SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 22. prosince 2020

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - GLORIOUS DEPRAVITY - Ageless Violence (2020)

Recenze/review - GLORIOUS DEPRAVITY - Ageless Violence (2020)


GLORIOUS DEPRAVITY - Ageless Violence
CD 2020, Translation Loss Records

for english please scroll down

Každý z nás máme o podsvětí jiné představy, ale již teď vám mohu prozradit několik informací. Ocitl jsem se totiž, díky muzice, na těch temných místech. Věděli jste třeba, že vrahové nenajdou nikdy klid? Možná se tomu v našem světě říká svědomí, ale pravdou je, že jim jdou po krku duchové obětí. Dokud je neutrápí, nevrátí jim veškeré zlo. Vidím před sebou rakve, vyrovnané v obrovské místnosti. Hluboko pod zemí. V Hádově říši. Leží v nich zohavená těla. Z mlhy se ozývá pláč. Přicházejí další. Nedávno zemřeli a marně se snaží najít klid.

Ze záhrobí k nám přichází i nová americká skupina GLORIOUS DEPRAVITY, která je složena ze zkušených muzikantů působících v kapelách jako MUTILATION RITES, PYRRHON, UNREST a BELUS. Tihle hrobníci moc dobře ví, o čem je death metalové řemeslo.

 

Kapela se záhrobím pohybuje se samozřejmostí, s elegancí, jakou v sobě měly kapely v devadesátých letech. Těmi je také ovlivněna (DEATH, SUFFOCATION, MORBID ANGEL, RIPPING CORPSE, DEICIDE, INCANTATION). Logo vytvořil Mark Riddick, zvuk (Alan Douches) je také náležitě prašivý a shnilý. Myslím, že fanoušci starého reálného death metalu si nemohou na nic stěžovat. Navíc umí kapela složit songy, které jsou opravdovými ozvěnami ze záhrobí. Zajímavé melodie, chorobný vokál, splněno je vše potřebné. To by ale v dnešní době bylo málo, podobných smeček se toulá po světě hodně. GLORIOUS DEPRAVITY mají navíc drive a feelling, u skladeb praskají lebky, sebevrahové znovu ožívají a oběšenci se s vyplazenými jazyky houpají ve větru. V rytmu "Ageless Violence", které je pro mě nahlédnutím do onoho světa, procházkou záhrobím, výletem bez konce. Potkáte tváře nemrtvých, zamyslíte se nad osudem démonů. Američané nahráli album, které mi zkrátka nesmí chybět ve sbírce. Je odrazem absolutního zla, totálního nihilismu, exhumací ošklivých myšlenek, ale hlavně dílem, které se mi líbí ze své podstaty. Věřím kapele každý tón, každé slovo. Ryzí, poctivý death metal, který spálí vaše duše! Skvěle!


Asphyx says:

We all have different ideas about the underworld, but I can tell you some information now. Thanks to music, I found myself in those dark places. Did you know that killers will never find peace? It may be called conscience in our world, but the truth is that the spirits of the victims are after them. Until they torments them, until they will not return all evil back to them. I see coffins in front of me, lined up in a huge room. Deep underground. In the Realm of Hades. The mutilated bodies lie in them. Cry coming from the fog. More bodies are coming. They have recently died and are trying to find peace. 

The new American band GLORIOUS DEPRAVITY, which is composed of experienced musicians from bands such as MUTILATION RITES, PYRRHON, UNREST and BELUS, also comes to us from the grave. These gravediggers know very well what death metal craft is all about.


The band is moving in the graveyard moves with the obvious, with the elegance that the bands had in them in the nineties. It is also influenced by bands such as (DEATH, SUFFOCATION, MORBID ANGEL, RIPPING CORPSE, DEICIDE, INCANTATION). The logo was created by Mark Riddick, the sound (Alan Douches) is also duly, dusty and rotten. I think fans of old real death metal can complain about anything. In addition, the band can compose songs that are real echoes from the graveyard. Interesting melodies, sick vocals, everything you need is fulfilled. But that would be not enough nowadays, there are a lot of similar bands around the world. GLORIOUS DEPRAVITY has drive and feeling, skulls crackle on songs, suicides come to life again and hangmen sway in the wind with their tongues out. In the rhythm of "Ageless Violence", which for me is a view to the other world, a walk through the grave, a trip without end. You will meet the faces of the undead, think about the fate of the demons. The Americans recorded an album, which I simply must not miss in the collection. It is a reflection of absolute evil, total nihilism, an exhumation of ugly thoughts, but mainly a work that I like because it is very nature. I trust the band every tone, every word. Pure, honest death metal that will burn your souls! Great!


tracklist:
1. Ocean Of Scabs
2. (In The Clutches Of) The Oligarchic Exsanguinator
3. Incel Christ
4. The Stone Hammer Swings
5. Digital Reaper
6. Hospital Incinerator Blues
7. Forced To Witness

band:
Glorious Depravity is:
Matt Mewton: lead guitar, vocals
George Paul: lead guitar, vocals
John McKinney: bass, electronics
Chris Grigg: drums, vocals
Doug Moore: lead vocals


Share this games :

TWITTER