DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 29. června 2021

Recenze/review - HAUNTED - The Book of Flames (2021)


HAUNTED - The Book of Flames
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Ve starých katakombách, hluboko pod zemí, je uložena jedna stará rakev, o které se říká, že v ní je pochovaný padlý, prokletý mnich. Legendy praví, že drží v rukou knihu sepsanou vlastní krví. Když ji otevřete, tak z ní vyteče zkažený hnis. Je v ní přesně a jasně popsáno, jak se má hrát pravý, ryzí death metal. Již od začátku je mi zcela jasné, že američtí maniaci HAUNTED ji četli velmi pečlivě. Jejich novinka "The Book of Flames" je toho jasným důkazem. Smrdí pravou sírou a smrtí!

Druhé dlouhohrající album je prokletým dílem, které se mi od téhle smečky dostalo do rukou. Minulý rok jsem si opravdu oblíbil jejich předchozí desku "The Legions of Maleficence" (odkaz na recenzi dole pod článkem), která se na dlouhou dobu stala mým průvodcem na onom světě. Satan se usmívá!


"The Book of Flames" je opět mocným, masivním rouháním, které nenechá nikoho na pochybách, že pravé peklo opravdu existuje. HAUNTED jsou stále inspirováni kapelami typu DEICIDE, PERDITION TEMPLE, CRUCIFIER, IMPRECATION, DIABOLIC. Letos přidávají spoustu svých nápadů, černých a pochmurných nálad. Novinka je ještě temnější, surovější, divočejší. Přidávám volume a mám neodbytný pocit, že se přede mnou začíná probouzet monstrum, bestie z dávných časů. Smrdí jí z tlamy a lační po krvi. Nové album má skvělý, syrový  zvuk, stylový obal, ale hlavně velkou sílu, vnitřní tlak a energii. "The Book of Flames" vlastně není jen obyčejnou nahrávkou, ale spíše rituálem pro vyvolání samotného Satana. Další skladba, další úder přímo na solar plexus. Obraťte kříže směrem dolů, sepište novou knihu o smrti a nenávisti. Líbí se mi, jak jsou skladby sepsány, jak gradují, mají jasný a zřetelný cíl - pohřbít vás zaživa. Pentagramy hoří do tmy, oběť je připravena. Podívej se jí do tváře, jsi to ty sám, pronásledovaný vlastními démony. Ve starých katakombách, hluboko pod zemí, je uložena jedna stará rakev, o které se říká, že v ní je pochovaný padlý, prokletý mnich. Legendy praví, že drží v rukou knihu sepsanou vlastní krví. Má v rukou i novou desku "The Book of Flames". Ďábelský death metalový rituál! Blasfemie!


Asphyx says:

In the old catacombs, deep underground, there is an old coffin that is said to contain a fallen, cursed monk. Legends say he holds a book written in his own blood. When you open it, it oozes corrupted pus. It describes exactly and clearly how to play true, pure death metal. From the very beginning it is clear to me that the American maniacs HAUNTED have read it very carefully. Their new release "The Book of Flames" is a clear proof of that. It reeks of true brimstone and death!

The second full-length album is the damnedest thing I've gotten my hands on from this pack. Last year I really liked their previous album "The Legions of Maleficence" (link to review below), which became my guide to the hereafter for a long time. Satan is smiling!


"The Book of Flames" is once again a powerful, massive blasphemy that will leave no one in doubt that the real hell really exists. HAUNTED are still inspired by bands like DEICIDE, PERDITION TEMPLE, CRUCIFIER, IMPRECATION, DIABOLIC. This year they add a lot of their own ideas, black and gloomy moods. The new stuff is even darker, rawer, wilder. I turn up the volume and I have the insistent feeling that a monster is beginning to awaken before me, a beast from ancient times. It stinks from its mouth and hungers for blood. The new album has a great, raw sound, stylish artwork, but most of all a great power, inner pressure and energy. "The Book of Flames" is actually not just an ordinary record, but rather a ritual to summon Satan himself. Another track, another strike directly on the solar plexus. Turn the crosses downward, write a new book about death and hate. I like the way the songs are written, how they graduate, they have a clear and distinct goal - to bury you alive. The pentagrams burn into the darkness, the sacrifice is ready. Look into her face, it's you, haunted by your own demons. In the old catacombs, deep underground, there is an old coffin, said to hold a fallen, cursed monk. Legends say he holds a book written in his own blood. He's also holding a new record, "The Book of Flames". An evil death metal ritual! Blasphemy!about HAUNTED on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Raptures Of The Boiling Firmament
02. Revelations Of The Serpents Maleficent Machinations
03. Paradise In Flames
04. Capitulating Cross
05. Crawl To Your Crucifix
06. Nailing The Nazarene
07. Satans Crown And The Headless Christ
08. The Book Of Flames

band:
SERPENTILIUS - Growls, Axes and Horrorscapes
PHALLUS DRACONUS - Ominous Axe
REX MORTIS - Grave Tremors
LORD VALAK - Hammers
EMPRESS ONYX - Horrorscapes
LUMINESS ASCENTIA - Seraphim Sorrows
THE NECROMANCER - Incantations and Infant Dismemberment
haunted.band

Special Guest - MEAT HAMMER - Hammers
JOHN TYLER - Solos

Recorded At - THE PORCH STUDIO www.facebook.com/theporchstudio/
Produced - JOHN RILEY and KEVIN TUCK
Engineered, Mixed and Mastered - KEVIN TUCK

Cover Art and Layout - S.A


Share this games :

TWITTER