SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 21. prosince 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - TÖXIK DEATH - Sepulchral Demons (2020)

Recenze/review - TÖXIK DEATH - Sepulchral Demons (2020)


TÖXIK DEATH - Sepulchral Demons
CD 2020, High Roller Records

for english please scroll down

Válka celému světu byla vyhlášena poprvé někdy na konci osmdesátých let minulého století. Staré norské kapely následovaly odkaz VENOM a BATHORY a začaly hrát rychleji, šíleněji, surověji, temněji. Mezitím v Německu několik skupin přísahalo na rychlost a syrovost. Ano, mluvím o dvou vlnách metalu, které mě provázejí do dnešních dnů - norský black metal a německý thrash. Komando smrti si tentokrát říká TÖXIK DEATH a jejich hudba je prašivým odkazem našich předků.

Pánové jsou také z Norska a nutno rovnou napsat, že dělají čest své zemi. Prašivé rychlé skladby jsou jako ostré čepele čerstvě nabroušených nožů. Nezapomíná se ale ani na špínu, temnotu a chlad. Máme tak co dělat s prvotřídním black thrash metalem, který vás ihned strhne do víru smrti.


TÖXIK DEATH se volně inspirují u kapel jako AURA NOIR, DESASTER, VENOM, SODOM, DARKTHRONE, SLAYER, DEATHHAMMER, ANTICHRIST, HELLBRINGER. Vlivy potom zahalují do svých nápadů. Celkový dojem a pocit z novinky je jedním slovem vynikající. Mám rád, když kapela dokáže do své hudby dodat takovou tu starodávnou patinu a Norové to umí na výbornou. Sice nic nového v záhrobí, ale nejedná se rozhodně jen o perfektně odvedené řemeslo. Skladby mají dobré nápady, odsýpají jako lavina z kostí a posluchač je doslova přinucen začít kývat hlavou, mlátit pěstí do stolu a po chvíli i řvát texty spolu s kapelou. Líbí se mi, že si pánové na nic nehrají, nic nepředstírají, z desky je cítit upřímnost, ryzost, opravdovost. Záležitosti, které dle mého skromného úsudku oddělují dobrou muziku od špatné. Hodně k tomu přispívají povedený zvuk i zajímavý obal. "Sepulchral Demons" je deskou, která patří do zaplivaného klubu, do opuštěné továrny. Jedná se o absolutní underground, který smrdí klasickou smrtí, peklem a nenávistí. TÖXIK DEATH vás provedou podzemím, společně vyhlásíte válku církvi a nakonec skončíte na starém hřbitově, ze kterého není návratu. Devastující black/thrash metal, u kterého shoříte na popel!


Asphyx says:

War was declared for the whole world for the first time sometime in the late 1980s. Old Norwegian bands followed the legacy of VENOM and BATHORY and began to play faster, crazier, more brutally, darker. In Germany, meanwhile, several bands vowed speed and rawness. Yes, I'm talking about two waves of metal that accompany me to this day - Norwegian black metal and German thrash. This time the death squad calls himself TÖXIK DEATH and their music is a dusty legacy of our ancestors. 

The gentlemen are also from Norway, and it must be written straight away that they are honoring their country. Dusty fast tracks are like the sharp blades of freshly sharpened knives. But dirt, darkness and coldness are not forgotten either. We have something to do with first-class black thrash metal, which will immediately drag you into a whirlwind of death.


TÖXIK DEATH are loosely inspired by bands such as AURA NOIR, DESASTER, VENOM, SODOM, DARKTHRONE, SLAYER, DEATHHAMMER, ANTICHRIST, HELLBRINGER. They then envelop the influences in their ideas. The overall impression and feeling of the news is, in a one word, excellent. I like it when a band can add such an ancient patina to their music and Norwegians can do it very well. Although nothing new in the grave, but it is definitely not just a perfectly done craft. The songs have good ideas, they spill like an avalanche from the bones and the listener is literally forced to start banging head and after a while even shouting lyrics together with the band. I like that the gentlemen don't pretend anything, you can feel sincerity, purity, authenticity from the record. This, in my humble judgment, separate good music from bad music. A good sound and an interesting cover contribute a lot to this. "Sepulchral Demons" is a record that belongs to a dirty club, an abandoned factory. It is an absolute underground that stinks of classic death, hell and hatred. TÖXIK DEATH will take you to the underground, you will declare war against church together, and end up in an old cemetery from which there is no return. Devastating black / thrash metal that will burn you to ashes!


TRACKLIST
1. Sepulchral Demons (4:27)
2. Savage Nights (4:32)
3. Malicious Assassin (3:18)
4. Sadistic Sorcery (4:12)
5. Morbid Divination (7:21)
6. Incantation of Annihilation (5:04)
7. Undead Vengeance (4:02)

LINE-UP
Henning Haugland - Vocals
Anders Waage - Guitar
Tore Vik - Guitar
Espen Haukelid - Bass
Jacob Yttredal - Drums

https://www.facebook.com/ToxikDeath
https://toxikdeath.bandcamp.com

https://www.hrrecords.de
https://www.facebook.com/hrrecords
 
Share this games :

TWITTER