SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

středa 9. června 2021

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - FLOTSAM AND JETSAM - Blood in the Water (2021)

Recenze/review - FLOTSAM AND JETSAM - Blood in the Water (2021)


FLOTSAM AND JETSAM - Blood in the Water
CD 2021, AFM Records

for english please scroll down

Když jedu brzy ráno prázdnou ulicí, tak potřebuji silný motor a dobré palivo do žil. Všichni ještě spí, slunce se snaží proniknout smogem a chci poslouchat muziku, která mě nakopne. Už dávno poslouchám a píši jen o albech, které se mi líbí. Čím jsem starší, tím víc si vážím podobných chvil, jako je tato. Stále cítím v žaludku jemné chvění. Moje srdcová kapela vydává nové album. Už to je samo o sobě událost.

FLOTSAM AND JETSAM jsou poslední roky ve skvělé formě. Poctivost, pokora, jasné a zřetelné melodie, skvělý zvuk (Jacob Hansen), zajímavý obal (Andy Pilkington), na to kapela sází a navíc přidává ještě dvě věci - úžasný vokál Erica A.K a obrovské množství talentu. "Blood in the Water" je pokračováním minulé desky, v textech ovlivněná současným děním. Přidávám plyn a užívám si pestrost, košatost, schopnost zaujmout. Základem je jako vždy ostrý thrash metal, s přesahy do heavy metalu. Hudba pro staré, dalo by se také napsat. Jenže pánové umí vše podat takovým způsobem, že nakopou do zadku kde jakou rádoby progresivní skupinu.


Někdy mám pocit, že už do dnešní doby dávno nepatřím. Stále se mi totiž líbí hezké holky, silná auta, pořád se klaním dobrému řemeslu. Novou desku "Blood in the Water" si neskutečně užívám. Je pro mě podobným zážitkem, jako rychlá jízda, gurmánským thrash metalovým pokrmem. Padesát dva a půl minuty ryzího umění. Nikde nic nepřebývá, nikde nic nechybí. Na albu najdete spoustu zajímavým momentů, zvratů, pasáží, které se vám doslova vypálí do mozku. Stačilo několik cest do práce a songy si pamatuji, zpívám si je, jsou usazeny v mém podvědomí. U hudby Američanů je nutné ale i přemýšlet, rozhodně to není muzika na první dobrou. Poslední dobou je hrozně příjemné být fanouškem kapely. Neznám nic lepšího, než dlouhou prázdnou dálnici před sebou, krásnou holku po boku a FLOTSAM AND JETSAM puštěné na plné pecky. I letos má totiž muzika těchto veteránů v sobě neskutečnou sílu. Pánové dokáží být zemití a temní, chladní a tajemní, ostří a nekompromisní. Stále v sobě mají nadhled, eleganci, touhu, vášeň a hravost. Cítím to z každého tónu, z každého úderu bicích (mimochodem, také skvělá práce Kena Maryho). Navíc, skupina je vynikající i naživo. Jak říkám...Když jedu brzy ráno prázdnou ulicí, tak potřebuji silný motor a dobré palivo do žil. "Blood in the Water" mě bude nabíjet ještě hodně dlouho. Thrash metalový opus nejvyšší kvality!


Asphyx says:

When I drive down an empty street early in the morning, I need a powerful engine and good fuel for the veins. Everyone is still asleep, the sun is trying to penetrate the smog and I want to listen to music that kicks. I've been listening for a long time and I'm only writing about albums that I like. The older I get, the more I appreciate moments like this. I still feel a slight tremor in my stomach. My heart band is releasing a new album. This is special moment.

FLOTSAM AND JETSAM have been in great shape for the last few years. Honesty, humility, clear and distinct melodies, great sound (Jacob Hansen), interesting cover (Andy Pilkington), the band bets on it and adds two more things - the amazing vocals of Eric A.K and a huge amount of talent. "Blood in the Water" is a continuation of the previous album, in lyrics influenced by current events. I add gas and enjoy variety, brilliance, the ability to engage. The basis is, as always, sharp thrash metal, with overlaps into heavy metal. Music for the old, one could also write. But the gentlemen can present everything in such a way that they kick all “progressive” bands in the ass.


Sometimes I feel like I don’t belong to this day. I still like pretty girls, strong cars, I still bow to good craft. I really enjoy the new album "Blood in the Water". It's a similar experience to me as a fast ride, a gourmet thrash metal dish. Fifty-two and a half minutes of pure art. There is nothing left anywhere, nothing is missing. On the album you will find a lot of interesting moments, twists and turns, which will literally burn into your brain. A few trips to work were enough and I remember all songs, I sing them, they are settled in my subconscious. But it is also necessary to think about the music of Americans. It's been really nice to be a fan of the band lately. I know nothing better than a long empty highway in front of me, a beautiful girl by my side and FLOTSAM AND JETSAM in speakers. Even this year, the music of these veterans has incredible power. The gentlemen can be earthy and dark, cold and mysterious, sharp and uncompromising. They still have insight, elegance, desire, passion and playfulness in them. I can feel it from every tone, from every percussion (by the way, also the great work of Ken Mary). On top, the band is excellent live. As I say ... When I drive down an empty street early in the morning, I need a powerful engine and good fuel for the veins. "Blood in the Water" will charge me for a long time. Thrash metal opus of the highest quality!


about FLOTSAM AND JETSAM on DEADLY STORM ZINE:

Recenze/review - FLOTSAM AND JETSAM - The End of Chaos (2019)
tracklist:
1. Blood in the Water
2. Burn the Sky
3. Brace for Impact
4. A Place to Die
5. The Walls
6. Cry for the Dead
7. The Wicked Hour
8. Too Many Lives
9. Grey Dragon
10. Reaggression
11. Undone
12. Seven Seconds til the End of the World

band:
Eric A.K. - zpěv
Michael Gilbert - kytara
Steve Conley - kytara
Bill Bodily - baskytara
Ken Mary - bicíShare this games :

TWITTER