DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 20. června 2024

Home » , , , , » Recenze/review - HYPERDONTIA - Harvest of Malevolence (2024)

Recenze/review - HYPERDONTIA - Harvest of Malevolence (2024)


HYPERDONTIA - Harvest of Malevolence
CD 2024, Dark Descent Records / Me Saco Un Ojo Records

for english please scroll down

Zpočátku nevykazovalo tělo žádné známky násilí. Leželo klidně a tiše. Na chladné zemi, kousek od cesty. Jenže něco bylo jinak, kolem se vznášel tichý pláč. Jakoby se mnou mrtvola rozmlouvala, jakoby šeptala slova obžaloby. Pitvu jsme provedli ihned, jakmile jsme přijeli do márnice. Uvnitř hnily tkáně, které byly již ve značném stádiu rozkladu. Nechtělo se mi tomu věřit, ale bylo to tak. Tělo bylo mrtvé již mnoho let. Přišlo k nám ze záhrobí, aby zvěstovalo novou desku dánsko-tureckých HYPERDONTIA

Pravověrní death metalisté ihned vědí, o kom píšu. Jednak máme na našich stránkách již dvě uveřejněné recenze, ale hlavně se jedná o ryzí, reálnou a krutou hrobnickou práci. Ostatně jako vždycky. Kapela je letos ve velmi dobré formě. Důkazem budiž skladby, které vás doslova přikovou na zeď.  


Jedná se o poctivou porci tradičního, klasického death metalu, který je doplněn vlastní invencí a spoustou morbidních nápadů. Mám rád smrad dlouho nevětraných kobek, jejich tajemství. Jsem rád přítomen u exhumací starých hrobů. Pokaždé přemýšlím, na co dotyčný zemřel. Líbí se mi mlha nad hřbitovem, ale hlavně temná a chladná atmosféra, které létá opět kolem jako můry kolem ohně. Pánové mají svůj vlastní rukopis, volně inspirovaný kapelami jako CANNIBAL CORPSE, MORBID ANGEL, DEAD CONGREGATION, UNDERGANG, PHRENELITH, CEREBRAL ROT, VASTUM, MORTIFERUM, FETID. Je to starý, divoký a surový masakr s novým feelingem. Riffy jsou zdrcující, vokál nasáklý chorobami a bicí vám vystřelí mozek z hlavy. Povedl se i prašivý zvuk a obal od mistra Wese Benscotera. Je na něm loď, plná mrtvých, kteří se vrátili, aby dokonali šílenou pomstu za příkoří, která jim byla kdysi způsobena. HYPERDONTIA dokáží být děsiví, jako ta nejhorší noční můra. Kývám se do rytmu, jsem dávno prokletý. Užívám si jednotlivé melodie, které jsou nasáklé zkaženou krví. Zhasněte všechna světla, brána do pekla byla opět otevřena. Je hodně znát, že v kapele působí zkušení muzikanti. Letos nám umíchali pořádně jedovatý koktejl, který by mohl chutnat všem, kteří mají rádi hnilobou nasáklý kov smrti. Přiznám se bez mučení, že si novinku hodně užívám a rád se k ní znovu a znovu vracím. Zpočátku nevykazovalo tělo žádné známky násilí. Leželo klidně a tiše. Na chladné zemi, kousek od cesty. Jenže něco bylo jinak, kolem se vznášel tichý pláč. Jakoby se mnou mrtvola rozmlouvala, jakoby šeptala slova obžaloby. Morbidní, chorobami ušpiněný death metal, u kterého ožívají dávno mrtvá těla prokletých! Masakr v márnici!


Asphyx says:

Initially, the body showed no signs of violence. It lay still and quiet. On the cold ground, just off the road. But something was different, a silent crying was floating around. It was as if the corpse was talking to me, whispering words of accusation. We performed the autopsy as soon as we arrived at the morgue. Inside, the rotting tissues were already in a considerable stage of decomposition. I didn't want to believe it, but it was true. The body had been dead for many years. It had come to us from beyond the grave to herald the new Danish-Turkish HYPERDONTIA record. 

True death metallers know immediately who I am writing about. First of all, we already have two published reviews on our site, but most importantly, this is pure, real and cruel tombstone work. As always. The band is in very good shape this year. The proof is the songs that will literally drive you up the wall.  


It is a fair portion of traditional, classic death metal, which is complemented by their own inventiveness and a lot of morbid ideas. I like the smell of long unventilated dungeons, their secrets. I like to be present at the exhumations of old graves. I always wonder what the person died of. I like the fog over the cemetery, but especially the dark and cold atmosphere that flies around again like moths around a fire. The gentlemen have their own signature, loosely inspired by bands like CANNIBAL CORPSE, MORBID ANGEL, DEAD CONGREGATION, UNDERGANG, PHRENELITH, CEREBRAL ROT, VASTUM, MORTIFERUM, FETID. It's old, wild and raw carnage with a new feel. The riffs are crushing, the vocals are soaked with disease and the drums will blow your brains out. The dusty sound and cover artwork by master Wes Benscoter is a hit too. It features a ship full of the dead who have returned to exact mad vengeance for the wrongs that were once done to them. HYPERDONTIA can be terrifying, like your worst nightmare. I sway to the rhythm, I'm cursed long ago. I enjoy the individual melodies that are soaked in tainted blood. Turn off all the lights, the gates of hell have been opened again. It's very obvious that the band is made up of experienced musicians. This year, they've mixed us up a proper poisonous cocktail that could appeal to anyone who enjoys the rotten, death-soaked metal. I admit without torture that I enjoy the novelty a lot and I like to come back to it again and again. At first, the body showed no signs of violence. It lay still and silent. On the cold ground, a short distance from the road. But something was different, and there was a silent crying all around. It was as if the corpse was talking to me, whispering words of accusation. Morbid, disease-stained death metal, where the long-dead bodies of the damned come to life! Massacre in the morgue!


about HYPERDONTIA on DEADLY STORM ZINE:

Share this games :

TWITTER