DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

úterý 2. dubna 2024

Home » , , , , , » Recenze/review - CRYPTIC PROCESS - Human Snack (2023)

Recenze/review - CRYPTIC PROCESS - Human Snack (2023)


CRYPTIC PROCESS - Human Snack
CD 2023, vlastní vydání

for english please scroll down

Měl to vždycky v sobě. Takovou tu skrytou nenávist, která vypluje na povrch, když se člověk dostane do extrémní situace. Líbilo se mu, když mohl zabodnout nůž někomu do vnitřností a otočit jím. Viděl pak vnitřnosti, které vylézaly ven a také strach a bolest v očích oběti. Pomalu unikající život, pocit moci. Stal se z něj dobrý voják. Dostal několik vyznamenání. Jenže boje už dávno utichly. A tak se toulal nočními ulicemi a byl znovu na lovu. Už zase se cítil silný, mocný. 

O podobném maniakovi psali nedávno v novinách. Na jeho příběh jsem si vzpomněl, když jsem začal poslouchat debutové album francouzských CRYPTIC PROCESS. Kapely, jejíchž podstatou je podobná, hudební brutalita. Vítejte na starých jatkách, na kterých dostanete poctivou porci mokvajícího masa. 


Je to masakr, který je ve tradičním stylu. Taková brutální klasika, dalo by se také napsat. Inspirovaná smečkami jako GORATORY, NECROPHAGIST, CRYPTOPSY, DYING FETUS. Pokud to máte rádi takto krvavě a nekompromisně, tak jste zde správně. Brutální pasáže se střídají s těmi grindovými a výsledkem je mlýn s ostrými čepelemi, který vás rozseká na malé kousky. Pokud si potřebujete vyčistit hlavu od zbytečných informací, pokud vás naštval šéf v práci, pokud jste frustrovaní a naštvaní, doporučuji vám poslouchat "Human Snack" hodně nahlas. Jen si dejte pozor, aby vám nepukla lebka tlakem. Je asi všem jasné, že pánové nepřinášejí nic nového, ani převratného, ale to vůbec nevadí. Raději se nechme spolu s kapelou zavřít do staré, dávno opuštěné pitevny. Oběť je připravena. Podejte mi někdo skalpel a pusťte mi tuhle desku. Jinak se mi budou klepat ruce a pacient by mohl přežít. Pánové jsou rychlí a divocí, umí mě přikovat svojí hudbou na zeď. Tahle hudba byla vždy o ošklivých, zlých věcech a Francouzi moc dobře ví, jak ji hrát. Nemám žádných námitek ani proti zvuku, ani proti obalu. Po formální stránce je vše v nejlepším pořádku. Skladbami se potom vznáší ještě takový ten divný pocit, který mívají lovené oběti. Vše je velmi surové, zničující, bolestivé, jako reálná,  krutá smrt. Líbí se mi, jakým způsobem tihle gentlemani ke své hudbě přistupují. Jsou opravdoví, reální, syroví a mohu jim jejich morbidní práci věřit. Za mě nelze jinak, než doporučit všem, kteří mají tento styl rádi. Měl to vždycky v sobě. Takovou tu skrytou nenávist, která vypluje na povrch, když se člověk dostane do extrémní situace. Brutální death grindcore metal, který vám vyrve všechny vnitřnosti z těla! Budete zničeni a rozdrceni!


Asphyx says:

He always had it in him. That hidden hatred that comes out when you're in an extreme situation. He liked it when he could stick a knife in someone's gut and twist it. He could see the guts coming out and the fear and pain in the victim's eyes. Life slowly slipping away, the feeling of power. He became a good soldier. He received several decorations. But the fighting had long since died down. And so he wandered the night streets and was on the hunt again. He felt strong again, powerful again.

There was a maniac like this in the papers recently. I was reminded of his story when I started listening to the debut album of French CRYPTIC PROCESS. A band whose essence is similar, musical brutality. Welcome to the old abattoir, where you'll get a fair portion of dripping meat.


It's a massacre that is in the traditional style. Such a brutal classic, one could also write. Inspired by packs like GORATORY, NECROPHAGIST, CRYPTOPSY, DYING FETUS. If you like it this bloody and uncompromising, you've come to the right place. Brutal passages alternate with grind ones and the result is a razor sharp grinder that will cut you into small pieces. If you need to clear your head of unnecessary information, if you're pissed off with your boss at work, if you're frustrated and angry, I recommend listening to "Human Snack" very loudly. Just be careful not to crack your skull with the pressure. It's probably clear to everyone that the gentlemen aren't bringing anything new or groundbreaking, but that's okay. Better to be locked up with the band in an old, long-abandoned autopsy room. The sacrifice is ready. Somebody hand me a scalpel and play me this record. Otherwise my hands will be shaking and the patient might survive. The gentlemen are fast and furious, they can pin me to the wall with their music. This music has always been about ugly, bad things and the French know how to play it very well. I have no objection to either the sound or the cover. Formally, everything is in the best order. Then there's that strange feeling that hunted victims have. Everything is very raw, devastating, painful, like a real, cruel death. I like the way these gentlemen approach their music. They are real, real, raw and I can trust their morbid work. For me, I can't help but recommend them to anyone who likes this style. It's always had it in it. That kind of hidden hatred that comes out when you get into an extreme situation. Brutal death grindcore metal that will rip your guts out! You will be destroyed and crushed!Tracklist:
01. From Your Shackles... 
02. ...To The Dawn Of Omnicide 
03. Oniomaniac 
04. Obvious Eschaton 
05. Social Network Suicide 
06. Awakening Before This 
07. Bleat 
08. Egregor 
09. Human Snack

band:
Ugo (guitars + Prog) & Dam (vocals).


Share this games :

TWITTER