DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 9. července 2024

Home » , , , , » Recenze/review - BLOOD FEAST - Infinite Evolution (2024)

Recenze/review - BLOOD FEAST - Infinite Evolution (2024)


BLOOD FEAST - Infinite Evolution
CD, LP, TAPE 2024, Hells Headbangers

for english please scroll down

Pokaždé, když mi připíjela na zdraví, tak jí odpadl kus masa z tváře. Usmívala se a mezi zuby se jí kroutily červi. Někdy jsem nevěděl, jestli je to jenom noční můra, děsivý sen. Jenže pak mě pohladila svými drápy a na těle mi zůstaly krvavé šrámy. Tělo mi chřadne a začínám věřit představě, že jednou ze mě bude stařec, co křičí na mraky. Než se tak ale stane, tak budu každý večer uléhat do své oblíbené rakve a poslouchat desky, jako je ta od BLOOD FEASTNew Jersey.

Zasvěcení a prokletí asi dávno vědí, že tahle smečka hraje pravověrný thrash metal. Psal se rok 1986, když byla kapela založena a i když došlo k pochopitelnému doplnění a obměně sestavy, pánové stále drží hrdě vlajku hrdě vztyčenou. Pamatujete, když jste se toulali městem s kazeťákem na zádech? Do jedné takové divoké party jsem tenkrát taky patřil. Všichni jsme zestárli, někteří již nejsou mezi námi, ale tahle hudba na mě stále funguje. Je totiž po okraj narvaná temnou energií. 


Poslouchat nové album "Infinite Evolution" je jako prosévat mezi prsty prach ze starého hrobu. Ostré riffy, jedovatý vokál, hororová atmosféra. Tohle všechno zamíchané v koktejlu, který když ochutnáte, tak zemřete krutou smrtí. Zajímavé je, že vám bude znít nová deska v hlavě ještě dlouho poté, co přejdete na druhou stranu. Dejte mi prosím někdo pivo, potřebuji skočit po zádech z pódia. Jasně ty vole, je v tom velký kus nostalgie, ale nenechte se mýlit. BLOOD FEAST jsou sice stejně staří psi, jako jsem já, ale pořád umí pořádně kousnout. Líbí se mi syrové melodie, ale hlavně chladná a zcela podmanivá atmosféra celé nahrávky. Zvuk, obal, vše je jak vystřižené z přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století. Archivní muzika, která je přesto stále svěží a živá. Ten tlak, nahrubo nasekaná tma, výraz a celkový dojem jsou neuvěřitelné. Máte rádi staré dobré DECEASED, DEMOLITION HAMMER, POSSESSED, DARK ANGEL, SLAYER, SODOM, KREATOR, MORBID SAINT, PROTECTOR? Pokud ano, tak určitě víte, o čem píšu, pokud ne, tak si prosím doplňte svoje hudební vzdělání. BLOOD FEAST jsou pro mě synonymem toho, co mám na tomhle stylu tolik rád. Takové ty neurvalé, rebelské, zuřivé nálady, které létají kolem jako hejno krkavců. Dostávám se postupně do stavu, kdy přestávám rozumět současnému světu. Utíkám každý večer na starý opuštěný hřbitov. Tady, v jedné plesnivé kobce je mi nejlépe. Pokaždé si otevřu pivo, posadím se ke stolu a zeptám se jí, jak je? Připije mi na zdraví a odpadne jí kus masa z tváře. Usmívá se a mezi zuby se jí kroutí červi. Někdy nevím, jestli je to jenom noční můra, děsivý sen. Jenže pak mě pohladí svými drápy a na těle mi zůstanou krvavé šrámy. Tělo mi chřadne a začínám věřit představě, že jednou ze mě bude stařec, co křičí na mraky. Starý, prašivý thrash metal, který se vám dostane do krve! Budete tančit vy i všichni nemrtví! Album s temně chladnou atmosférou! 


Asphyx says:

Every time she toasted me, a piece of meat fell off her cheek. She'd smile, and worms would wriggle between her teeth. Sometimes I didn't know if it was just a nightmare, a scary dream. But then she stroked me with her claws and left bloody welts on my body. My body wasted away, and I began to believe the idea that one day I would be an old man screaming at the clouds. But before that happens, I'll be lying in my favorite coffin every night, listening to records like this one from BLOOD FEAST in New Jersey.

The initiated and the damned have probably known for a long time that this pack plays true thrash metal. The year was 1986 when the band was formed and although there have been understandable additions and line-up changes, the gentlemen still hold the flag proudly flying. Remember when you used to wander around town with a tape recorder on your back? I was part of one such wild bunch back then. We've all gotten older, some of us are no longer with us, but this music still works for me. It's full to the brim with dark energy. 


Listening to the new album "Infinite Evolution" is like sifting the dust from an old grave between your fingers. Sharp riffs, venomous vocals, horror atmosphere. All this mixed in a cocktail that when you taste it, you'll die a cruel death. Interestingly, the new record will be playing in your head long after you've crossed over to the other side. Somebody get me a beer, I need to jump off the stage. Yeah, dude, there's a lot of nostalgia in there, but make no mistake. BLOOD FEAST are dogs as old as I am, but they can still bite. I like the raw melodies, but most of all the cool and completely captivating atmosphere of the whole record. The sound, the cover art, everything is like a cut out from the late 80's/early 90's. Archival music that is still fresh and alive. The pressure, the rough-hewn darkness, the expression and the overall feel are incredible. Do you like good old DECEASED, DEMOLITION HAMMER, POSSESSED, DARK ANGEL, SLAYER, SODOM, KREATOR, MORBID SAINT, PROTECTOR? If you do, then you definitely know what I'm writing about, if not, then please supplement your musical education. BLOOD FEAST are synonymous for me with what I love so much about this style. The kind of rambunctious, rebellious, furious moods that fly around like a flock of ravens. I'm gradually getting to the point where I no longer understand the world today. I run every night to the old abandoned cemetery. Here, in a mouldy dungeon, is where I feel best. Every time I open a beer, sit down at the table and ask her how she is? She toasts me and a piece of meat falls off her cheek. She smiles and worms wriggle between her teeth. Sometimes I don't know if it's just a nightmare, a scary dream. But then she caresses me with her claws and leaves bloody welts on my body. My body goes limp, and I start to believe that one day I'll be an old man screaming at the clouds. Old, dusty thrash metal that gets in your blood! You and all the undead will dance! An album with a dark, cold atmosphere!
about BLOOD FEAST on DEADLY STORM ZINE:


tracklist:
01. Crafting Carnage
02. Ravaging The Loins of Mary
03. Never Will I Die
04. Of Hell
05. Eye Of Glass
06. Outbreak
07. The Preacher
08. Evilution
09. The Chosen


BLOOD FEAST lineup 2024
Adam Tranquilli – guitars/vocals
CJ Scioscia – guitars
Dave Kramer – bass
Adam Kieffer – drumsShare this games :

TWITTER