DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 11. ledna 2022

Recenze/review - RAVENS CREED - Give War a Chance (2021)


RAVENS CREED - Give War a Chance
CD 2021, SPV GmbH

for english please scroll down

Otevřu dveře jako každý den a vstoupím do temnoty. Někdo řekne, abych tentokrát nerozsvěcel. Leknu se, ale moc dobře vím, že nemrtví mi neublíží. Jenže tihle se chovají nějak divně. Ihned vysvětlím. Jedná se o duše zemřelých vojáků, kteří byli prokleti. Nejdřív jim stavěli pomníky, pak je bourali. Umírali za správnou věc a dnes jsou zatracováni. Mají v rukou zbraně a tváře rozšklebené v nenávisti. Přišli se pomstít. Usekané ruce, prostřelené hlavy, umučení, pohřbení zaživa.

Podobný pocit mám i z nové desky britských prašivců RAVENS CREED. Ti i letos zůstávají naplno oddání plesnivému death metalu. Pro mě je tak velmi lehké opět podlehnout a naplno si užít skladby, u kterých se chřestí pytlem starých kostí. Vše je uvěřitelné, opravdové, jako válka v podzemí.


RAVENS CREED jsou stejného druhu jako kapely typu DEATH STRIKE, MASTER, HELLHAMMER, VENOM, DISCHARGE, CIANIDE, POSSESSED, DECEASED. Jsou to zkušení veteráni, psi, kteří moc dobře vědí, jak na parádní zvuk, obal, na základní věci. To by ale bylo málo. Pánové mají navíc talent na všechny záhrobní záležitosti. Songy jsou ostré, nekompromisní, zanechávají ve mě hluboké krvavé rány, stejně jako alba, která jsem uctíval v osmdesátých a devadesátých letech minulého století. Novinka "Give War a Chance" je pokryta pavučinami a smrdí sírou. Existuje jenom jedna jediná jistota - smrt. Nakonec se všichni sejdeme prokletí v záhrobí a stanou se z nás vojáci apokalypsy. Album je jako vystřižené z pradávných okultních učebnic. Jedná se o rituál, který si musí oblíbit každý fanoušek formující si svůj vkus v dobách, kdy byl svět ještě v pořádku. Samozřejmě, že se jedná o ryzí, nefalšované retro. Ale je zahrané tak, že vás rozseká na tisíc kousků. Nemám žádných připomínek, přesně takhle to mám rád - na rovinu, bez kompromisů, když nadskakují víka od rakví. Old school death metal, u kterého ožívají přízraky! 


Asphyx says:

I open the door like I do every day and step into the darkness. Someone tells me not to turn on the lights this time. I'm scared, but I know very well that the undead won't hurt me. It's just that these ones are acting strange. I'll explain immediately. These are the souls of dead soldiers who have been cursed. First, they built monuments to them, then they tore them down. They died for the right cause and today they're damned. They have guns in their hands and faces contorted in hatred. They've come for revenge. Hands chopped off, heads shot off, tortured, buried alive.

I have a similar feeling about the new album of British scabs RAVENS CREED. They remain fully committed to moldy death metal this year. For me, it is so easy to succumb again and fully enjoy the songs that rattle a bag of old bones. Everything is believable, real, like a war in the underground.

RAVENS CREED is the same kind of bands like DEATH STRIKE, MASTER, HELLHAMMER, VENOM, DISCHARGE, CIANIDE, POSSESSED, DECEASED. They are seasoned veterans, dogs who know very well how to make a great sound, cover, the basic stuff. But that wouldn't be enough. Plus, the gentlemen have a knack for all things backstage. The songs are sharp, uncompromising, leaving deep bloody wounds in me, just like the albums I worshipped in the 80s and 90s. The new "Give War a Chance" is covered in cobwebs and reeks of sulphur. There is only one certainty - death. In the end, we will all meet the damned in the afterlife and become soldiers of the apocalypse. The album is like something out of an ancient occult textbook. It is a ritual that every fan shaping their tastes in a time when the world was still right must love. Of course, this is pure, unadulterated retro. But it's played in a way that will shred you into a thousand pieces. I have no complaints, that's just how I like it - straight up, no compromise when the coffin lids pop off. Old school death metal that makes ghosts come alive!


about RAVENS CREED on DEADLY STORM ZINE:


Recenze/review - RAVENS CREED – Ravens Krieg (2015)

Tracklist:
01. Intro / Vatican
02. Set Your Land On Fire
03. Crimea River
04. Trampled Down & Shit On
05. Panzer Maniac
06. The Whipper
07. Armed And Unready
08. Necro Mantle
09. Imperial Leather
10. The Knot That Binds
11. Outro


Share this games :

TWITTER