DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 16. května 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - CADAVERIC INCUBATOR - Nightmare Necropolis (2021)

Recenze/review - CADAVERIC INCUBATOR - Nightmare Necropolis (2021)


CADAVERIC INCUBATOR - Nightmare Necropolis
CD 2021, Hells Headbangers Records

for english please scroll down

Dějiny lidstva jsou plné násilí. Mučení, ponižování, nekonečná temnota. Maso je stále odsekáváno od kostí, kůže stahována z těla. Ne, to není středověk, ale obrázky z jedné z posledních válek. Vyberte si oblast světa podle vkusu a sympatií. Stále je v nás kus divoké šelmy, která touží po krvi. Následkem jsou zástupy nemrtvých, které bloudí mezi naším a oním světem. Jejich utýrané duše nenajdou nikdy klid. 

Finské death grindery CADAVERIC INCUBATOR jsem objevil poprvé až v roce 2017 (recenze dole pod albem). Jejich hudba je také plná násilí. Pomocí riffů vám budou vytrženy střeva z těla, mozek se uvaří ve vlastní šťávě a maso odpadá od kostí. Novinka "Nightmare Necropolis" je nastaveným zrcadlem šílenství, kterého je schopen jako druh pouze člověk. 


Pro pochopení "Nightmare Necropolis" je potřeba si představit, že jste na starých jatkách. Ze zdí se na vás dívají háky, na kterých ještě nedávno visely kusy masa. Někdy stále trošku živého. Hudebně je jedná o syrový a surový death grindový masakr motorovou pilou. Zazní spousta odkazů na kapely jako CARCASS, DISGORGE, XYSMA, MORTICIAN, REPULSION, BLOOD. Atmosféra pak v některých momentech připomíná i AUTOPSY. Jako celek je album vyhlazením lidské mysli. Bez kompromisů, bez slitování. Finové vám propláchnou hrdlo kyselinou a zůstane vám v ústech pachuť pravé smrti. Jedná se samozřejmě o hluboký underground. Podřízeno je tomu vše. Obal, prašivý zvuk, chorobný vokál, drtivé riffy. Nejedná se samozřejmě o nic převratného, ale CADAVERIC INCUBATOR si zachovávají vlastní výraz a u slabších jedinců způsobí panické stavy. Podobná hudba pro mě bývá skvělým odreagováním od špinavého hnusného světa. Stále je v nás kus divoké šelmy, která touží po krvi. Následkem jsou zástupy nemrtvých, které bloudí mezi naším a oním světem. Všechny poslouchají "Nightmare Necropolis". Temný death grindový masakr, u který vám vyrve vnitřnosti z těla!


Asphyx says:

Human history is full of violence. Torture, humiliation, endless darkness. The flesh is still cut off from the bones, the skin being pulled from the body. No, it's not the Middle Ages, but pictures from one of the last wars. Choose an area of ​​the world according to your taste and sympathy. There is still a piece of wild beast in us that longs for blood. The result is hordes of the undead that wander between our world and the other. Their wiped souls will never find peace.

I first discovered the Finnish death grinders CADAVERIC INCUBATOR in 2017 (review below the album). Their music is also full of violence. With the help of riffs, your intestines will be ripped out of your body, your brain will boil in its own juice and your meat will fall off your bones. The novelty "Nightmare Necropolis" is a set mirror of madness, which only a human being is capable of as a species.


To understand "Nightmare Necropolis" you need to imagine that you are in an old slaughterhouse. Hooks, on which pieces of meat until recently hung, look at you from the walls. Sometimes still a little alive. Musically, it is a raw and raw death grind massacre by a chainsaw. There are a lot of links to bands like CARCASS, DISGORGE, XYSMA, MORTICIAN, REPULSION, BLOOD. The atmosphere then in some moments resembles AUTOPSY. As a whole, the album is the extermination of the human mind. No compromises, no mercy. The Finns will rinse your throat with acid and the taste of true death will remain in your mouth. This is, of course, a deep underground. Everything is subject to it. Cover, dusty sound, sick vocals, crushing riffs. Of course, this is not revolutionary, but CADAVERIC INCUBATOR retains their own expression and causes panic attacks in weaker individuals. For me, similar music is a great distraction from a dirty ugly world. There is still a piece of wild beast in us that longs for blood. The result is hordes of the undead that wander between our world and the other. Everyone listens to "Nightmare Necropolis". A dark death grind massacre that will rip your guts out of your body!


about CADAVERIC INCUBATOR on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. World Necrosis
02. Blood Lust
03. Necropolis
04. Sarcophagidae
05. Sickly Obsessed
06. Through The Flesh
07. Frenzied Hatred
08. Coffin DefilerShare this games :

TWITTER