DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 13. května 2024

Home » , , , , , , , , » Recenze/review - WAR INSIDE - Almighty Earth (2024)

Recenze/review - WAR INSIDE - Almighty Earth (2024)


WAR INSIDE - Almighty Earth
CD 2024, L'Ordalie Noire

for english please scroll down

Běžíš tmou a máš strach. Vždy si býval lovcem, ale najednou ses stal obětí. Pronásledují tě žhnoucí oči ve tmě. V kostech se ti usadil jako nějaký hladový červ strach. Ostré trny ti rozdírají tělo do krve. Konečně si na místě. Hluboká jeskyně, zde budeš v bezpečí. Jenže opak je pravdou. Vběhneš dovnitř a staneš se potravou pro pradávnou bestii. Roztrhán na kusy umíráš a znovu se rodíš. A posloucháš u toho třetí dlouhohrající album francouzských WAR INSIDE. Kapely, která opět přichází s jedovatou směsí blacku a death metalu.

Je vlastně jedno, jestli si lovcem nebo obětí. Album "Almighty Earth" strhne do hlubin každého. Pokud máte rádi ostré, temné melodie, takový ten nádech smradlavé síry, tak by se mohla novinka líbit i vám. Tajemná atmosféra, čerstvě proříznuté hrdlo a krev, pomalu prýštící z tepny. Buďte ve střehu, zde se hraje právě pro vás, pro všechny přízraky. 


Pokud bych měl tvorbu těchto tmářů k někomu přirovnat, volil bych jména jako BEHEMOTH, HATE, WATAIN, BELPHEGOR. Jedná se o staré rituály plné smrti a utrpení. Pokaždé, když vstoupím do podzemí, pokaždé, když projdu kolem tříhlavého psa Kerbera, tak jsem zvědavý, jaká hudba se bude dnes v katakombách hrát. Novou desku "Almighty Earth" si opravdu užívám. Má v sobě něco neklidného, divokého. Už zase žhnou oči do tmy. Navenek krásní lidé se zde, v záhrobí, mění v děsivá monstra. Pokaždé, když na mě vycení zuby, zamrazí mě v zádech. Stejně jako ze zvuku, který je čitelný, syrový a tajemný. Líbí se mi i obal, má zvláštní náladu a rozhodně si jej budu pamatovat. Tahle nahrávka je určena všem, kteří rádi a často tráví svůj čas ve stínu. Představte si opuštěné ulice zničeného města. Vzduchem se vznáší bolest a jedinými živými tvory jsou prašiví psi, kteří se požírají navzájem. Potom zazní první riff, první melodie a vy víte, že k téhle desce se budete rádi a často vracet. Je totiž upřímná, ryzí, zahraná od srdce. Má podmanivou atmosféru plnou strachu a beznaděje. Mám to přesně takhle moc rád. Dívám se znovu do tmy a čekám, až na mě zaútočí první lovec. Hudba mi dodává sílu. Je opravdu jedno, jestli jsem zrovna lovcem nebo obětí. Jednotlivé skladby mi vždy proniknou do žil. Jsou jako krystaly ledu v mé krvi. Jsem moc rád, že jsem si pro sebe při svých toulkách podzemím tuhle kapelu objevil. Běžím tmou a mám strach. Vždy jsem býval lovcem, ale najednou jsem se stal obětí. Pronásledují mě žhnoucí oči ve tmě. V kostech se mi usadil jako nějaký hladový červ strach. Ostré trny mi rozdírají tělo do krve. Konečně jsem na místě. Tajemný, mocný black death metal, mlhavý sirnatý odér utkaný z temných pavučin! Tohle album se vám zadře pod kůži!


Asphyx says:

You're running in the dark and you're scared. You've always been a hunter, but suddenly you're a victim. You're being chased by glowing eyes in the dark. Fear has settled in your bones like a hungry worm. Sharp thorns tear your flesh to blood. You're finally in place. A deep cave, you'll be safe here. But the opposite is true. You run in and become food for the ancient beast. Torn to pieces, you die and are reborn. And you're listening to the third full-length album from France's WAR INSIDE. A band that once again comes up with a poisonous blend of black rock and death metal.

It doesn't really matter if you're the hunter or the hunted. The album "Almighty Earth" will take anyone to the depths. If you like sharp, dark melodies, that kind of stinking sulphur, you might like the new one too. Mysterious atmosphere, freshly cut throat and blood slowly oozing from the artery. Be alert, this is a game for you, for all the ghosts.


If I had to compare the work of these darkies to someone, I would choose names like BEHEMOTH, HATE, WATAIN, BELPHEGOR. These are old rituals full of death and suffering. Every time I enter the underground, every time I pass the three-headed dog Kerber, I wonder what music will be played in the catacombs today. I'm really enjoying the new album "Almighty Earth". It's got something restless, wild about it. My eyes are glowing in the dark again. Outwardly beautiful people are turning into terrifying monsters here in the afterlife. Every time they bared their teeth at me, I got a chill down my spine. Just like the sound, which is clear, raw and mysterious. I like the cover too, it has a special mood and I'll definitely remember it. This record is for anyone who likes to spend their time in the shadows and often. Imagine the deserted streets of a ruined city. Pain is in the air and the only living creatures are mangy dogs eating each other. Then you hear the first riff, the first melody, and you know you'll come back to this record often. Because it's honest, pure, played from the heart. It has a haunting atmosphere of fear and despair. I love it just like that. I'm looking into the darkness again, waiting for the first hunter to attack. The music gives me strength. It really doesn't matter if I'm the hunter or the hunted. The songs always get into my veins. They're like ice crystals in my blood. I'm so glad I discovered this band for myself in my underground wanderings. I run in the dark and I'm scared. I've always been a hunter, but suddenly I'm a victim. I'm being chased by glowing eyes in the dark. Fear settles in my bones like a hungry worm. Sharp thorns tear my flesh to blood. I'm finally in place. Mysterious, powerful black death metal, a misty sulfurous odor woven from dark webs! This album will get under your skin!

Tracklist:
01. Suyrumama 
02. Almighty Earth 
03. Dead Will Never Die 
04. Mist Of Chaos 
05. My Ineffable Wrath 
06. The Hell You Built 
07. Unleashing 
08. Under The CurseShare this games :

TWITTER