DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

čtvrtek 18. března 2021

Recenze/review - ANIME TORMENT - Void Terror (2021)


ANIME TORMENT - Void Terror
EP 2021, Slovak Metal Army

for english please scroll down

Určitě také máte ve svém městě čtvrť, kam neradi chodíte. Po ulicích se potulují prašiví psi, vše je špinavé, ošklivé, nechutné. Bojí se tam i policie a když padne noc, tak se probudí zlo. Beznaděj, chlad a temnota. Ráno naleznou další tělo. Rozsápané na kusy. Přesně takhle na mě působí i nové EP maniaků ANIME TORMENT. Kapely, která je opět divoká jako smečka naštvaných pitbulů. 

Moderně znějící death metal příliš nemusím, většinou odkládám desku po několika skladbách a věnuji se něčemu jinému. Jenže ANIME TORMENT mě zase dostali. Může za to energie a tlak, zdravá naštvanost. A tak pokaždé, když zhlédnu zprávy a popadá mě vztek, tak volím jejich nové EP "Void Terrror" a narvu si jej do hlavy pod tlakem. 


"Void Terrror" je deskou pro fanoušky WHITECHAPEL, THY ART IS MURDER, CARNIFEX, DESPISED ICON, JOB FOR A COWBOY, ALL SHALL PERISH a dalších kapel, které ve své tvorbě kombinují brutálně znějící death metal a deathcore. Zvuk je hodně na hlas, dovedl bych si jej představit více organický a živočišný, ale takhle se zkrátka dnes hraje, s tím nic nenaděláte. Důležitější jsou pro mě nápady a jak na mě hudba působí jako celek. ANIME TORMENT vás vezmou na periferii vašeho města. Do špinavých ulic, mezi ztracené existence. Do míst, kde dávno krutost zvítězila nad lidskostí a zdravým rozumem. Skladby jsou napsány s účelem zabít, zpěvák vzteklý a naštvaný, bicí úderné. Myslím, že si není nač příliš stěžovat. Naopak, v rámci stylu kapela obstojí s čistým štítem. Její síla se nakonec stejně ukáže nejvíc na koncertech, kdy vynikne nakumulovaná energie ještě více, než z alba. Letos dostanete přes dvacet minut vzteku, šílenství, maniakálních melodií. "Void Terrror" je surovou ránou přímo do obličeje. Kosti praskají. Brutální death metal a deathcore, který vás roztrhá na kusy!


Asphyx says:

Surely you also have a neighbourhood in your city where you don't like to go. Dirty dogs roam the streets, everything is dirty, ugly, disgusting. The police are also afraid there, and when night falls, an evil awakens. Hopelessness, coldness and darkness. In the morning they find another body. Torn to pieces. This is exactly how the new EP of ANIME TORMENT maniacs affects me. A band that is as wild again as a pack of angry pit bulls.

I don't need much sounding death metal, I usually put off the record after a few songs and do something else. But ANIME TORMENT got me again. It's energy and pressure, healthy anger. So every time I watch the news and get angry, I choose their new EP "Void Terrror" and put it in my head under pressure.


"Void Terrror" is a record for fans of WHITECHAPEL, THY ART IS MURDER, CARNIFEX, DESPISED ICON, JOB FOR A COWBOY, ALL SHALL PERISH and other bands, which combine brutally sounding death metal and deathcore in their work. The sound is very loud, I could imagine it more organic and animalistic, but that's just how it's played today, you can't do anything about it. More important to me are ideas and how music affects me as a whole. ANIME TORMENT will take you to the outskirts of your city. To the dirty streets, among the lost existence. To places where cruelty has long triumphed over humanity and common sense. The songs are written to kill, the singer angry and furious, drums striking. I don't think there's anything to complain about. On the contrary, within the style, the band will stand up with a clear shield. Its strength eventually coincides with the fact that most at concerts, when the excellent accumulated energy even more than from the album. This year you will get over twenty minutes of anger, madness, manic melodies. "Void Terrror" is a raw blow to the face. The bones crack. Brutal death metal and deathcore that will tear you to pieces!about ANIME TORMENT on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Easy Pray
02. Void Terror
03. Lure
04. Witching Hour
05. Veil Of Darkness
06. Midnight Ritual

band:
Karel Košík – bassán
Michal Nepustil – drums
Jiří Czeller – guitars
Michal Beran – guitars
Ondra Svoboda – vocals


Share this games :

TWITTER