DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 14. ledna 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - HELLRIPPER - The Affair of the Poisons (2020)

Recenze/review - HELLRIPPER - The Affair of the Poisons (2020)


HELLRIPPER - The Affair of the Poisons
CD 2020, Peaceville Records

for english please scroll down

Naučil jsem se za poslední roky cestovat časem. Alespoň v hudbě. Představuji si, že se napiju jedovatého lektvaru, který mě vrátí po časové ose zpět. James McBain z britských HELLRIPPER je na tom hodně podobně jako já. On je jediným členem kapely a dokáže přenést pradávné black thrash metalové postupy i do dnešních dní. Pokud máte rádi poctivý metal s prašivou patinou, tak neváhejte ani chvilku.

HELLRIPPER jsem psal již kdysi dávno, dokonce máme spolu i krátký rozhovor (vše níže pod článkem). Hele já vím, že se podobných smeček poslední dobou vyrojilo jak hub po dešti a 90% stojí za víte co. Většinou si poslechnu jen pár skladeb a jdu od toho. Není čas na zbytečnosti, když tu máme novou desku "The Affair of the Poisons". Najednou se toulám s kamarády v džínových vestách někdy na konci osmdesátých let sídlištěm. Hergot, to má grády! Metal vole!

 

Poslouchám novou desku, zrovna jsem přišel z práce a mám chuť vzít do ruky kladivo a jít zbourat nejbližší zeď. Taky k smrti milujete kapely jako VENOM, KREATOR, CELTIC FROST, MAYHEM, SODOM, IRON MAIDEN, SABBATH, SLAYER? Potom jste stejného druhu jako já a "The Affair of the Poisons" se vám dostane po několika posleších doslova pod kůži. Připadá mi, že jsou HELLRIPPER v čím dál tím lepší formě. Ostřejší, jedovatější, uvěřitelnější. Ten tlak a energii by mohli prodávat. Perfektní zvuk, evokující nejlepší stylové nahrávky, ale hlavně velká porce nadšení, opravdovosti. Satan spokojeně pokyvuje hlavou, podupává si do rytmu a svět je najednou takový lepší, jestli mi rozumíte. Toulám se podzemím již přes třicet let, nejsem žádný mladík, který by se znovu dostával ke starým věcem. Já jsem si tohle všechno prožil a musím říci, že "The Affair of the Poisons" je skvělým albem po všech stránkách. Obdivuji obal, zase jednou vím, že peklo existuje. HELLRIPPER mě zakopali hluboko pod zem, rozervali na kusy. Kolem je dnes spousta mladých kapel, snažících se hrát  black a thrash metal postaru. Chybí jim ale to, co nám opět Mr. James McBain překládá se samozřejmostí a elegancí. Uvěřitelnost a velké kovové srdce. To se nedá ničím nahradit. Nalévám panáky všem démonům a mačkám play. Vynikající deska, u které shoříte na popel!


Asphyx says:

I have learned to travel through time in recent years. At least in music. I imagine drinking a poisonous potion that will take me back along the timeline. James McBain from the British HELLRIPPER is much like me. He is the only member of the band and can carry ancient black thrash metal techniques to this day. If you like honest metal with a dusty patina, don't hesitate for a moment. 

I wrote about HELLRIPPER a long time ago, we even have a short interview together (all below the article). Look, I know that similar bands have recently sprung up like mushrooms after rain, and 90% are worth for you knowing what. Usually I just listen to a few songs and go away. There is no time to waste when we have a new album "The Affair of the Poisons". Suddenly, I wander with friends in denim vests sometime in the late 1980s in a housing estate. Damn, it has grades! Metal dude!I'm listening to a new record, I just came home from work and I feel like taking a hammer in my hand and going to destroy the nearest wall. Do you also love bands like VENOM, KREATOR, CELTIC FROST, MAYHEM, SODOM, IRON MAIDEN, SABBATH, SLAYER? Then we are the same and "The Affair of the Poisons" literally gets under your skin after a few hearings. It seems to me that HELLRIPPER are in better and better condition. Sharper, more poisonous, more believable. They could sell that pressure and energy. Perfect sound, evoking the best style recordings, but above all a large portion of enthusiasm, authenticity. Satan nods happily, stamping himself to the beat, and the world is suddenly better if you understand me. I have been wandering the underground for over thirty years, I am not a young man who is discovering old things. I've live all of this and I have to say that "The Affair of the Poisons" is a great album in all aspects. I admire the cover, once again I know that hell exists. HELLRIPPER buried me deep underground, tore me to pieces. There are a lot of young bands around today trying to play black and thrash metal. But they missing what Mr. James McBain present with obviousness and elegance. Credibility and a big metal heart. There is no substitute for anything. I pour shots for all demons and press the „play“ button An excellent album that will burn you to ashes!

about HELLRIPPER on DEADLY STORM ZINE:

tracklist:
“The Affair Of The Poisons”
“Spectres Of The Blood Moon Sabbath”
“Vampire’s Grave”
“Beyond The Convent Walls”
“Savage Blasphemy”
“Hexennacht”
“Blood Orgy Of The She-Devils”
“The Hanging Tree”

Share this games :

TWITTER