DEATH, THRASH, BLACK, HEAVY, DOOM AND ROCK METAL ZINE

- REVIEWS, REPORTS, INTERVIEWS - SUPPORT METAL UNDERGROUND

pondělí 10. června 2024

Home » , , , , » Recenze/review - MORGUE MEAT - Apocalyptic Visions (2024)

Recenze/review - MORGUE MEAT - Apocalyptic Visions (2024)


MORGUE MEAT - Apocalyptic Visions
CD 2024, Satanath Records

for english please scroll down

Představte si obrovský mlýn, do kterého spadnete. Nejdříve neucítíte vůbec nic, ale potom, po nějakém čase, se objeví šílená bolest. Ostré lopatky vás rozemelou na krvavou kaši. Lidská kafilerie je cítit na několik kilometrů. Vozí sem těla ze širokého okolí. Máte totiž jenom dvě možnosti. Buď být spáleni na popel a nebo rozsekáni na kusy. Pohřby do země už byly dávno zrušeny. Příliš lidí totiž vyhrabávalo mrtvá těla. 

Z nového alba amerických brutálních death metalistů MORGUE MEAT mám úplně stejně pocity. Stačilo zapnout play a ihned se na mě vyvalila z reproduktorů zahnívající tekutina. Špína smíchaná s ostrými riffy, chorobami nasáklým vokálem a absolutní smrtí. Tahle deska vás přikove na zeď!

 

Jedná se o staroškolský masakr přesně podle mého gusta. Nikde nic nepřebývá, nikde nic nechybí. Svět je při poslechu najednou velmi těžké a hnusné místo. Nevím, jestli jste někdy nahlédli do patologických spisů, ale když tak uděláte, budete překvapení lidskou nenávistí. Tolik bolesti, kolik dokážeme způsobit jeden druhému, to neumí žádný jiný druh. Všechny tyhle manické gore záležitosti se promítly i do hudby MORGUE MEAT. Jedná se o muziku, která jde na hranu nebo spíše kousek za ní. Základem je masivní, hutný zvuk. Přidávány jsou potom morbidní melodie. Fanoušci třeba takových EHUMED, CARCASS, AUTOPSY, CANNIBAL CORPSE, DISGORGE, INCANTATION, BLASPHEMY, si budou spokojeně podupávat nohou do rytmu. Osobně jsem marně hledal něco, co bych nové nahrávce vytknul. Nic mě nenapadá. Jasně, podobně hraje i spousta jiných kapel, ale těmhle maniakům se povedlo dostat do svých songů ještě něco navíc. Uvěřitelnost, opravdovost, ryzost. Zkrátka věci, které se nedají naučit. Musíte je mít v sobě. "Apocalyptic Visions" je albem, které tady jednou bude hrát v ulicích, až naši  zemi  úplně zničíme. Bude morbidním a hnusným opusem, symfonií smrti. Vše se valí kupředu jako špinavá stoka pod vaším městem. Ve vodě se vznášejí nafouklá těla mrtvol. Nedá se dýchat. Všechny už dávno pohltila nenávist. Jsi jenom kusem masa, pochodujícím na smrt. Představte si obrovský mlýn, do kterého spadnete. Nejdříve neucítíte vůbec nic, ale potom, po nějakém čase, se objeví šílená bolest. Ostré lopatky vás rozemelou na krvavou kaši. Lidská kafilerie je cítit na několik kilometrů. Brutální gore death metal, který vás rozemele na prach, rozseká na malé kousky a pustí vám žilou! Hniloba, špína, smrt!


Asphyx says:

Imagine a huge mill into which you fall. At first you don't feel anything, but then, after some time, there's a crazy pain. The sharp blades grind you into a bloody pulp. You can smell human rendering for miles. They bring in bodies from all over the countryside. You only have two choices. You can either be burned to ashes or you can be cut to pieces. Burials in the ground were abolished long ago. Too many people have been digging up dead bodies. 

I feel the same way about the new album from American brutal death metallers MORGUE MEAT. I just had to turn on the play and immediately rotting liquid poured out of the speakers. Filth mixed with sharp riffs, disease-soaked vocals and absolute death. This record will nail you to the wall!


It's an old-school massacre just my kind of thing. Nothing is missing, nothing is missing anywhere. The world is suddenly a very hard and ugly place to listen to. I don't know if you've ever peeked into pathology files, but if you do, you'll be surprised by human hatred. As much pain as we can inflict on each other, no other species can. All of this manic gore stuff is reflected in the music of MORGUE MEAT. This is music that goes to the edge or rather a little beyond it. The basis is a massive, dense sound. Then morbid melodies are added. Fans of EHUMED, CARCASS, AUTOPSY, CANNIBAL CORPSE, DISGORGE, INCANTATION, BLASPHEMY, for example, will be happy to stomp their feet to the beat. Personally, I was looking in vain for something to criticize the new recording. I can't think of anything. Sure, a lot of other bands play similarly, but these maniacs managed to get something extra into their songs. Believability, realness, purity. Things that can't be taught. You have to have them in you. "Apocalyptic Visions" is the album that's gonna be playing in the streets here one day when we destroy our country. It will be a morbid and ugly opus, a symphony of death. It all rolls forward like a dirty sewer under your city. The bloated bodies of the dead float in the water. You can't breathe. All have long been consumed by hatred. You're just a piece of meat, marching to your death. Imagine a giant mill into which you will fall. At first you feel nothing at all, but then, after a while, there's a maddening pain. The sharp blades grind you into a bloody pulp. You can smell human rendering for miles. Brutal gore death metal that grinds you to dust, cuts you into small pieces and drops your veins! Rot, filth, death!


Tracklist:
01. Intrōductiō Infernalis 
02. Lesser Key Of Solomon 
03. Execrate 
04. Realm Of Eternal Suffering 
05. Apocalyptic Vision 
06. The Tormentor 
07. Crushing The Messiah's Skull 
08. Relinquisher 
09. Conqueror's WrathShare this games :

TWITTER