DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 20. května 2022

Recenze/review - SCALPTURE - Feldwärts (2022)


SCALPTURE - Feldwärts
CD 2022, F.D.A. Records

for english please scroll down

Pach smrti a chlad v kostech, to jsou poslední věci, které si pamatuješ. Vedle tebe už leží spousta tvých kamarádů. Ustřelené hlavy, rozkládající se těla. Nářek těch, kteří ještě nepřešli na druhou stranu. Čeká tě dlouhá temná chodba bez konce, pocity absolutního zmaru. Naděje dávno umřela s prvním výstřelem. Jediným světlem ve tmě je pekelný plamen. Jsou tu už všichni, všichni, kteří bojovali za druhé. Formuje se nová armáda. Armáda nemrtvých. Nebojte se, nebude to dlouho trvat a přijdeme se pomstít. Přijdeme si i pro vás.

A hrát nám k tomu bude válečný death metal v podání německých SCALPTURE. Jejich předchozí deska "Eisenzeit" (2020 - odkaz na recenzi dole pod článkem) byla častým hostem v mém přehrávači. Letos mě Němci znovu nezklamali. Kdo máte rádi starý, prašivý a chladný smrtící kov, myslím, že jste zde správně. 


Bitvy se na nahrávce odehrávají v podobném stylu, v jakém to uměly a umí kapely typu ASPHYX, HAIL OF BULLETS, BOLT THROWER, DECAYING, DEATH KOMANDER, JUST BEFORE DAWN, CHAINSWOOD, SHRAPNEL STORM, ARCHENVATER, ENTRENCHMENT. Základem je valivý, surový a syrový ryzí death metal, nad kterým se vznáší již zmiňovaný pach smrti. V každém riffu, v každém úderu bicích slyším odhodlání do boje. SCALPTURE jsou jako tank, který rozdrtí vaše kosti na prach. Způsobů, jakými můžete ve válce zemřít, je velké množství. Pochodujete s malou nadějí. A nakonec vás rozstřílejí na krvavou kaši. Patos a oslavy vítezství jdou stranou, když vzpomínáte nad hroby svých kolegů. Čekání na stráži, na které si zastřelil již dva lidi, si musíš něčím ukrátit. Doporučuji poslech "Feldwärts". Nahrávky, která se povedla po všech stránkách. Zvuk, obal, celkové provedení, vše je na skvělé úrovni. Pro mě je ale nejdůležitější atmosféra, přenesená energie. Možná se za chvilku stanu také potravou pro děla, ale než tenhle okamžik nastane, tak budu tuhle desku poslouchat stále dokola. Válka je totiž svinstvo, hnusné a ošklivé. Smrt si jak známo nevybírá a nezná slitování. Jsem rád, že hrají podobné kapely. Armáda nemrtvých touží po krvi a pomstě. Za všechna příkoří, za bolest. K tomuto albu se už teď velmi často vracím, válka je totiž zase všude kolem. Chladný, temný death metalový útok, který má jediného vítěze -  SCALPTURE!


Asphyx says:

The smell of death and the chill in your bones are the last things you remember. A lot of your friends are already lying next to you. Heads blown off, bodies decomposing. The wailing of those who haven't crossed over yet. A long, dark corridor with no end in sight, feelings of utter devastation. Hope died long ago with the first shot. The only light in the darkness is the flames of hell. They're all here now, all those who fought for others. A new army is forming. An army of the undead. Don't worry, it won't be long before we come for revenge. We'll come for you too.

And we'll be treated to war death metal by Germany's SCALPTURE. Their previous album "Eisenzeit" (2020 - link to the review below the article) was a frequent guest in my player. This year the Germans did not disappoint me again. If you like old, dusty, and cold death metal, I think you are right here.


The battles on the record are played out in a similar style to bands like ASPHYX, HAIL OF BULLETS, BOLT THROWER, DECAYING, DEATH KOMANDER, JUST BEFORE DAWN, CHAINSWOOD, SHRAPNEL STORM, ARCHENVATER, ENTRENCHMENT. The basis is rolling, raw, and raw pure death metal, with the aforementioned smell of death hovering over it. In every riff, in every drum beat, I hear the determination to fight. SCULPTURE are like a tank that will crush your bones to dust. How you can die in war are many. You march with little hope. And in the end, they'll shoot you to a bloody pulp. Pathos and victory celebrations fall by the wayside as you remember the graves of your comrades. Waiting on guard duty, where you've already shot two people, you need something to pass the time. I recommend listening to "Feldwärts". A recording that succeeded in every way. The sound, the cover, the overall performance, everything is on a great level. But for me the most important thing is the atmosphere, the energy transferred. Maybe in a moment, I will become cannon fodder too, but until that moment comes, I will listen to this record over and over again. War is shit, ugly and nasty. Death, as we know, has no choice and no mercy. I'm glad they play bands like this. The army of the undead craves blood and revenge. For all the wrongs, for all the pain. I come back to this album a lot, because war is everywhere again. A cold, dark death metal attack that has only one winner - SCALPTURE!about SCALPTURE on DEADLY STORM ZINE:Tracklist:
01. To End All Wars
02. Ils N'ont Pas Passé
03. Challenging An Empire
04. Thunder In The East
05. Grabengott
06. Stahlband
07. Landships
08. Through Hell And On
09. The Road BackShare this games :

TWITTER