Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 2. prosince 2020

Home » , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DEATHCRAEFT - On Human Devolution (2020)

Recenze/review - DEATHCRAEFT - On Human Devolution (2020)


DEATHCRAEFT - On Human Devolution
CD 2020, vlastní vydání

for english please scroll down

Po mých rukou ztéká krev. Shnilá a zkažená. Vnitřnostmi kroutí divná křeč. Co se to děje, jak se to stalo a proč to tolik bolí? Ptám se prázdného pokoje a odpověď nepřichází. Připadám si smutný, opuštěný, prokletý. Po stěnách se pohybují temné stíny. Odkládám jednu z knih H.P. Lovercrafta a vstupuji do jeho světa. Ožívají přede mnou mystické příšery a lebka mi puká tlakem. Ještě před několika dny jsem si myslel, že smrt je vysvobozením, ale není tomu tak, je jen vstupem do míst, kde zažijete ještě větší bolest.

Ve svých textech se inspirují dílem tohoto spisovatele i řečtí thrash/death metalisté DEATHCRAEFT. Pradávné mýty Cthulhu jsou najednou doslova hmatatelné. Jejich první deska je melodická, záhadná, tajemná a šílená. Stejně jako smrt.Na albu "On Human Devolution" lze vystopovat odkazy třeba takových MORBID ANGEL,  DEATH, FORBIDDEN, EXODUS, TESTAMENT, SLAYER, SEPULTURY, ale i švédských melodických death metalových smeček, progresivního technického metalu i několik blackových pasáží. Album je eposem, ve kterém kapela vypráví své příběhy plné temnoty. Skladby jsou napsány velmi dobře, mají jasné, zřetelné motivy a je slyšet, že si DEATHCRAEFT dali práci i se zvukem a produkcí. Nemám vlastně žádných zásadních připomínek. Možná jen občas jsou pánové až moc rozvláční a některé pasáže by zasloužily trošku zkrátit. Desku mě baví poslouchat, rád se k ní vracím. Nejvíc asi oceňuji melodie, kterými je nahrávka doslova propletená. Celkový dojem je také velmi dobrý. Vše drží krásně pohromadě a DEATHCRAEFT se tak stali velkým překvapením letošního roku. Kombinace death metalu a thrashe, zde navíc namíchaná v zabijáckém poměru, mě doslova uhranula. Řekové mají, stejně jako H.P. Lovercraft, velkou temnou fantazii. Povedlo se jim ji propašovat i do desky. Vy si tak můžete vychutnat dílo, které vás strhne do nekonečných hlubin. Vítejte v podsvětí!Asphyx says:

There is blood flowing on my hands. Rotten and corrupt. A strange spasm swirls the entrails. What happens, how did it happen and why does it hurt so much? I ask the empty room and the answer does not come. I feel sad, abandoned, cursed. Dark shadows move along the walls. I am putting down one of H.P. Lovercraft´s books and I enter his world. Mythical monsters come to life in front of me and my skull bursts with pressure. Until a few days ago, I thought death was liberation, but it is not, it is just an entrance to places where you will experience even more pain. 

The greek thrash/death metal band DEATHCRAEFT are inspired by this writer in their lyrics. The ancient myths of Cthulhu are suddenly literally tangible. Their first album is melodic, mysterious and crazy. Just like death. 


On the album “On Human Devolution” you can trace references to bands such as MORBID ANGEL, DEATH, FORBIDDEN, EXODUS, TESTAMENT, SLAYER, SEPULTURY but also Swedish melodic death metal bands, progressive technical metal and several black passages. The album is an epic in which the band tells their stories full of darkness. The songs are written very well, they have clear, distinct motifs and it can be heard that DEATHCRAEFT also worked hard on the sound and production. I don't really have any major complaints. Maybe only sometimes the gentlemen are too lengthy and some passages would deserve to be shortened a bit. I enjoy listening to the record, I like to return to it. I probably appreciate the melodies with which the recording is literally intertwined. The overall impression is also very good. THey hold everything beautifully together and DEATHCRAEFT have become a big surprise this year. The combination of death metal and thrash, mixed here in a killer ratio, literally enchanted me. The Greeks, just like H.P. Lovercraft, have a great dark fantasy. They managed to smuggle it into the record. You can enjoy a work that will take you to endless depths. Welcome to the underworld!

Members:
Kostas Kalampokas – Guitar, Bass
Nikonas Tsolakos – Vocals
Giannis Chionidis - Drums


Share this games :

TWITTER