DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

neděle 26. února 2023

Home » , , , , , , , , , , , , , » Recenze/review - RUNEMAGICK - Beyond the Cenotaph of Mankind (2023)

Recenze/review - RUNEMAGICK - Beyond the Cenotaph of Mankind (2023)


RUNEMAGICK - Beyond the Cenotaph of Mankind
CD 2023, Hammerheart Records

for english please scroll down

Pokaždé, když jsem vstoupil do chladného kostela, měl jsem strach. Byl jsem malý kluk a v otevřené rakvi ležel některý z mých příbuzných. Šel jsem k němu a děsil se toho, že na mě promluví. Budil jsem se z děsivých snů a oživlé mrtvoly mě pronásledovaly i za bílého dne. Někdy tenkrát jsem pochopil, že existuje ještě jeden svět. Je temný, ošklivý a studený, jako ruka nebožtíka. Zase jednou se dívám do tmy, zase jednou poslouchám novou desku vynikajících death doomařů RUNEMAGICK

Jednou budu možná i já ležet v otevřené rakvi. Nebo mě spálí na popel. Jedno ale vím jistě. Než se tak stane, budu se podobných deskám jako je "Beyond the Cenotaph of Mankind" klanět. Obsahuje v sobě totiž vše, co mám na hudbě rád. Černou jiskru i mrazivou energii. Rituál pro vyvolání temných sil může začít!


Je tisíc způsobů, jak můžete zemřít. Některé mám ale ve větší oblibě. RUNEMAGICK působí jako prudký jed, který začne postupně působit. Pronikne vám do žil, postupně vás rozloží zevnitř a napadne vás jako sněť. Švédi mají svůj zřetelný a jasně rozpoznatelný rukopis. Skvělý zvuk, obal, ale hlavně velkou spoustu zajímavých nápadů. Fanoušci třeba takových PARADISE LOST, WINTER, CELTIC FROST, BOLT THROWER, ASPHYX, HOODED MENACE, SOLOTHUS, HALBERD, DRUID LORD, TEMPLE OF VOID, budou určitě nadšení jako já. Novinka je tajemná, magická, má v sobě potřebnou energii a chvění, které se dle mého nedají naučit. Musíte je mít v sobě. Historie téhle smečky sahá do devadesátých let minulého století a zkušenosti jsou znát. Během celého poslechu vždy nevím, jestli bdím a nebo zažívám pochmurný sen. Navštěvuji v něm staré katakomby, opuštěné hřbitovy. Ležím v plesnivé dřevěné rakvi a usmívám se. Tuhle nahrávku si neskutečně užívám, toulám se s ní nočními ulicemi. Navštěvuji záhadná místa s okultní historií. Už dávno jsem obětoval svoji duši, už dávno jsem podlehl magickým silám. Nemám žádné pochybnosti. Tohle album je skvělé po všech stránkách. Znovu a znovu otevírám starodávné dveře do chrámu bolesti a vstupuji dovnitř. Rakev je připravena. Stačí jen ulehnout. Death doom metal studený a temný jako mlha nad hřbitovem!


Asphyx says:

Every time I went into that cold church, I was scared to death. I was a little boy and in an open coffin lay one of my relatives. I walked up to him, terrified that he would speak to me. I woke up from terrifying dreams and the reanimated corpses haunted me even in broad daylight. Sometime around that time, I realized there was another world. It's dark, ugly, and cold, like the hand of a dead man. Once again I look into the darkness, and once again I listen to the new album of the excellent death doomers RUNEMAGICK.

Someday I may be lying in an open coffin. Or I'll be burned to ashes. But one thing I know for sure. Until that happens, I will bow down to records like "Beyond the Cenotaph of Mankind". It contains everything I love about music. Black sparkle and chilling energy. The ritual to summon the dark forces can begin!


There are a thousand ways you can die. But there are some I like better. RUNEMAGICK acts like a violent poison that takes effect gradually. It penetrates your veins, gradually disintegrates you from the inside, and attacks you like anthrax. The Swedes have a distinct and recognizable signature. Great sound, great cover art, but most of all a great many interesting ideas. Fans of such bands as PARADISE LOST, WINTER, CELTIC FROST, BOLT THROWER, ASPHYX, HOODED MENACE, SOLOTHUS, HALBERD, DRUID LORD, and TEMPLE OF VOID, will surely be as excited as I am. The novelty is mysterious and magical, it has the necessary energy and tingle that in my opinion can't be taught. You have to have it in you. The history of this pack goes back to the 1990s and the experience shows. I don't always know if I'm awake or having a gloomy dream during the whole listening session. In it, I visit old catacombs, and abandoned cemeteries. I lie in a moldy wooden coffin and smile. I'm enjoying this record immensely, wandering the night streets with it. I visit mysterious places with occult histories. Long ago I sacrificed my soul, long ago I succumbed to magical forces. I have no doubts. This album is great in every way. Again and again, I open the ancient door to the temple of pain and enter. The coffin is ready. All I have to do is lie down. Death doom metal as cold and dark as the fog over the graveyard!


about RUNEMAGICK on DEADLY STORM ZINE:

tracklist:
1. Archaic Magick (After the Red Sun) 
2. Endless Night and Eternal End
3. Revocation of Spectral Paths
4. The Storm Rode Beyond the Firmament
5. Nocturnal Deities of Winter
6. Beyond the Cenotaph of Mankind

band:
Nicklas Rudolfsson - Vocals, Guitars
Jonas Blom - Guitars
Emma Rudolfsson - Bass
Daniel Moilanen - DrumsShare this games :

TWITTER