SYMBOLIC FEST OPEN AIR 2022

DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 11. července 2021

Recenze/review - REQUIEM - Collapse into Chaos (2021)


REQUIEM - Collapse into Chaos
CD 2021, Massacre Records

for english please scroll down

Už nějakou dobu je ti špatně. Pálí tě celé břicho a dnes ráno ti tekla z nosu krev. Vyloučeny byly všechny známé i neznámé choroby. Přesto se každým dnem doslova ztrácíš před očima. Zhubl si, někdy mlátíš hlavou do zdi. To když se v noci probudíš a bolest je tak šílená, že nejde vydržet. Několikrát si už držel v ruce žiletky a bál se vlastního stínu. Proč zrovna já, opakuješ si stále dokola. Odpověď nepřichází, jenom ve snech, v těch tě stále častěji navštěvují démoni. Jsi prokletý!

Ano, je to tak, švýcarská death metalová legenda REQUIEM je zpět, aby vám znovu vypálila cejch na kůži. Hrubozrnný, surový smrtící kov od zkušených muzikantů, kteří neztratili drive a pradávnou sílu. Brutalita, masakr, nekonečná smrt a utrpení, tohle všechno naleznete na nové prokleté desce "Collapse into Chaos".


Spousta melodií, pestré vokály, občasné výlety do thrash a black metalu. Skladby mají jediný účel, totálně vás zničit, smést z povrchu zemského. Osobně jsem nadmíru spokojen, užívám si temnou náladu celé desky, jednotlivé pasáže, spoustu zajímavých momentů. "Collapse into Chaos" pro mě ale není jen dobře odvedeným řemeslem. Songy jsou totiž shnilé, plesnivé, ošklivé a to přesně způsobem, který mám na klasickém death metalu tolik rád. REQUIEM se pohybují ve stejných smradlavých vodách, jako jejich kolegové CANNIBAL CORPSE, DEICIDE, MALEVOLENT CREATION, DEATH, SUFFOCATION, DISMEMBER, SINISTER a dělají to elegantně a s přidanou hodnotou navíc. Užívám si riffy, ostré jako čerstvě nabroušený skalpel, oceňuji chorobný vokál. Líbí se mi zvuk, s chutí se dívám na obal. Bylo splněno vše pro poctivý, morbidní zážitek. Teď už vím, co budu dělat, až do mých snů vstoupí znovu démoni. Pustím jim "Collapse into Chaos" a oni zemřou v nekonečných křečích. Masivní kytarová vlna vás smete, zničí, spálí na popel. Myslím, vím, že k této desce se budu rád a často vracet. Pravý, ryzí death metalový masakr! Skvěle!


Asphyx says:

You've been sick for some time. Your whole stomach is burning and your nose was bleeding this morning. All known and unknown diseases were excluded. Yet every day you literally get lost in front of our eyes. You lost weight, sometimes you hit your head on the wall. That's when you wake up at night and the pain is so crazy that you can't stand it. You held razor blades several times and was afraid of your own shadow. Why me, you keep repeating yourself. The answer does not come, only in dreams, in which demons visit you more and more often. You're cursed!

Yes, that's right, the Swiss death metal legend REQUIEM is back to burn the mark on your skin again. Coarse-grained, raw death metal from experienced musicians who have not lost their drive and ancient strength. Brutality, massacre, endless death and suffering, you will find all this on the new cursed album "Collapse into Chaos".


Lots of melodies, colourful vocals, occasional trips to thrash and black metal. The songs have only one purpose, to totally destroy you, to sweep you away from the earth's surface. Personally, I am extremely satisfied, I enjoy the dark mood of the whole album, the individual passages, a lot of interesting moments. But "Collapse into Chaos" is not just a well-done craft for me. The songs are rotten, mouldy, ugly, in exactly the way I like so much on classic death metal. REQUIEM move in the same stinking waters as their colleagues CANNIBAL CORPSE, DEICIDE, MALEVOLENT CREATION, DEATH, SUFFOCATION, DISMEMBER, SINISTER and do so elegantly and with added value. I enjoy riffs, sharp as a freshly sharpened scalpel, I appreciate sick vocals. I like the sound, I look at the cover with gusto. Everything was fulfilled for an honest, morbid experience. Now I know what I will do, when the demons enter my dreams again. I let them "Collapse into Chaos" and they die in endless convulsions. Massive guitar will sweep you away, destroy you, burn you to ashes. I think I know that I will be happy to return to this record often. A real, genuine death metal massacre! Great!

about REQUIEM on DEADLY STORM ZINE:


Tracklist:
01. Fade Into Emptiness
02. Collapse Into Chaos
03. Mind Rape
04. Down To Zero
05. All Hail The New God
06. Only Empty Words Remain
07. Progress To Collapse
08. Mankind Never Learns
09. Ivory Morals
10. Out Of Sight, Out Of Mind
11. New World Dystopia
12. World Downfall 2020 (Outro)

Share this games :

TWITTER