffin lid to hug the prettiest girl in the bar. The new album is like a roller coaster ride that ends in hell, of course. It's the only way, because DESOLUS and I are of the same blood. I wonder how many times I've been through all this. I should calm down, get a good job and join the crowd. Instead, I'm drinking cheap beer, picking up all the women and hanging out. But today is different. I look out the window and all I see is scorched earth. Not many of you survived. Dark, evil, old-school thrash metal that's razor-sharp! The searing heat of the coming apocalypse!tracklist:

1. System Shock
2. From Man To Machine
3. Curse Of The Technomancer
4. Metal Fetishist
5. The Arrival (Of Evil)
6. The Invasion Begins
7. Interlude
8. Sea Of Fire
9. The Sigilite
10. PanopticonShare this games :

TWITTER