DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 7. června 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - DESASTER - Churches Without Saints (2021)

Recenze/review - DESASTER - Churches Without Saints (2021)


DESASTER - Churches Without Saints
CD 2021, Metal Blade Records

for english please scroll down

Hej Satane, jak se dneska daří? Doufám, že se máš dobře. Jsem rád, že tě zase potkávám. Minule to bylo skvělé, pamatuješ. Pařili jsme spolu u posledního řadového alba "The Oath of an Iron Ritual" v roce 2016. Za tu dobu se stala spousta věcí, svět zase trošku víc zčernal a hlupáci řvou čím dál tím hlasitěji. Hele, víš co, zavřeme za sebou dveře a budeme poslouchat novou desku "Churches Without Saints". Co ty na to, démone?

Myslím, že pán pekla, stejně jako všichni ostatní fanoušci ryzího pravého a prašivého black thrash metalu, musí být spokojeni i letos. Novinka opět smrdí sírou. Člověk, který tuhle německou smečku sleduje od jejich začátků, tak nějak tuší a ví, co od nich očekávat. Ano, je to peklo v podobě, v jaké jej máme všichni tolik rádi. Smradlavé, s černými plameny, které olizují nohy všech prokletých. 


DESASTER jsou staří psi, kteří neuhýbají z cesty. Je to jen a jen dobře. Vždy se mi líbil jejich rukopis, styl, s jakým nám předkládají již dlouhé roky to, co přesně po metalu požaduji. Pradávnou temnou energii. Opět s parádním zvukem (Jan "Janosch" Gensheimer), obalem, který chci mít na tričku (Marcos Miller). Němečtí pekelníci jsou ortodoxní, šílení, zběsilí. Nás, staré fanoušky nechají zavzpomínat na staré dobré časy, kdy byl svět ještě v pořádku. Jasně, je v tom možná kus nostalgie, ale když oni pánové umí svoji hudbu prodat i dnes, kdy se za underground považuje každý druhý a falešných proroků je čím dál víc. My ale dobře víme, že tančit se Satanem můžou jen někteří. Hudbu musíte cítit srdcem, musí vám zkazit krev v žilách. I na nové desce lze vystopovat odkazy kapel jako HELLHAMMER, VENOM, PILEDRIVER, CELTIC FROST, SARCÓFAGO, BATHORY, DESTROYER 666 (ale i třeba heavy metalových SAXON, JUDAS PRIEST). Pokud podobné záležitosti posloucháte, budete spokojeni i s "Churches Without Saints". Jak se tak dívám na rohatého, tak sedí na svém trůnu a spokojeně se usmívá. Podupává si kopytem do rytmu, užívá si stejně jako já náladu celé desky, jemné nuance, chladné a temné nálady. Hej Satane, doufám, že máš dost piva a přijdou i nějaké holky. Přidej hlasitost, dneska bude dlouhá noc. Pekelné ozvěny ze záhrobí! Black thrash metalový opus! Ďábelská symfonie smrti!


Asphyx says:

Hey Satan, how are you today? I hope you are well. Nice to meet you again. It was great last time, do you remember? We made a party together at the last album "The Oath of an Iron Ritual" in 2016. During that time a lot of things happened, the world went a little blacker and the fools roar louder and louder. Well, let’s close the door behind us and listen to the new album "Churches Without Saints". What do you think, demon?

I think the lord of hell, like all other fans of pure real and dusty black thrash metal, must be satisfied this year as well. The new album stinks of sulphur again. A person who has been following this German band since their beginnings somehow suspects and knows what to expect from them. Yes, it's hell in the form we all love so much. Stinky, with black flames that lick the feet of all the cursed.


DESASTER are old dogs that do not get out of the way. It's just fine. I have always liked their signature, the style which they have been presenting us for many years with exactly what I demand of metal. Ancient dark energy. Again with a great sound (Jan "Janosch" Gensheimer), the cover I want on my T-shirt (Marcos Miller). German infernals are orthodox, mad, furious. They let old fans remember the good old days when the world was still okay. Sure, there may be a bit of nostalgia in it, but the gentlemen can still sell their music even today, when everyone else is considered underground and there are more and more false prophets. But we know very well that only some can dance with Satan. You have to feel the music with your heart, it has to spoil the blood in your veins. The links of bands such as HELLHAMMER, VENOM, PILEDRIVER, CELTIC FROST, SARCÓFAGO, BATHORY, DESTROYER 666 (as well as heavy metal SAXON, JUDAS PRIEST) can also be traced on the new album. If you listen to this bands, you will be satisfied with "Churches Without Saints". As I look at the horned one, he sits on his throne and smiles contentedly. He digs his hoof into the rhythm, enjoys, like me, the mood of the whole record, the subtle nuances, cold and dark moods. Hey Satan, I hope you have enough beer and some girls are coming. Turn up the volume, it will be a long night today. Hellish echoes from the graveyard! Black thrash metal opus! The Devil's Symphony of Death!


about DESASTER on DEADLY STORM ZINE:


tracklist:
1. The Grace of Sin (Intro)
2. Learn to Love the Void
3. Failing Trinity
4. Exile Is Imminent
5. Churches Without Saints
6. Hellputa
7. Sadistic Salvation
8. Armed Architects of Annihilation (In Clarity for Total Death)
9. Primordial Obscurity
10. Endless Awakening
11. Aus Asche (Outro)
band:
Infernal: Guitar
Sataniac: Vocals
Tormentor: Drums
Odin: BassShare this games :

TWITTER