DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pátek 15. července 2022

Home » , , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - ENTHRALLMENT - Against The Will To Live - Macabre Universe Embrace (2022)

Recenze/review - ENTHRALLMENT - Against The Will To Live - Macabre Universe Embrace (2022)


ENTHRALLMENT - Against The Will To Live - Macabre Universe Embrace
CD 2022, Rebirth the Metal Productions

for english please scroll down

Vždycky je nechával ještě trošku žít. Zohavené, ponížené. Bez očí i uší. Pozoroval je. Jak pláčou a trpí, jak marně hledají záchranu. Ve válce by byl možná i za hrdinu. Záleželo by, na jaké straně by stál a bojoval. Svět je někdy hodně krutý, zlý a ošklivý. Snažíme se před špatnými věcmi zavírat oči. Vytěsnit je, zapomenout na ně. Jenže ony se vracejí. Ve vzpomínkách, v nočních můrách. Byl znovu na lovu. Usmíval se. Jeho nikdy nedostanou.

Jako v hororovém filmu si připadám i při poslechu nové desky bulharských brutálních death metalistů ENTHRALLMENT. Ti letos přicházejí s pokračováním nahrávky "Against the Will to Live - Sky Burial" (2021). Šílený vrah zase obchází kolem a ulicemi zní nové skladby. Krutost, šílenství, death metal!


Na ENTHRALLMENT se mi vždy líbilo, že dokáží do svých alb propašovat takový ten staroškolský feeling. Umí být hodně brutální, techničtí, ale nezapomínají ani na atmosféru. Ta je laděná samozřejmě do pestré palety černých a krvavých barev. Jako bych se opravdu procházel špinavými ulicemi na okraji vašeho města. Stahují se sem podivní lidé. Mnozí připomínají už dávno zombie a tak nikomu chybět nebudou. Nálada je na desce hodně podobná. Pochmurná, děsivá. Vše je napsáno velmi surově, syrově. S parádním zvukem i obalem. Některé postupy byly inspirovány smečkami jako IMMOLATION, INCANTATION, MORBID ANGEL, SUFFOCATION. Bulhaři ale samozřejmě původní myšlenky dále rozvíjejí a vy si tak můžete užít opravdu hodně jedovatý a drásavý smrtící kov. Schránka, ve které byly uloženy starodávné choroby, byla znovu otevřena. Po ulicích chodí čím dál tím víc oživlých mrtvol. Během celého poslechu mám pocit, že mi na prsou stojí šílená bestie a tlačí mi na srdce okovanou botou. "Against The Will To Live - Macabre Universe Embrace" je tak pro mě velmi povedenou záležitostí, kterou lze jenom doporučit. Temné, záhrobní vibrace, které snad nejsou ani z našeho světa. Smrt a nekonečná tma! Masivní, brutální death metalové tsunami! 


Asphyx says:

He always let them live a little longer. Embarrassed, humiliated. Without eyes or ears. He watched them. Crying and suffering, searching in vain for rescue. In war, he might have been a hero. Depending on which side he fought on. The world can be a very cruel, mean and ugly place. We try to turn a blind eye to the bad things. To push them out, forget about them. But they come back. In memories, in nightmares. He was on the hunt again. He was smiling. They'll never get him.

I feel like in a horror movie listening to the new album of Bulgarian brutal death metallers ENTHRALLMENT. They come this year with the sequel to "Against the Will to Live - Sky Burial" (2021). The mad killer is circling around again and new songs sound through the streets. Cruelty, madness, death metal!


What I've always liked about ENTHRALLMENT is that they can sneak that old school feeling into their albums. They can be very brutal, technical, but they don't forget about the atmosphere. It's of course in a colourful palette of black and blood. It's like really walking through the dirty streets on the outskirts of your city. Strange people are flocking here. Many of them look like zombies, so no one will miss them. The mood on the record is very similar. Gloomy, eerie. It's all written in a very raw, brutal way. With great sound and cover art. Some techniques were inspired by bands like IMMOLATION, INCANTATION, MORBID ANGEL, SUFFOCATION. But of course the Bulgarians develop the original ideas further and you can enjoy a lot of really poisonous and scratchy death metal. The box in which the ancient diseases were stored has been reopened. More and more reanimated corpses are walking the streets. During the whole listening I feel like a mad beast is standing on my chest and pressing on my heart with a shod boot. "Against The Will To Live - Macabre Universe Embrace" is thus a very successful affair for me, which can only be recommended. Dark, otherworldly vibes that are perhaps not even of our world. Death and endless darkness! Massive, brutal death metal tsunami!about ENTHRALLMENT on DEADLY STORM ZINE:

Tracklist:
01. Dungeon Called Earth
02. Clone Factory
03. Against The Will To Live
04. The Shining Chains Of Darkness
05. Celebration Among Sheeple And Vermin
06. Macabre Universe EmbraceShare this games :

TWITTER