DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 2. dubna 2024

Home » , , , , , , , » Recenze/review - WITCH VOMIT - Funeral Sanctum (2024)

Recenze/review - WITCH VOMIT - Funeral Sanctum (2024)


WITCH VOMIT - Funeral Sanctum
CD 2024, 20 Buck Spin

for english please scroll down

Již je to dlouhá doba, kdy jsem si poprvé všiml několika náhrobků v rohu hřbitova. Opuštěné hroby, ke kterým nikdo nikdy nechodí. Prokleté místo, na kterém se dějí divné věci. Dnes ráno jsem otevřel rezavou bránu a nestačil se divit. Kříž, který mě každý den vítá, byl povalený na zem. Socha Ježíše od krve a zohavená. Něco se stalo. Něco hrozného. Prohledám celý hřbitov, až dojdu k místu, kde jsou pohřbeni prokletí. Na každém hrobě leží mrtvola, přikovaná k zemi. Odříkal jsem obrácenou modlitbu a zavřel se do márnice.

Poslouchám novou desku WITCH VOMIT z Oregonu. Jedná se o kapelu, které se na našich stránkách věnujeme už od jejich počátků. Letos tahle divoká smečka přichází se svým třetím, dlouhohrajícím albem. Když si jej poslechnete, ihned se na vás doslova vyvalí obrovské množství špíny, hniloby, roztrhaných pavučin i atmosféry, kterou lze nalézt pouze v dobrém death metalu a na místech, kde byla exhumována těla prokletých. 


Je to old school přesně podle mého gusta. Pokud jste, stejně jako já, poprvé přičichli ke kovu smrti v devadesátých letech minulého století a dodnes vám dělá dobře chladná a temná atmosféra dávno opuštěných hřbitovů, potom jste zde správně. WITCH VOMIT ale nejsou jenom obyčejnou, dnes tolik častou retro kapelou. Naopak, když rozkryjete jejich novou desku po jednotlivých vrstvách, zjistíte, že se pánové a dáma sice inspirovali ve starých archívech (INCANTATION, CARNAGE, BOLT THROWER, AUTOPSY, INFESTER, DISSSECTION), ale snaží se přinést i něco nového. Kus sebe samých, krvavý otisk ze záhrobí. Album má parádní plesnivý zvuk (Dan Lowndes - mastering, Evan Mersky - recording, mixing). Spokojený jsem i s monumentálním a tajemným obalem (Matt Stikker). Splněno bylo vše potřebné, abych se mohl soustředit jen na hudbu samotnou. S tou jsem také nadmíru spokojený. Je syrová, valí se kupředu jako buldozer, hrnoucí před sebou kosti z hromadného hrobu. Kapela má cit a talent pro věci, které nejsou z tohoto světa. Nahrávat se muselo hluboko pod zemí, na místech, kde jsou pochována těla těch, kteří za svého působení na zemi způsobili něco zlého. Užívám si temné a zahnívající nálady, které se vznáší během poslechu kolem, jako můry kolem ohně. Agresivita, brutalita, morbidní melodie, chorobný vokál, riffy ostré tak, že po nich zůstávají popraskané rakve. Démoni tančí a smějí se do mrtvolného ticha. Tuhle nahrávku lze doporučit všem, kteří mají rádi mlhavá rána nad hřbitovem, krkavce, sedícího pokaždé na mramorovém náhrobku. Líbí se mi styl a způsob, jakým kapela přistupuje ke své hrobnické práci. Nelze jinak, než jejich novou desku "Funeral Sanctum" všude doporučovat. Alespoň mezi těmi, kteří tráví svůj život ve stínu. Plesnivina čerstvě otevřených, znesvěcených hrobů! Old school death metal, shnilá ruka mrtvoly, která do vás zasekne svůj dráp!


Asphyx says:

It's been a long time since I first noticed a few headstones in the corner of the cemetery. Abandoned graves that nobody ever goes to. A cursed place where strange things happen. I opened the rusty gate this morning and couldn't help wondering. The cross that greets me every day had been thrown to the ground. The statue of Jesus bloodied and mutilated. Something happened. Something terrible. I'll search the whole cemetery until I reach the place where the damned are buried. In each grave, a corpse lies pinned to the ground. I say a prayer in reverse and shut myself in the morgue.

I listen to the new WITCH VOMIT record from Oregon. This is a band that we have been covering on our site since their early days. This year, this wild bunch comes out with their third full-length album. When you listen to it, you are immediately literally thrown a huge amount of filth, rot, torn cobwebs and atmosphere that can only be found in good death metal and places where the bodies of the damned have been exhumed.


It's old school just the way I like it. If, like me, you first smelled death metal in the 1990s and still enjoy the cold and dark atmosphere of long-abandoned cemeteries, then you've come to the right place. But WITCH VOMIT are not just an ordinary retro band, so common nowadays. On the contrary, if you unravel their new record layer by layer, you'll find that the lords and ladies may have taken inspiration from the old archives (INCANTATION, CARNAGE, BOLT THROWER, AUTOPSY, INFESTER, DISSSECTION), but they're also trying to bring something new to the table. A piece of themselves, a bloody imprint from beyond the grave. The album has a great mouldy sound (Dan Lowndes - mastering, Evan Mersky - recording, mixing). I'm also happy with the monumental and mysterious cover art (Matt Stikker). Everything I needed to concentrate on the music itself was fulfilled. I am also extremely satisfied with it. It's raw, rolling forward like a bulldozer throwing bones from a mass grave in front of it. The band has a flair and talent for things that are not of this world. The recording had to be done deep underground, in places where the bodies of those who have done wrong during their time on earth are buried. I enjoy the dark and decaying moods that hover around while listening, like moths around a fire. Aggression, brutality, morbid melodies, morbid vocals, riffs so sharp they leave cracked coffins. Demons dancing and laughing into the dead silence. This record can be recommended to anyone who likes misty mornings over a graveyard, a raven sitting on a marble tombstone every time. I like the style and the way the band approaches their grave digging work. I can't help but recommend their new album "Funeral Sanctum" everywhere. At least among those who spend their lives in the shadows. The mould of freshly opened, desecrated graves! Old school death metal, the rotten hand of a corpse sinking its claw into you!

TRACKLIST
01. Dying Embers (Intro)
02. Endless Fall
03. Blood Of Abomination
04. Serpentine Shadows
05. Decaying Angelic Flesh
06. Black Wings Of Desolation
07. Dominion Of A Darkened Realm
08. Endarkened Spirits
09. Abject Silence (Interlude)
10. Funeral Sanctum

LINE-UP
Tempter - Lead Guitar / Vocals
Filth - Drums
JG - Bass
CL - Rhythm Guitar


Share this games :

TWITTER