SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 6. července 2021

Recenze/review - DISARM - Erode (2021)


DISARM - Erode
CD 2021, vlastní vydání

for english please scroll down

Už zase potkávám stíny nemrtvých. Protáhlé obličeje, které žalují, řvou a křičí. Oběti násilných činů, kterým se nikdy nedostalo spravedlnosti. Svět je někdy hodně zlý. Vrahům se nabízí pomoc, píší se o nich knihy a natáčejí filmy. Touha šokovat, zaujmout krví a nenávistí. Taky vás to štve? Doporučuji všechno vypnout a pustit si nové album polských maniaků DISARM. Zadře se vám hluboko pod kůži. A zůstane tam pěkně dlouho.

Alespoň mě se to tak stalo. Líbí se mi old schoolový, poctivý přístup kapely. Není divu, tahle smečka datuje svůj vznik až do roku 1997. DISARM nahráli několik demáčů a teprve až letos přicházejí s celým albem.


Nahrávka udělá radost určitě všem, kterým se formoval hudební vkus v devadesátých letech. Skladby jsou propracované, mají drive, velmi dobrý, řezající zvuk. Obal se mi také líbí a dovedl bych si jej představit na tričku. Temnota a chlad, ostré melodie, to jsou hlavní atributy a přednosti. DISARM dokáží zaujmout. Masivní nástupy, drtivé bicí, vokál bestie. Vše je v nejlepším pořádku a vy si tak můžete vychutnat smrtící nálady. V úvodu jsem psal o stínech nemrtvých. Ano, ty během poslechu můžete také potkat. Deska má feeling staré školy, je nejen dobrým řemeslem, ale i kusem mokvajícího masa, které vám někdo hodí do ruky. Rád a často se přehrabuji ve starých kostech, s chutí stále objevuji nové kapely. Poláci si mě ihned naklonili na svoji stranu. Dokáží být divocí, umí znázornit vztek a zdravou naštvanost, které k death metalu patří, jako k mrtvému rakev. Zlé lidi asi nikdo nedokáže změnit, ale můžeme se před nimi ukrýt. Do starých katakomb, ve kterých hrají desky jako "Erode". Album je pro mě velkým překvapením a také důkazem, že pořád stojí za to objevovat, hledat, nasávat pach smrti. Devastující death metal, k kterého ožívají stíny nemrtvých!


Asphyx says:

I meet the shadows of the undead again. Elongated faces that complain, roar and scream. Victims of violence that have never been brought to justice. The world is sometimes very bad. Assassins are offered help, books are written about them and films are made. The desire to shock, to captivate by blood and hatred. Does that bother you too? I recommend turning everything off and playing the new album of Polish maniacs DISARM. It gets stuck deep under your skin. And it will stay there for a long time.

At least that's what happened to me. I like the old school, honest approach of the band. No wonder, this band dates back to 1997. DISARM recorded several demos and this year they finally released full-length album.

The recording will surely please everyone who music taste was shaped in the 1990s. The songs are sophisticated, have a drive, very good sound. I also like the cover and I could imagine it on a T-shirt. Darkness and coldness, sharp melodies, these are the main attributes and strengths. DISARM can attract. Massive performances, crushing drums, beast vocals. Everything is in the best order and you can enjoy the deadly mood. In the introduction I wrote about the shadows of the undead. Yes, you can also meet them while listening. The album has an old school feeling, it is not only a good craft, but also a piece of wet meat that someone throws in your hand. I like and often dig into old bones, I always discover new bands with gusto. The Poles immediately tilted me to their side. They can be wild, they can depict the anger and healthy anger that belongs to death metal, like a dead coffin. No one can change bad people, but we can hide from them. To the old catacombs, in which records like "Erode" play. The album is a big surprise for me and also a proof that it is still worth discovering, searching, absorbing the smell of death. Devastating death metal and the shadows of the undead come back to life!


Tracklist:
01. Whatever Doesn't Kill Me
02. Rely On Sickness
03. Controlled By Wrath
04. Face Me
05. Pulse Underneath
06. Erode
07. It Will Rather Hurt
08. Hysteria
09. A Drowning
10. The Pill Must Be Swallowed
11. Sorrow Would Be Better
12. Irreversible Process
13. Not Enough Force
Share this games :

TWITTER