DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 16. června 2024

Home » , , , , » Recenze/review - EVOKED - Immoral Arts (2024)

Recenze/review - EVOKED - Immoral Arts (2024)


EVOKED - Immoral Arts
EP 2024, F.D.A. Records

for english please scroll down

Některá těla jsou zohavená k nepoznání, jiná se rozpadnou v prach, když na ně promluvíte. Občas mám pocit, že se mnou mrtví rozmlouvají. Mají jedovaté hlasy a mluví o utrpení, které museli kdysi zažít. Nejhorší jsou ale rakve popsané tajnými symboly. Smrdí sírou a jsou v nich uloženy mrtvoly prokletých. Většinou drží v sepnutých rukou nějakou dobrou desku. Tahle zombie vypadala jako spálená a v rakvi jsme nalezli nové EP německých tmářů EVOKED

Cestu téhle smečky sleduji od jejich počátků. Vždycky se mi líbil jejich staroškolský přístup ke kovu smrti, jejich nadšení a uvěřitelnost. Z vnitřností opět lezou červi a kroutí se do rytmu. Oční důlky bez očí, přesto se na mě dívají. Chřestění prašivých kostí. Byla znovu otevřena další kobka, aby vydala děsivé svědectví. 

 

Cítím pach hniloby a rozkládajícího se těla. Prosévám mezi prsty prach a užívám si jednotlivé skladby. Jako starý hrobník si podupávám do rytmu, kopu znovu a znovu do chladné země. Tohle je hudba, která koluje i v mých žilách. Zažil jsem devadesátá léta minulého století a po hřbitovech se toulám již dlouhé roky. Vyhledávám už dávno jenom hudbu, která mě dokáže rozdrtit, zničit, pohřbít zaživa. Tohle všechno umí EVOKED perfektně. Hodně k tomu přispívá i skvělý, prašivý zvuk (Marco Brinkmann - mixing, mastering, Marko Sundermann - recording). Vše potom doplňuje perfektní obal od Timon Kokott. Představte si starou hrobku, dávno opuštěnou a zapomenutou. Vejdete dovnitř a hned víte, že jste zde správně, že se hraje přímo pro vás, že se k téhle desce budete rádi a často vracet. Smrt je při poslechu velmi blízko a pokud máte rádi kapely jako PESTILENCE, AUTOPSY, MORGOTH, ASPHYX, DEATH, SKELETAL REMAINS, RUDE, budete určitě spokojeni. Líbí se mi takové to syrové nadšení, uvěřitelnost a opravdovost, které ze skladeb cítím. Jsou to přesně ty momenty, které milujeme třeba v hororech. Krev odkapávající z čepele ostrého nože, mrtvoly na pitevním stole, které ožívají a touží po jediném - aby vám prokously hrdlo. Přesně takový dojem mám i u nového EP "Immoral Arts". Pánové jsou jako sochaři smrti, kteří vystavují svoje dílo v morbidní galerii. Nelze jinak, než album doporučit všem, kteří starodávný kov smrti uctívají. Některá těla jsou zohavená k nepoznání, jiná se rozpadnou v prach, když na ně promluvíte. Občas mám pocit, že se mnou mrtví rozmlouvají. Mají jedovaté hlasy a mluví o utrpení, které museli kdysi zažít. Nejhorší jsou ale rakve popsané tajnými symboly. Smrdí sírou a jsou v nich uloženy mrtvoly prokletých. Syrový, prašivý, temný death metal, u kterého se rozpadnete v prach! Budete pohřbeni zaživa!


Asphyx says:

Some bodies are mutilated beyond recognition, others crumble into dust when you speak to them. Sometimes I feel like the dead are talking to me. They have poisonous voices and they talk about the suffering they must have once experienced. But the worst are the coffins inscribed with secret symbols. They smell of brimstone and contain the corpses of the damned. Most of them are holding a good record in their clasped hands. This zombie looked burnt and in the coffin we found the new EP of German darkness band EVOKED

I've been following the journey of this pack since their early days. I've always liked their old school approach to death metal, their enthusiasm and believability. Once again, worms crawl out of their guts and wriggle to the beat. Eye sockets without eyes, yet they look at me. The rattling of mangy bones. Another dungeon has been reopened to bear horrific witness. 


I smell rot and decomposing flesh. I sift the dust between my fingers and enjoy each song. Like an old gravedigger, I stomp to the rhythm, kicking again and again into the cold earth. This is the music that runs through my veins. I lived through the 1990s and have been wandering the cemeteries for many years. I've been searching for music that can crush me, destroy me, bury me alive. EVOKED does all this perfectly. A lot of it is contributed by great, dusty sound (Marco Brinkmann - mixing, mastering, Marko Sundermann - recording). Everything is then complemented by a perfect cover by Timon Kokott. Imagine an old tomb, long abandoned and forgotten. You walk in and immediately know that you are right here, that this is being played just for you, that you will come back to this record happily and often. Death is very close when you listen to it and if you like bands like PESTILENCE, AUTOPSY, MORGOTH, ASPHYX, DEATH, SKELETAL REMAINS, RUDE, you will definitely be satisfied. I like the raw enthusiasm, believability and realness that I feel from the songs. It's exactly those moments that we love in horror movies, for example. The blood dripping off the blade of a sharp knife, the corpses on the autopsy table coming back to life and wanting only one thing - to bite your throat out. That's exactly the impression I get with the new EP "Immoral Arts". The gentlemen are like death sculptors displaying their work in a morbid gallery. I can't help but recommend the album to anyone who worships the ancient metal of death. Some bodies are mutilated beyond recognition, others crumble into dust when you speak to them. Sometimes I feel like the dead are talking to me. They have poisonous voices and speak of the suffering they must have once experienced. But the worst are the coffins inscribed with secret symbols. They smell of brimstone and contain the corpses of the damned. Raw, dusty, dark death metal that will make you crumble into dust! You will be buried alive!


about EVOKED on DEADLY STORM ZINE:


Share this games :

TWITTER