Info - HEAVING EARTH se po dlouhých šesti letech vrací na pódia! / HEAVING EARTH returns to the stage after six long years!

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 18. ledna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - EXORCIZPHOBIA - Digitotality (2020)

Recenze/review - EXORCIZPHOBIA - Digitotality (2020)


EXORCIZPHOBIA - Digitotality
CD 2020, Support Underground

for english please scroll down

Pamatuji ještě doby, kdy byl internet krásným místem setkávání a mohli jste na něm získat zaručeně pravé informace. Všechno to vypadalo úžasně a zítřky se zdály být zalité sluncem. Jenže pak se staly dvě věci. Na internet se dostala lůza a všechno nakonec zkurvily sociální sítě. Jedeš tramvají do práce a jediný nesleduješ sebevraždu v přímém přenosu, která zrovna hýbe světem. Mladá dívka ve vaně, žiletky, reklama na šampon. Nějak jsme otupěli, nemyslíte?

Co je lež a co je pravda? To už dnes asi nikdo nezjistí. Jedno ale vím na sto procent. Nová deska českých thrash metalistů EXORCIZPHOBIA se povedla. Je jedno, jestli si mladý hipster s kazeťákem a koloběžkou, je jedno, jestli si starý plesnivý metalista, je jedno, jestli máš patku a dřevorubecký vous. Nakonec se všichni sejdeme v mosh - pitu. Bez obrazovek, bez jedu, který na nás každý den ze všech stran cáká. 

 

Z tvorby EXORCIZPHOBIA je dlouhodobě cítit, že mají rádi kapely jako VOIVOD, PANTERU, SACRECH REICH, ANTHRAX, DARK ANGEL a spoustu dalších, kteří kdysi formovali i můj hudební vkus. Je to vlastně jedno, dnes je každý někomu podobný. O to v závěru totiž vůbec nejde. Hlavní je energie, temná a špinavá, nadšení, dobrý zvuk, obal. Tohle všechno pánové umí a ještě přidávají něco navíc (kupříkladu schopnost vystavět parádní strukturu skladeb, která postupně graduje a songy tak mají surově podmanivou atmosféru). "Digitotality" je krásný název, který vystihuje spoustu věcí a které se právě teď dějí kolem nás. Levice a pravice, mezi to nějaký nahý zadky a koťátka, bez těch by to rozhodně nešlo. Některé země jsou na pokraji občanské války, tak dej like, možná zachráníš svět. Válka totiž dobře prodává. Líbí se mi směr, jakým se EXORCIZPHOBIA vydali. Nová deska má drive, mluví jasnou a zřetelnou řečí. Dost bylo keců, je čas na thrash metal a samozřejmě i crossover, bez kterého by to nešlo. "Digitotality" je albem pro všechny, kteří ještě alespoň trošku nezapomněli, co je to realita, opravdová radost. Téhle smečce to stejně nejvíc sedne v malém klubu, kde lidé létají vzduchem. Jestli máš někdy chuť zařvat z plných plic na celý svět -  jděte s tím už do prdele!, pak je nahrávka určená i pro tebe. Vypni internet a zapni přehrávač, uvidíš, že bude zase jednou fajn. Dejte mi někdo pivo, mám chuť pařit. Kolem je možná stovka kapel, které hrají stejně, ale EXORCIZPHOBIA jsou jenom jedni. Thrash metal s jasným poselstvím - všechno zničit!


Asphyx says:

I still remember the times when the internet was a beautiful meeting place and you were guaranteed to get the right information. It all looked amazing, and tomorrow seemed to be full of sunshine. But then two things happened. The mob got into the network and in the end everything was fucked up by social networks. You take the tram to work and you are not the only one watching a live suicide that is moving the world. A young girl in the bath, razor blades, advertising for a shampoo. We kind of got numb, don´t you think? 

What is a lie and what is the truth? Probably no one will find out today. But I know one hundred percent. The new record of Czech thrash metalists EXORCIZPHOBIA is a great success. It doesn't matter if you are a young hipster with a cassette player and a scooter. It doesn't matter if you are an old moldy metalhead. It doesn't matter if you have weird hair and a lumberjack beard. In the end we will all meet in a mosh-pit. No screens, no poison that splashes on us from all sides every day.


Front the work of EXORCIZPHOBIA it has long been felt that they like bands such as VOIVOD, PANTERU, SACRECH REICH, ANTHRAX, DARK ANGEL and many others who once shaped my musical taste. It really doesn't matter any more, today everyone sounds like someone. In the end, that is not the point. The main thing is the dark and dirty energy, the good sound and the cover. The gentlemen can do all this and add something extra (for example: the ability to build a great structure of songs, which gradually goes up and the songs have a raw and captivating atmosphere). “Digitotality” is a beautiful name that captures a lot of things that are happening around us right now. Left and right, some naked butts and kittens, without them it would definitely not work. Some countries are on the brink of a civil war, so give it a like and maybe you´ll save the world. The war is selling well. I like the direction that EXORCIZPHOBIA has set out. The new album has a drive, speaks clear and distinct language. There was a lot of bullshit, it's time for thrash metal and of course crossover, without which it wouldn't be possible. “Digitotality” is an album for everyone who has not forgotten at least a little bit what the reality is, the real joy. This band fits the most in a small club where people fly through the air. If you ever feel like shouting from the bottom of your lungs of the whole world - fuc off with it! - then the album is for you too. Turn off the internet and turn on the music player, you will see that it will be fine again. Give me a ber, I feel like I need to party. There may be a hundred bands around. They play the same but EXORCIZPHOBIA are just one. Thrash metal with a clear message - destroy everything! Tracklist:
1. Desires of the Flesh 05:23
2. Corporate Dance 03:34
3. Digitotality 04:15
4. Profit at All Cost 04:40
5. Correct Opinions 04:55
6. Ancient Deception 06:08
7. Oumuamua 09:21 instrumental
8. Perception Is the Key 08:02


Share this games :

TWITTER